Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 2.600 ευρώ. Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των 1.300 ευρώ - Η κατανομή στα ΑΕΙ

Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Παιδείας, δημοσιοποιήθηκε σήμερα η χρηματοδότηση  χορήγησης υποτροφιών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για την απόδοση δύο χιλιάδων (2.000) ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέσω της παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Σκοπός της απόφασης είναι η χρηματοδότηση των πράξεων των Α.Ε.Ι. που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με σκοπό την χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι., οι οποίοι θα διεξαγάγουν επικουρικό διδακτικό έργο στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων θεμάτων που αφορούν σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση και την υλοποίηση της ως άνω Πράξης.

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (5.200.000) ευρώ και αφορά την απόδοση δύο χιλιάδων (2.000) ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου:

α) Διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική παρουσία όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τηρώντας τα προτεινόμενα μέτρα και κανόνες ασφαλείας

β) Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως ενισχυτική διδασκαλία επιπρόσθετα της κύριας εξ αποστάσεως διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος σε μικρές ομάδες φοιτητών (έως 30 ατόμων) τηρώντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προστασίας (αν πρόκειται για διδασκαλία με φυσική παρουσία).

Η κατανομή

1.jpg

Δυνητικοί υπότροφοι

Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής κάθε Α.Ε.Ι.. Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α΄114), τα οποία οργανώνει και συμμετέχει το Τμήμα.

Καθορισμός χρηματικού ύψους υποτροφίας

Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ. Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ με απόφαση του αρμοδίου ανά περίπτωση οργάνου

Δείτε την απόφαση με την κατανομή ανά ΑΕΙ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΦΚΑ: Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις με 7.000 ευρώ το μήνα

Νέο ΜΗΤΡΩΟ επιμελητών Βρεφών, Νηπίων, Παιδιών - Χιλιάδες οι προσλήψεις

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα