Thumbnail
Το ΦΕΚ με ολόκληρη την απόφαση με τις διατάξεις που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρής, για τον κανονισμό λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων.

Πιο αναλυτικά προβλέπεται:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Στην Α’ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

2. Ο αριθμός των τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των τμημάτων είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι εικοσιτέσσερις (24) μαθητές.

Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα, καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών.

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Μουσικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιτέσσερις (24) μαθητές.

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν μόνο μία αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, στο Μουσικό Σχολείο του Νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Μουσικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στο νομό, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, λειτουργούν περισσότερα του ενός Μουσικά Σχολεία.

Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.

4. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρ-
μοδιότητας του και αποτελείται από:

α. Έναν (1) εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16, που υπηρετεί με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16, που υπηρετούν σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο (2) ακόμη εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως αναπληρωματικά μέλη.

γ. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμους ή αναπληρωτές) που υπηρετούν στο Μουσικό Σχολείο, και ορίζονται ο ένας (1) ως Γραμματέας, ο ένας (1) ως αναπληρωματικός Γραμματέας και οι δύο (2) ως βοηθοί της γραμματείας.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση της Ε.Ε. ως άνω, τότε στην Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16 με οργανική θέση σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως μέλη Ε.Ε. των εδαφίων α’ και β’ διδάσκοντες του Μουσικού Σχολείου στο οποίο διενεργείται η διαδικασία επιλογής.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) ορίζονται δύο Ε.Ε., οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με τα εδάφια α’, β’ και γ’, και για κάθε επιπλέον εκατόν είκοσι (120) υποψηφίους ορίζεται και μία επιπλέον Ε.Ε. Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκροτείται Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού Σχολείου, η οποία εποπτεύει τις Ε.Ε. και ορίζεται με την ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Μουσικό Σχολείο, και αποτελείται από:

i. τον Πρόεδρο της που είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ79.01 της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01 ή

ΤΕ 16, που υπηρετεί με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης,

ii. τους Προέδρους των Ε.Ε., ως μέλη και
iii. τον Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. και είναι ένας από τους γραμματείς των επιμέρους Ε.Ε.

Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. ή Ε.Ε., σύμφωνα με τα ανωτέρω 4i και 4α εδάφια, δύναται η θέση να πληρωθεί από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ79.01 άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 που υπηρετεί με οργανική θέση σε Μουσικό Σχολείο άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

5. Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α’ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή
παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα.

6. Η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας επιλέγει τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής καθώς και το υποστηρικτικό υλικό (αρχείο ήχου, οδηγίες, έντυπα κ.τ.λ.), τα διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εν συνεχεία τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. κάθε Μουσικού Σχολείου τα οποία και αποκωδικοποιούνται ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πράξη με πίνακα αποτελεσμάτων των εξετασθεντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου.

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Μουσικό Σχολείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο πίνακας διαβιβάζεται, επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση των πενήντα (50) μονάδων.

Στον πίνακα εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:

α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον αριθμό θέσεων του σχολείου για την Α’ τάξη Γυμνασίου),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου εισακτέου),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι έλαβαν συνολική βαθμολογία κάτω της βαθμολογικής βάσης των 50 μονάδων) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση των πενήντα (50) μονάδων.

9. Στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων εγγράφονται οι εισακτέοι μαθητές, το πλήθος των οποίων είναι ανάλογο με τον αριθμό των τμημάτων, ο οποίος έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου.

10. Σε περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των εισακτέων είναι μέχρι και τρείς

(3), εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου. Στην περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση είναι πε- ρισσότεροι από τρεις (3), διενεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών (3) μαθητών. Η κλήρωση διενεργείται από την Ε.Ε. ή - εφόσον έχει συγκροτηθεί - από τη Γ.Ε.Ε. με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Για την κλήρωση συντάσσεται σχετική πράξη την οποία υπογράφουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία κλήρωσης. Στη διαδικασία κλήρωσης δύνανται να παρίστανται οι κηδεμόνες των ισοβαθμησάντων υποψηφίων.

11. Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων μετά από τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου, και πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι κηδεμόνες των μα- θητών/τριών, που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Μουσικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα με κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο και προσκομίζουν στο Γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο/η μαθητής/τρια μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό Σχολείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν, από μετεγγραφή μαθητών/τριών σε άλλο Γυμνάσιο και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών στην Α’ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται μέχρι το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας. Μετά από την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού
έτους παύει να ισχύει ο πίνακας επιλαχόντων.

2. Μετεγγραφές μαθητών/τριών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται:

Α. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι έξι (26) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης, αν ο πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί πριν την 31η Οκτωβρίου,

Β. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι έξι (26) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) από τον πίνακα επιλαχόντων έως την 31η Οκτωβρίου και

Γ. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι έξι (26) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης μετά την 31η Οκτωβρίου.

Εφόσον οι αιτήσεις για μετεγγραφή είναι περισσότερες από μία, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερομένου στο Μουσικό Σχολείο.

3. Ο/Η μαθητής/τρια που, ενώ φοιτά σε τάξη του Μουσικού Σχολείου, αποφασίζει για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς να μετεγγραφεί σε Σχολείο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Μουσικού Σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στην τάξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

Το ΦΕΚ εδώ με όλες τις διατάξεις για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

programa kalypsi
Νέο πρόγραμμα "Κάλυψη": Πώς θα πάρετε σπίτι με δωρεάν ενοίκιο για τρία χρόνια - Πως επιλέγουν σπίτι οι δικαιούχοι
Στο πρόγραμμα «Κάλυψη» έχουν ενταχθεί εκατοντάδες ακίνητα σε δεκάδες δήμους που μετέχουν ήδη στο πρόγραμμα
Νέο πρόγραμμα "Κάλυψη": Πώς θα πάρετε σπίτι με δωρεάν ενοίκιο για τρία χρόνια - Πως επιλέγουν σπίτι οι δικαιούχοι