Εκπαίδευση: 36 ιστοσελίδες με εκατομμύρια ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα
Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς είναι ένα ασφαλές ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς είναι ένα ασφαλές ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η e-me είναι η νέα διαδικτυακή Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα που διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς. Παρέχει έναν ασφαλή «χώρο» για συνεργασία και επικοινωνία μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και σχολείων, καθώς και ψηφιακά «εργαλεία» για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me αναπτύχθηκε για να αποτελέσει:

 • το προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή/τριας και εκπαιδευτικού
 • έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου
 • έναν χώρο για κοινωνική δικτύωση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
 • ένα πλαίσιο για υποδοχή εξωτερικών εργαλείων και εφαρμογών (apps)
 • έναν χώρο για δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δουλειάς των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων

Μέχρι στιγμής είναι εγγεγραμμένοι στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me  περισσότεροι από 465.000 μαθητές και 83.000 εκπαιδευτικοί.

Εκδοχές της e-me

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me προσφέρει στους χρήστες δύο διαφορετικές εκδοχές, την επίσημη εκδοχή και την "e-me για όλους". Οι δύο εκδοχές παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα στο χρήστη και διαφοροποιούνται μόνο ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης.

Στην επίσημη e-me δίνεται έμφαση στο ασφαλές περιβάλλον και κατά συνέπεια παρέχεται πρόσβαση μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Στην "e-me για όλους" δίνεται έμφαση στην 'ανοικτότητα' κι έτσι δίνεται πρόσβαση (με απλή εγγραφή) σε οποιονδήποτε χρήστη, είτε αυτός ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα, είτε όχι.

Επίσημη έκδοση της e-me 

Πρόκειται για την κύρια, επίσημη εκδοχή της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, η οποία απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς και -σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις- περιλαμβάνει την πιο πλήρη και πιο πρόσφατη λειτουργικότητα της e-me.

Η είσοδος των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στην επίσημη εκδοχή της e-me γίνεται ΜΟΝΟ με λογαριασμούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι χρήστες της είναι πιστοποιημένοι. Στην επίσημη εκδοχή της e-me περιλαμβάνεται επίσης υποστήριξη χρηστών και όλες οι αναφερόμενες παροχές.

Χρησιμοποιώντας την επίσημη εκδοχή της e-me βρίσκεστε σε έναν ασφαλή χώρο όπου μπορείτε να (συν-)εργαστείτε με τους υπόλοιπους πιστοποιημένους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην επίσημη εκδοχή της e-me πατώντας εδώ.

Έκδοση "e-me για όλους"

Η "e-me για όλους" απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me χωρίς να διαθέτουν ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επιμορφωτές, φοιτητές, προσωπικό φορέων, ή άλλους ενδιαφερόμενους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή.

Η "e-me για όλους" έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me, όμως επειδή οι χρήστες της δεν είναι πιστοποιημένοι (δε γίνεται ταυτοποίηση χρηστών) δεν παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, ενώ δεν προσφέρονται αντίστοιχες παροχές και υποστήριξη χρηστών.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην "e-me για όλους" πατώντας εδώ.

Λειτουργίες

 • Προφίλ - Διαμόρφωση ατομικού προφίλ κάθε χρήστη
 • Επαφές - Αναζήτηση, προσθήκη και διαχείριση επαφών
 • Κυψέλες - Δημιουργία χώρων (συν-)εργασίας από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Επικοινωνία μέσω αναρτήσεων στον τοίχο της Κυψέλης
 • Επικοινωνία - Βιντεοκλήσεις, κλήσεις ήχου και αποστολή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ επαφών
 • Ειδοποιήσεις - Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο από Κυψέλες, χρήστες και εφαρμογές
 • e-me store - Αποθετήριο "μικροεφαρμογών" για ενεργοποίηση στην e-me
 • Αρχεία - Προσωπικός χώρος αρχείων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους
 • e-me blogs - Δημιουργία προσωπικών ιστολογίων και ιστολογίων Κυψέλης
 • e-me content - Δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων / διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων
 • e-me assignments - Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μέλη Κυψελών
 • e-portfolio - Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
 • my photodentro - Δημιουργία προσωπικού αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων
 • Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία - Μετάβαση στο Αποθετήριο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία e-books
 • Φωτόδεντρο LOR - Μετάβαση στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων "Φωτόδεντρο LOR"
 • ΕΛεΦυΣ - Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο

Στην e-me μπορείτε:

 • να επεξεργαστείτε το προφίλ σας,
 • να προσωποποιήσετε την εμφάνιση της πλατφόρμας και να επιλέξετε γλώσσα (ελληνικά ή αγγλικά),
 • να βρείτε άλλους χρήστες της e-me και να δημιουργήσετε Επαφές,
 • να ορίσετε την κατάσταση σύνδεσής σας (ενεργός - ανενεργός), να στείλετε μηνύματα σε πραγματικό χρόνο και να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήσεις ή κλήσεις ήχου με τις Επαφές σας,
 • να συμμετέχετε σε Κυψέλες ή να δημιουργήσετε νέες,
 • να γράψετε στον τοίχο της Κυψέλης αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες του ενσωματωμένου επεξεργαστή κειμένου,
 • να ανεβάσετε τα αρχεία σας στον προσωπικό σας cloud χώρο αρχείων, να τα διατηρήσετε συγχρονισμένα στον προσωπικό σας υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή και να τα διαμοιραστείτε με άλλες Επαφές,
 • να δημιουργήσετε το e-portfolio σας και να προβάλλετε τη δουλειά σας,
 • να δημιουργήσετε τα δικά σας διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα και γενικά διαδραστικούς εκπαιδευτικούς πόρους (μέσω της εφαρμογής e-me content) και να τα/τους μοιραστείτε με άλλα μέλη στον τοίχο της Κυψέλης,
 • να συμμετέχετε σε συνεργατικά ιστολόγια Κυψελών ή να δημιουργήσετε νέα, να δημιουργήσετε το προσωπικό σας ιστολόγιο και να δημοσιεύσετε αναρτήσεις που περιέχουν αντικείμενα e-me content,
 • να δημιουργήσετε και να αναθέσετε εργασίες σε μέλη Κυψελών, να υποβάλετε απαντήσεις και να λάβετε ή να δώσετε ανατροφοδότηση,
 • να λάβετε ειδοποιήσεις μέσα στην e-me, σε πραγματικό χρόνο, από Κυψέλες, χρήστες και εφαρμογές,
 • να συνδεθείτε απευθείας στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ/ΙΤΥΕ "Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία e-books" και "Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα" καθώς και στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Ιστολόγια, Τηλεδιασκέψεις),
 • να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες μικρο-εφαρμογές (apps) που θα βρείτε στο e-me store κ.ά.

Οδηγίες βήμα - βήμα για εκπαιδευτικούς

Οδηγίες βήμα - βήμα για μαθητές/τριες

 

Εγχειρίδιο Χρήσης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός για 311 θέσεις στα Δικαστήρια: ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Διαδικτυακή Εκδήλωση της Δ.Ο.Ε. Σχολική «αποτυχία» και σχολική διαρροή
ΔΟΕ: Σήμερα η διαδικτυακή εκδήλωση για τη σχολική «αποτυχία» και σχολική διαρροή
Η 4η διαδικτυακή εκδήλωση της ΔΟΕ για το 2023, θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00
ΔΟΕ: Σήμερα η διαδικτυακή εκδήλωση για τη σχολική «αποτυχία» και σχολική διαρροή
Finlandia
Η Φινλανδία, η ευτυχέστερη χώρα στον κόσμο - Στην 58η θέση η Ελλάδα
Η έκθεση λαμβάνει υπόψιν έξι παράγοντες-κλειδιά: την κοινωνική στήριξη, το εισόδημα, την υγεία, την ελευθερία, τη γενναιοδωρία και την έλλειψη...
Η Φινλανδία, η ευτυχέστερη χώρα στον κόσμο - Στην 58η θέση η Ελλάδα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Κουίζ: Ποιος βιαζόταν «οι επιθεωρητές να ξαναπιάσουν δουλειά» για τους εκπαιδευτικούς που «με την καλοπέραση και τα προνόμια ξέχασαν ότι είναι λειτουργοί»;
Δικαίωμα του Γιάννη Πολίτη να θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας. Ωστόσο είναι προκλητικό ένας δημοσιογράφος που...
Κουίζ: Ποιος βιαζόταν «οι επιθεωρητές να ξαναπιάσουν δουλειά» για τους εκπαιδευτικούς που «με την καλοπέραση και τα προνόμια ξέχασαν ότι είναι λειτουργοί»;