ΚΕΡΑΜΕΩΣ κλειστα σχολεια
Κλειστά Γυμνάσια και Λύκεια Νοέμβριος 2020 - Lockdown: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα, τι αλλάζει στο ωράριο, πώς θα γίνει η τηλεκπαίδευση

Μαθήματα στα κλειστά Σχολεία - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινό του διάγγελμα ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όπως έχει γίνει γνωστό ήδη από χτες, κλείνουν Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας. Το κλείσιμο των σχολείων λόγω του κορονοϊού θα εφαρμοσθεί από την ερχόμενη Δευτέρα. 

Αναλυτικές οδηγίες θα δώσει το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες ώρες!

Το alfavita παρουσιάζει παρακάτω τις σχετικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναφορικά με την τηλεκπαίδευση και τα πνευματικά δικαιώματα

Τι αλλάζει σε σχέση με το πρώτο Lockdown και τις σχολικές μονάδες;

Το πιο βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο σε σχέση με τον Μάρτιο - Απρίλιο είναι ότι δεν θα κλείσουν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης η οποία θα ξεκινήσει καθολικά σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια που θα κλείσουν αλλά θα έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό σε σχέση με την ύλη και το πως αυτή προχωράει.

Σημειώνουμε πως στα σχολεία που έκλεισαν σε Σέρρες και  στη Θεσσαλονίκη η τηλεκπαίδευση με νόμο ήταν υποχρεωτική και η ύλη προχωρούσε όπως θα προχωρούσε αν τα σχολεία ήταν ανοιχτά με την ίδια ροή.

Οδηγίες ΙΕΠ για την σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Στον οδηγό του ΙΕΠ για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό εξ αποστάσεως μαθημάτων αναφέρονται τα παρακάτω σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα τους και την παραβίασή τους

  • Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες αναφοράς των πηγών του εφόσονεπιτρέπεται η χρήση του υλικού από τον/την δημιουργό του. Έτσι πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω σύμφωνα με το Ν. 2121/93, τον «Οδηγό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για δασκάλους» του ΟΠΙ (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2014) και (Μανούσου, Χαρτοφύλακα, Ιωακειμίδου, Παπαδημητρίου & Καραγιάννη 2020δ):
  • Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί έργο τρίτου χωρίς την άδειά του, εκτός αν η χρήση, στην οποία σκοπεύει να προβεί καλύπτεται από κάποια εξαίρεση ή περιορισμό που προβλέπει ο νόμος. Έτσι, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η ελεύθερη αναπαραγωγή έργων σε εκπαιδευτικά βιβλία, η χρήση τους στη διδασκαλία ή σε εξετάσεις, καθώς και η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων
  • Δεν προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία οι ιδέες, οι μαθηματικοί τύποι, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι. Επίσης, δεν προστατεύονται οι πληροφορίες που δεν περιλαμβάνουν καμιά πρωτοτυπία, τα απλά γεγονότα, οι ειδήσεις και οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης (π.χ. τα παραδοσιακά ποιήματα, τα γνωμικά, οι παροιμίες, οι παραδοσιακοί χοροί).
  • Η πνευματική ιδιοκτησία έχει χρονικό περιορισμό. Διαρκεί από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί το έργο και για 70 χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού. Όταν λήξει η διάρκεια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τότε μπορεί να γίνει ελεύθερη χρήση του έργου, χωρίς να χρειάζεται η άδεια του δημιουργού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και κάποιες άλλες παράμετροι όπως για παράδειγμα η φιλοξενία του έργο του δημιουργού σε κάποιο μουσείο και κατά συνέπεια οι όροι και προϋποθέσεις δημοσιοποίησής του.
  • Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων νομίμως δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, σύντομων αποσπασμάτων έργου ή τμημάτων σύντομου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών νομίμως δημοσιευμένου, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.
  • Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του έργου στην μόνιμη συλλογή τους, προκειμένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το μεταβιβάσουν σε άλλη, μη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρχείο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο αν είναι αδύνατη η προμήθεια ενός τέτοιου αντιτύπου από την αγορά σε σύντομο χρόνο και με εύλογους όρους.
  • Ό,τι βρίσκεται στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερο να το χρησιμοποιήσουμε. Η πειρατεία είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τους πνευματικούς δημιουργούς.
  •  Η μεταφόρτωση (το «ανέβασμα») έργων στο διαδίκτυο τα οποία προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα χωρίς την άδεια των δικαιούχων δεν επιτρέπεται. Ειδικότερα το YouTube εφαρμόζει στις συμβάσεις του με τους χρήστες το αγγλικό δίκαιο. Οπότε απαιτείται η συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο αγγλικό δίκαιο εκτός του ελληνικού.
  • Γενικότερα θα πρέπει να αναφέρονται πάντοτε οι πηγές για το υλικό που χρησιμοποιούμε κατά τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού - εφόσον επιτρέπεται - για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης προτείνεται να αναφέρουμε την πηγή ακόμα και αν είναι ελεύθερη η χρήση του υλικού της.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια: Τηλεκπαίδευση και οι νέες οδηγίες

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σημερινή του ανακοίνωση τονίζει πως έχει εξασφαλίσει: αναβάθμιση των δημοσίων δικτύων και πλατφορμών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Βέβαια εδώ να τονίσουμ πως σήμερα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις δυσλειτουργίες της πλατφόρμας που σχετίζονται ή εμφανίζονται όταν το ίντερνετ είναι κακό!

- Συνεχίζει το Υπουργείο τονίζοντας πως έχει προχωρήσει εξασφαλισε επίσης συνεργασία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και CISCO Webex δίχως χρέωση προς το Δημόσιο για την υλοποίηση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,
μηδενική χρέωση δεδομένων για την πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τους παρόχους Cosmote, Vodafone, Wind, Forthnet,
δυνατότητα σύνδεσης και με σταθερό τηλέφωνο (αστική κλήση) στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex,
ενίσχυση του εξοπλισμού σχολείων με περισσότερες από 80.000 φορητές συσκευές (53.000 από ΕΣΠΑ, πάνω από 10.000 από διαγωνισμούς ΠΕΠ και άνω των 20.000 από δωρεές), από 4.500 περίπου συσκευές που υπήρχαν τον Ιούλιο του 2019,
συγκεκριμένες οδηγίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κατάρτιση προγραμμάτων εξ αποστάσεως - ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΔΩ
= επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τηλεκπαίδευση 

Σε Πανεπιστήμια, Κολλέγια και άλλες δομές εκπαίδευσης τα μαθήματα προβλέπεται να πραγματοποιούνται (σύμφωνα και με το προηγούμενο διάγγελμα Μητσοτάκη) με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Περιορισμένες οι δυνατότητες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Ενώ τα σχολεία όπως φαίνεται θα κλείσουν και θα πραγματοποιούν μαθήματα με τηλεκπαίδευση στάλθηκε μήνυμα στάλθηκ σήμερα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που κάνει γνωστή την αδυναμία του συστήματος και τις περιορισμένες δυνατότητές του για την λειτουργία της πλατφόρμας της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Αριθμός ταυτόχρονων τηλεδιασκέψεων WebEx από ένα Σχολείο

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί χαίρετε,

Με το μήνυμα μας αυτό θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον αριθμό των   ταυτόχρονων τηλεδιασκέψεων webex που μπορούν να διεξαχθούν από το   σχολείο σας. Ο αριθμός των ταυτόχρονων τηλεδιασκέψεων που μπορούν να   πραγματοποιηθούν ικανοποιητικά περιορίζεται από την ταχύτητα σύνδεσης   στο διαδίκτυο του σχολείου σας.

Ο αριθμός αυτός  παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Τύπος σύνδεσης με το διαδίκτυο

Επιτρεπτός    -  Αριθμός ταυτόχρονων

WebEx Meetings ανά σύνδεση ADSL 24/1Mbps (Download/Upload) - 1

VDSL 50/5 Mbps (Download/Upload) - 5

VDSL 100/10 Mbps (Download/Upload) - 10

Οπτική ίνα - 50+

Θα πρέπει την ώρα που πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις στις σχολικές   μονάδες να μην απασχολείται η γραμμή με λειτουργίες που καταναλώνουν   τη χωρητικότητα της γραμμής, όπως κατέβασμα αρχείων, παρακολούθηση   ζωντανών εκπομπών ή/και καμερών ή ιστοτόπων με βίντεο. Μπορεί η γραμμή  να απασχολείται μόνο για απλές λειτουργίες όπως π.χ. η αποστολή και  λήψη e-mails.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που   αφορούν τις τηλεδιασκέψεις webex στον ιστότοπο του Πανελληνίου   Σχολικού Δικτύου  για την υπηρεσία https://webex.sch.gr  και   ειδικότερα στις οδηγίες  https://webex.sch.gr/docs.php  και στις    Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις, FAQ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

altsxaimer.jpg
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Δημοφιλές διατροφικό μοτίβο ενδεχομένως να μπορεί να αναστρέψει την εξέλιξη της άνοιας και να μειώσει τις διαταραχές μνήμης
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη