Τα εναπομείναντα κενά ανά κλάδο και περιοχή στη ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

43ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά    

 ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής (Β΄ΦΑΣΗ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  Κεντρικής  Μακεδονίας -Εναπομείναντα κενά »

Μετά από την επεξεργασία των προσλήψεων Αναπληρωτών σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό κάλυψης των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία το οποίο  είναι 33,65 % (419 κενά, 141 προσλήψεις) . Αναλυτικά ανά ΔΔΕ  έχουμε τα παρακάτω

Ανατολική Θεσσαλονίκη: κενά 86,  προσλήψεις 28 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 32,18%.

Δυτική Θεσσαλονίκη      : κενά 87,  προσλήψεις32 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 36,78%.  

Ημαθία                              : κενά 43, προσλήψεις 14, ποσοστό κάλυψης αναγκών 32,55%.

Κιλκίς                                 : κενά 40,  προσλήψεις 15,  ποσοστό κάλυψης αναγκών 37,5%.

Πέλλα                                : κενά 52,  προσλήψεις 18, ποσοστό κάλυψης αναγκών 34,61%.

Πιερία                               : κενά 18, προσλήψεις  3, ποσοστό κάλυψης αναγκών 16,66%.

Σέρρες                               : κενά 29,  προσλήψεις 7 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 24,13%.

Χαλκιδική                         : κενά 64,  προσλήψεις 24, ποσοστό κάλυψης αναγκών 37,5%.

Στους παρακάτω πίνακες υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τις 8 ΔΔΕ της Κεντρικής Μακεδονίας κατά ειδικότητα.

ΚΕΝΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                           Β΄ΦΑΣΗ

 
 

 

 Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 ΗΜΑΘΙΑ

 ΚΙΛΚΙΣ

 ΠΕΛΛΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

 

ΠΕ01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ02

11

5

 

 

 

1

9

5

5

3

 

ΠΕ03

20

9

20

10

6

3

7

4

3

2

 

ΠΕ04.01

7

3

1

1

3

2

 

 

3

2

 

ΠΕ04.02

1

1

3

2

3

2

1

1

1

1

 

ΠΕ04.04

1

1

8

4

 

 

 

 

3

2

 

ΠΕ04.05

 

 

1

1

 

 

 

 

2

1

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ06

7

1

2

 

6

1

3

1

5

1

 

ΠΕ07

 

 

10

2

2

 

 

 

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

 

4

1

2

 

2

 

 

ΠΕ11

5

1

10

2

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ78

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

ΠΕ79.01

 

 

3

1

3

1

2

 

3

1

 

ΠΕ80

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

ΠΕ81

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ82

6

1

8

2

2

1

4

1

3

1

 

ΠΕ83

3

 

3

1

1

 

1

 

1

 

 

ΠΕ86

6

3

9

5

 

 

2

1

3

2

 

ΠΕ87.01

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

ΠΕ87.02

5

1

2

 

3

1

 

 

4

1

 

ΠΕ87.03

 

 

1

 

3

1

1

 

1

 

 

ΠΕ87.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΠΕ87.07

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ87.08

6

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ΠΕ87.09

1

 

1

 

1

 

 

 

3

1

 

ΠΕ88.01

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

ΠΕ88.02

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ΠΕ88.03

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ΠΕ88.04

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

ΠΕ88.05

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ΠΕ89.01

 

 

3

1

1

 

 

 

 

 

 

ΠΕ90

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕ01.19

4

1

 

 

3

 

1

 

2

 

 

ΤΕ02.02

 

 

 

 

1

 

2

 

1

 

 

 Άθροισμα

86

28

87

32

43

14

40

15

52

18

 

 

ΚΕΝΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β΄ΦΑΣΗ

 
 

 

ΠΙΕΡΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ  ΚΕΝΑ

 

 

ΠΕ01

 

 

2

 

3

1

5

1

4

 

 

ΠΕ02

 

 

 

 

12

6

37

20

17

 

 

ΠΕ03

2

1

7

4

14

7

79

40

39

 

 

ΠΕ04.01

1

1

 

 

3

2

18

11

7

 

 

ΠΕ04.02

 

 

1

1

2

1

12

9

3

 

 

ΠΕ04.04

 

 

1

1

2

1

15

9

6

 

 

ΠΕ04.05

 

 

 

 

 

 

3

2

1

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

2

 

2

0

2

 

 

ΠΕ06

 

 

1

 

6

1

30

5

25

 

 

ΠΕ07

 

 

2

 

1

 

15

2

13

 

 

ΠΕ08

2

 

 

 

3

 

13

1

12

 

 

ΠΕ11

 

 

 

 

 

 

15

3

12

 

 

ΠΕ78

1

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

ΠΕ79.01

1

 

4

 

2

 

18

3

15

 

 

ΠΕ80

 

 

 

 

 

 

1

1

0

 

 

ΠΕ81

 

 

 

 

 

 

1

0

1

 

 

ΠΕ82

 

 

2

 

3

 

28

6

22

 

 

ΠΕ83

 

 

 

 

 

 

9

1

8

 

 

ΠΕ86

 

 

 

 

10

5

30

16

14

 

 

ΠΕ87.01

3

1

 

 

 

 

6

1

5

 

 

ΠΕ87.02

1

 

3

1

 

 

18

4

14

 

 

ΠΕ87.03

 

 

 

 

 

 

6

1

5

 

 

ΠΕ87.04

1

 

1

 

 

 

4

0

4

 

 

ΠΕ87.07

 

 

 

 

 

 

1

0

1

 

 

ΠΕ87.08

1

 

1

 

 

 

9

1

8

 

 

ΠΕ87.09

2

 

1

 

 

 

9

1

8

 

 

ΠΕ88.01

 

 

2

 

 

 

4

0

4

 

 

ΠΕ88.02

 

 

 

 

 

 

1

0

1

 

 

ΠΕ88.03

 

 

1

 

 

 

2

0

2

 

 

ΠΕ88.04

 

 

 

 

 

 

2

0

2

 

 

ΠΕ88.05

 

 

 

 

 

 

1

0

1

 

 

ΠΕ89.01

1

 

 

 

 

 

5

1

4

 

 

ΠΕ90

 

 

 

 

 

 

1

0

1

 

 

ΤΕ01.19

1

 

 

 

 

 

11

1

10

 

 

ΤΕ02.02

1

 

 

 

1

 

6

0

6

 

 

Άθροισμα

18

3

29

7

64

24

419

141

278

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 
 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΩ

ΑΜΩ

 

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

5

 

 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

6

2

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

 

2

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

11

3

 

ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

13

8

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

35

15

 

Δεν  έχω ακριβή στοιχεία για τα κενά , αλλά είναι σίγουρο ότι οι προσλήψεις καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό των αναγκών των Μουσικών Σχολείων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι επικοινωνιακές θριαμβολογίες του Υπουργείου για τον μεγάλο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών συνεχίζονται. Το ζητούμενο δεν είναι πόσους προσλαμβάνεις αλλά τι ανάγκες καλύπτεις ,το ποσοστό  33,65% κάλυψης αναγκών είναι εξαιρετικά χαμηλό.

Στα παραπάνω κενά πρέπει να προστεθούν τα κενά σε ΔΥΕΠ, ΜΝΑΕ,ΤΥ-ΖΕΠ  και τα κενά των εκπαιδευτικών λόγω COVID.

Το Υπουργείο ετοιμάζεται για προσλήψεις «προσωρινών» αναπληρωτών 3μηνης διάρκειας, οδηγώντας σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών! Μετά και την ψήφιση των απλήρωτων υπερωριών στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνεται το νέο τοπίο που διαλύει ουσιαστικά τις  εργασιακές σχέσεις αλλά και την κοινωνική ασφάλιση!

Με εκτίμηση

Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς

Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ

6974320189-6949565208

loukasevangelos@gmail.com

Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο

των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΣΥΝ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    19-09-2020 

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Έτσι θα ανοίξουν τα σχολεία 1η Φεβρουαρίου - Τι πρέπει να προσέξουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Προσοχή: Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο καταγγέλλει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες παραπλανητικά e-mails με σκοπό την υποκλοπή κωδικών
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο
Με μία ανακοίνωση-κόλαφο, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τάσσεται ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ - «Απαξίωση της Γ' Λυκείου - αποκλεισμός...
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο