Σ. Ζαχαράκη: Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής δεν υποκαθιστά ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς - Επιφυλακτική η αντιπολίτευση για το νέο θεσμό
Σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας θα προσληφθούν 3.200 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από ειδικό πρόγραμμα 46 εκατομμυρίων ευρώ - Αντιρρήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού εξέφρασαν κόμματα της αντιπολίτευσης

«Ο σύμβουλος σχολικής ζωής είναι κάτι σημαντικό. Υποκαθιστά τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό; Όχι. Ούτε θα μπορούσε» είπε μιλώντας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με τη σύσταση του νέου θεσμού.

«Γι’ αυτό συγχρόνως έχουμε 3200 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα προσληφθούν γιατί τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, πάνω από 46 εκατομμύρια. Άρα αυτός ο ρόλος του ανθρώπου θα είναι ένας ρόλος διαμεσολαβητή, ενός ανθρώπου ο οποίος θα έρχεται το παιδί. Θα είναι το πρώτο αν θέλετε επίπεδο, το οποίο θα παίρνει μια συμβουλή» είπε, σημειώνοντας πως «με κανένα τρόπο και με καμία πρόθεση δεν πάει να υποκαταστήσει λοιπόν οποιοδήποτε ρόλο του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, ο οποίος βεβαίως πρέπει να δρα και να δρα σε περισσότερα σχολεία, σε δίκτυα σχολείων και ιδανικά και μέσα στο σχολείο. Μακάρι να δοθεί η δυνατότητα κάποια στιγμή να το πετύχουμε κι αυτό». 

Ενστάσεις από την αντιπολίτευση 

Ωστόσο οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους ως προς την αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού, υποστηρίζοντας πως είναι αδύνατον ένας εκπαιδευτικός να αναλαμβάνει ρόλο ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού.

Να αξιοποιηθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες ζήτησε ο Ιωάννη Δελής εκ μέρους του ΚΚΕ, ενώ η Σοφία Σακοράφα από το ΜΕΡΑ25 σημείωσε ότι το πεδίο των αρμοδιοτήτων που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς «φαίνεται να υποκαθιστά το έργο των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών ή τουλάχιστον, επικαλύπτει τις δικές τους αρμοδιότητες, οπότε γεννιέται αμέσως η εύλογη υποψία». Και διερωτήθηκε «μήπως απλώς με τη θεσμοθέτηση του Συμβούλου θέλετε νομιμοποιήσετε και να μονιμοποιήσετε τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος στη στελέχωση του αναγκαίου προσωπικού ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών; Κρατώ τη δική σας χθεσινή δήλωση, κυρία Υπουργέ, σε αυτό. Πιστεύετε ότι πραγματικά, θα καλύψετε αυτό το κενό απλώς και μόνο με τους Συμβούλους και την επιμόρφωση τους;

Από τη μεριά της η Μερόπη Τζούφη από τον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της «καθορίστηκαν καθήκοντα ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, ειδικού βοηθητικού προσωπικού» στα σχολεία της ειδικής αγωγής.

Πώς θα λειτουργήσει ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής:

Με τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας προβλέπεται η σύσταση του θεσμού του Συμβούλου Σχολικής Ζωής για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός του θεσμού δεν είναι να υποκαταστήσει τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων και λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης, ούτε και τους υφιστάμενους θεσμούς και μηχανισμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς αυτούς, αποτελώντας ένα πρώτο «φίλτρο» για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

Ειδικότερα, στόχος είναι να καλλιεργηθούν πιο συστηματικά οι γνώσεις και δεξιότητες ορισμένων εκπαιδευτικών για την προληπτική ανίχνευση ή/και αμεσότερη και συνεκτικότερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων συνθετότερης φύσης, ως ένας πρόσθετος και διαρκής μηχανισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και στην εμπέδωση των αρχών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Πρόκειται για εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας ευθύνης του, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα παροχής συμβουλών και παιδαγωγικής υποστήριξης προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες.

Η εισαγωγή αυτού του θεσμού κρίνεται αναγκαία, τόσο ενόψει της διαπίστωσης καταστάσεων, οι οποίες χρήζουν ειδικής διαχείρισης και στοχευμένης μέριμνας σε επίπεδο σχολείου, όπως η διαχείριση κρίσεων (π.χ. σχολικός εκφοβισμός, κρούσματα ενδοσχολικής βίας, επιθετική 31 συμπεριφορά) και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών (π.χ. ρατσισμός, διαφορετικότητα), μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων, , όσο και ένεκα της ανάγκης ενίσχυσης του παιδαγωγικού ρόλου των σχολικών μονάδων μέσω της καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αποστολή του είναι η ανίχνευση και αμεσότερη διαχείριση, κατά τρόπο πιο ολιστικό, μεθοδικό και συστηματικό, προβληματικών ή άλλων ιδιαίτερων καταστάσεων ή κινδύνων παρεκκλίσεων από τους κανόνες της σχολικής ζωής, οι οποίες συχνά ξεπερνούν τις μεμονωμένες δυνατότητες των εκπαιδευτικών ανά τάξη ή τμήμα τάξης και απαιτούν διαρκή παρακολούθηση, λειτουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο συμπληρωματικά ή ενισχυτικά προς το συλλόγου διδασκόντων και λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και προς τους υφιστάμενους θεσμούς και μηχανισμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, και χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητές τους. Προς τον σκοπό αυτό, ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής επιμορφώνεται σχετικώς για την επιτέλεση του ιδιαίτερου ρόλου που του ανατίθεται και συνεπικουρείται στο έργο του από τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Κ.Ε.Σ.Υ.

Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής δεν προβλέπεται, αντίστοιχα, για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σταθμίζοντας αντικειμενικές διαφορές μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδίως αναφορικά με τη ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών μικρής ηλικίας και του εκάστοτε εκπαιδευτικού του τμήματος.

Ειδικότερα, με το άρθρο 38 προβλέπονται τα εξής:

1.Με απόφαση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, ορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους δύο (2) Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, σε κάθε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο αριθμός των Συμβούλων Σχολικής Ζωής μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών και το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται, αναλαμβάνουν υπό την ευθύνη τους συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων και τάξεων μαθητών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν.

2. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα Συμβούλου Σχολικής Ζωής, επιμορφώνονται σε περιοδική βάση. Η επιμόρφωση γίνεται σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου.

3. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συνεπικουρείται στο έργο του από τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Κ.Ε.Σ.Υ..

4. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής παρεμβαίνει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων, και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκεί 220 τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υπερκείμενων σχολικών δομών υποστήριξης.

5. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές της ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την επιλογή, τα καθήκοντα, τα προσόντα ορισμού και το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής και την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται η πιλοτική εφαρμογή του παρόντος στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (ιδίως γεωγραφική κατανομή, αριθμός μαθητών, βαθμίδες εκπαίδευσης), οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής και υλοποίησης καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την πιλοτική αυτή εφαρμογή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μοριοδότηση προσλήψεων με 440 ωρών σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία του Παν.Αιγαίου

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
«Η αξιολόγηση είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να βελτιωθεί η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος», τονίζει η υπουργός Παιδείας
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση με βάση το Σύνταγμα είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι όμως τελικά έτσι τα πράγματα και ποιοι τελικά...

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης