Thumbnail
Η απόφαση σε ΦΕΚ

Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου μόνο προφορικά σε όλα τα μαθήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές της κατηγορίας αυτής δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Η προφορική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με πρό- γραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον διμε- λούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθη- μα. Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνο- νται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για την εξεταστέα ύλη στα μαθή- ματα των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 και η ύλη γνωστοποιείται από τον Διευθυντή στους μαθητές πέντε (05) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4α, 5, 6 και 7 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ΄ εξαίρεση στις επανα- ληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τα μαθήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ οι επαναλη- πτικές εξετάσεις είναι μόνο προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφο- ρικές εξετάσεις.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.

Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τις εξετάσεις λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκό- ντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέ- ρα την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξε- τάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμε- νες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστι- κή περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι κηδεμόνες των μα- θητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, να κατα- θέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των

αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.

Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί- δευσης (ΕΑΕ) και των Γυμνασίων Ενιαίων Ειδικών Επαγ- γελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες». Στον Γ.Μ.Ο. των Α΄, Β, Γ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. δεν θα εξεταστούν τα μαθήματα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.

Άρθρο 2

Κατατακτήριες εξετάσεις κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών Γενικού Λυκείου

Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθη- τές εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα μαθή- ματα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» και

«Φυσική Αγωγή».

Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχο- λείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντί- στοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξε- ταζόμενο μάθημα.

Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μα- θητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του νόμου 4610/2019 παραπέμπονται για να εξετα- στούν σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμβριο του επόμε- νου σχολικού έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επι- τροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4610/2019.

 

Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Λυκείων ΕΑΕ, οι οποίοι έχουν χαρα- κτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».

Άρθρο 3

Κατατακτήριες εξετάσεις κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μα- θητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4610/2019.

Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχο- λείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντί- στοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Στην περίπτωση που οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. δεν επιτυγ- χάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική

περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν εξετάζονται μόνο προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους εί- ναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), και προάγονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την φοίτηση. Οι κατ΄ ιδί- αν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακο- λουθούντες μαθητές.

Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δασκαλοι
Η παραίτηση ενός διευθυντή σχολείου και η αστοχία της "είδησης" της παραίτησης
Εκπαιδευτική πολιτική που στρεβλώνει τις σχέσεις και μεταξύ των εκπαιδευτικών και με τα παιδιά, που μαραίνει την όποια ζωντάνια, αλήθεια, αυθορμησία,...
Η παραίτηση ενός διευθυντή σχολείου και η αστοχία της "είδησης" της παραίτησης