Αντισηπτικά σε ειδικά σχολεία - Πίνακας κατανομής
Αντισηπτικά σε ειδικά σχολεία: αποδοχή πρότασης δωρεάς και απόφαση κατανομής των δωριζόμενων αγαθών σε εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής.

Δήλωση περί αποδοχής της πρότασης δωρεάς συσκευασμένου αντισηπτικού της εταιρείας ΠAΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δομών και απόφαση κατανομής των δωριζόμενων αγαθών σε εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής. 

Με απόφαση του υπ. Παιδείας και της υπ. Παιδείας Νικη Κεραμέως προβλέπεται το εξής:

1) Την αποδοχή της από 25/5/2020 πρότασης δωρεάς της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AE προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο σύνολό της, η οποία συνίσταται σε 3960 τμχ αντισηπτικά NATURA 300 ml, δεδομένης της ανάγκης για προμήθεια και διανομή αντισηπτικών σε εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 2) Την κατανομή των αγαθών ανά δημόσια εκπαιδευτική δομή η οποία θα γίνει σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, οι οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η παράδοση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας από τον δωρητή ή τον αντιπρόσωπό του, με βάση την παρούσα. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται στη συνέχεια αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την παρούσα. Για την παραλαβή από τον Δήμο συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής (επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα καθώς και υπόδειγμα απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής από το Δήμο). Το πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται σε τρία πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το δεύτερο φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και το τρίτο αποστέλλεται στο δωρητή. Κατά την παράδοση των δωριζομένων στην εκπαιδευτική δομή συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής σε τρία πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το δεύτερο παραδίδεται στον υπάλληλο του Δήμου και το τρίτο φυλάσσεται στη σχολική μονάδα.

Δείτε το έγγραφο εδώ 

σχετικά άρθρα

«Χτύπημα στο δικαίωμα στη μητρότητα η απόφαση του Συμβούλιου Επιλογής Συντονιστών Νηπιαγωγών»
«Χτύπημα στο δικαίωμα στη μητρότητα η απόφαση του Συμβούλιου Επιλογής Συντονιστών Νηπιαγωγών»
«Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης
«Χτύπημα στο δικαίωμα στη μητρότητα η απόφαση του Συμβούλιου Επιλογής Συντονιστών Νηπιαγωγών»
Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)
Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)
Τα προβλήματα του νοσοκομείου είναι συσσωρευμένα το τελευταίο διάστημα με το προσωπικό να κάνει λόγο για έναν καθημερινό αγώνα διαρκείας για να...
Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)