Thumbnail
Κανένας αθλούμενος, κανένα παιδί, κανένας νέος άνθρωπος, ο οποίος αθλείται μέσω του σωματειακού αθλητισμού δεν μπορεί να πάρει μέρος σε διοργάνωση, σε αθλητική δραστηριότητα, εάν δεν έχει περάσει έναν ελάχιστο ιατρικό έλεγχο. Η  κάρτα υγείας για όλες τις κατηγορίες και ηλικίες αθλούμενων είναι επιβεβλημένη.

Η  εξάπλωση του κορωνοϊού έχει πολύπτυχες και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στον αθλητισμό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού καλούνται να δαιχειριστούν  νέα  και πρωτόγνωρα δεδομένα. Η καταπολέμηση του ιού  από την επιστημονική κοινότητα  τη δεδομένη στιγμή αποτελεί κυρίαρχο στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια συστηματική και επίπονη προσπάθεια που θα μπορούσε  να συσχετιστεί  με χαρακτηριστικά  από το χώρο του  αθλητισμού, όπως είναι η πρόκληση, ο συναγωνισμός, το απρόβλεπτο αποτέλεσμα, η έντονη  παραγωγή και εναλλαγή  συναισθημάτων κ.ά.

                    Είναι σίγουρο ότι η επόμενη ημέρα θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον  πρωτόγνωρο και στον χώρο του αθλητισμού, προσαρμόζοντας  λειτουργίες, κανόνες και πρακτικές κάτω από ένα αυστηρό υγειονομικό πλαίσιο. Τη δεδομένη στιγμή απαιτείται  προσαρμοστικότητα, ελαστικότητα και πνεύμα συνεργασίας όλων των πλευρών (πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και ανθρώπων του αθλητισμού). Πρώτιστος στόχος  η υγεία και η ασφάλεια  αθλητών, προπονητών, φιλάθλων και όλων των  ανθρώπων του αθλητισμού.

                   Η στιγμή επιβάλλει πέρα όλων των άλλων να αναγνωρίσουν άπαντες και κυρίως η πολιτεία την σημασία του αθλητισμού στη θωράκιση της υγείας, των πολιτών παράλληλα με τις ευεργετικές κοινωνικές της επιδράσεις (κοινωνικοποίηση, επικοινωνία, εκτόνωση κ.τ.λ.).   Στοχευόμενη όσο ποτέ  στάση της πολιτείας επιβάλλεται να αποτελέσει  η ενίσχυση της σωµατικής άσκησης του πληθυσμού και η ανάπτυξη ενός κινήµατος «Αθλητισµός για όλους» σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Αθλητικά  προγράµµατα καθοδηγούμενα από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή όλων των πολιτών, προωθώντας την αντίληψη ότι στοχεύουν στο σύνολο του πληθυσµού και ότι ο αθλητισµός είναι δικαίωµα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από ηλικία, φυλή, εθνότητα, κοινωνική τάξη ή φύλο.

                      Η  πρόληψη και η θωράκιση της υγείας των αθλητών  είναι μία κρίσιμη παράμετρος την επομένη ημέρα. Κανένας αθλούμενος, κανένα παιδί, κανένας νέος άνθρωπος, ο οποίος αθλείται μέσω του σωματειακού αθλητισμού δεν μπορεί να πάρει μέρος σε διοργάνωση, σε αθλητική δραστηριότητα, εάν δεν έχει περάσει έναν ελάχιστο ιατρικό έλεγχο. Η  κάρτα υγείας για όλα τις κατηγορίες και ηλικίες αθλούμενων είναι επιβεβλημένη. Η πολιτεία  με την συνδρομή των ομοσπονδιών και της επιστημονικής κοινότητας έχει  ευθύνη  και καθήκον να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την λειτουργία ενός κεντρικά σχεδιασμένου, ανεπτυγμένου συστήματος πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης για όλους τους αθλητές και ειδικότερα των αθλούμενων παιδιών . Ένα σύστημα με επαρκή αριθμό Κέντρων Υγείας, πλήρως στελεχωμένων με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και σύγχρονο εξοπλισμό, που θα  μπορούν να συνδέονται με σχολεία, σχολές, αθλητικούς χώρους, έχοντας σε καθένα από αυτά ιατρεία, στελεχωμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα που θα αντιμετωπίζουν ζητήματα πρόληψης - θεραπείας - αποκατάστασης. Ένα σύστημα πρόληψης,  που θα εξασφαλίζει την παρουσία ιατρού/ αθλητίατρου σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και σχολικού ιατρού σε όλες τις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, η ποιότητα των προσφερόμενων  αθλητικών χώρων και η εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου που θα προστατεύει και θα προάγει την υγεία των αθλητών/ αθλουμένων δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση για τη λειτουργία  και δραστηριότητα  αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων (φυσικό περιβάλλον, εγκαταστάσεις,  εξοπλισμός κτλ). Η  συστηματική απολύμανση των αθλητικών χώρων και η  αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι επιβεβλημένη για  την  προστασία αθλητών, αθλουμένων, θεατών και εργαζομένων. Οι υπηρεσίες άσκησης και αναψυχής, τα αθλητικά κέντρα και τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να επιδεικνύουν το  κοινωνικό τους περιεχόμενο. Φυσικά και ο στόχος ενός αθλητικού φορέα (π.χ. μίας αθλητικής ακαδημίας) θα πρέπει να είναι το κέρδος. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να αποσκοπεί στην καλή υγεία και αναψυχή των συμμετεχόντων, στην εκμάθηση της τεχνικής και τακτικής του εκάστοτε αθλήματος, στην παρότρυνση για υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών κ.ά.
                        Μπροστά σε  ένα αβέβαιο περιβάλλον που θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα και  βιωσιμότητα της  αθλητικής δραστηριότητας,  η πολιτεία  έχει  υποχρέωση να  στηρίξει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, με  την άμεση  οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων και  των ακαδημιών των διαφόρων αθλημάτων. Να υποστηριχθούν οι Ομοσπονδίες με τα  αναγκαία κονδύλια για την κάλυψη όλων των δαπανών τους αναφορικά με την αγωνιστική δραστηριότητα των ερασιτεχνικών σωματείων, των ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Να δοθούν οι πόροι  που απαιτούνται για την εφαρμογή των κανόνων του υγειονομικού πρωτοκόλλου (τεστ εξέτασης για τον κορονοϊό για τους ερασιτέχνες αθλητές, μέσω δημοσίων και ιδιωτικών ιατρικών φορέων, διανομή δωρεάν  υγειονομικού υλικού, ικανές ποσότητες αντισηπτικών και απολυμαντικών στα σωματεία, για την απολύμανση του αθλητικού εξοπλισμού και των χώρων άθλησης καθημερινά, καθώς και βοηθητικών υλικών και προϊόντων καθαρισμού). Παράλληλα οι Ομοσπονδίες οφείλουν να στηρίξουν  γενναία  και για όσο διάστημα απαιτείται τα  αθλητικά τους σωματεία, τους αθλητές  και τους προπονητές  τους (απαλλαγή  τελών και παράβολων εγγραφών, μεταγραφών, έκδοσης δελτίων υγείας, ταυτοτήτων προπονητών, συμμετοχής των σωματείων ή των αθλητών στις διοργανώσεις τους κ.ά.).

                            Η  Φυσική Αγωγή και ο σχολικός αθλητισμός  πρέπει να υποστηριχθούν ώστε με τις κατάλληλες προϋποθέσεις (αύξηση του ωραρίου του μαθήματος της  Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, υποστήριξη των σχολικών υποδομών, αναβάθμιση με νέο συμμετοχικό πνεύμα των σχολικών αθλητικών  πρωταθλημάτων κ.ά) να μπορέσουν να αποτελέσουν σημαντική εκδήλωση της κοινωνίας μας, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την σωματική, ψυχική και ηθική υγεία των νέων μας ενόψει
 της μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή. Μια υποστήριξη που προϋποθέτει παράλληλη αύξηση των αντίστοιχων δαπανών.

                           Η πολιτεία, οι αθλητικές ομοσπονδίες και όλοι οι εμπλεκόμενοι γύρω από τον αθλητισμό οφείλουν να επιδείξουν υπεύθυνη στάση. Να σταθούν δίπλα στους αθλούμενους και  εθελοντές του ερασιτεχνικού αθλητισμού, τους αθλητές των οργανωμένων σωματείων, τους γονείς, τους δασκάλους της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, τους μαθητές μας και  τους αγνούς φιλάθλους που αποτελούν ψυχή και αιμοδότη  του ελληνικού αθλητισμού.

Παπαπαντελής Νικήτας, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, MSc       

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

afganistan_foititries
Αφγανιστάν: Φοιτήτριες διαδηλώνουν μετά την επίθεση σε εκπαιδευτικό κέντρο
Φοιτήτριες διαδηλώνουν στη Χεράτ του Αφγανιστάν, μετά την επίθεση σε εκπαιδευτικό κέντρο στην Καμπούλ
Αφγανιστάν: Φοιτήτριες διαδηλώνουν μετά την επίθεση σε εκπαιδευτικό κέντρο