ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

Νους υγιής εν σώματι υγιεί;
Νους υγιής εν σώματι υγιεί;
Του Χρήστου Θεοδωρόπουλου, συμβούλου προσωπικής ανάπτυξης-Κοινωνιολόγου MSc
Νους υγιής εν σώματι υγιεί;
Με 4 μέλη συμμετέχει η Ελλάδα στις τεχνικές Επιτροπές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού 
Με 4 μέλη συμμετέχει η Ελλάδα στις τεχνικές Επιτροπές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού 
Με τέσσερα τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη συμμετέχει η Ελλάδα στις τεχνικές Επιτροπές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού 
Με 4 μέλη συμμετέχει η Ελλάδα στις τεχνικές Επιτροπές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού