Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου: Κοινωνιολογική φαντασία - Διαφορές κοινωνικής θεωρίας και καθημερινής θεωρητικής σκέψης
"Μικρά" μαθήματα διδασκαλίας στην Κοινωνιολογία Γ΄ λυκείου, ανθρωπιστικών επιστημών, του Θεοδόση Γκελτή

Η κοινωνιολογική φαντασία είναι ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνιολογικής σκέψης. Μας καλεί να σκεφτούμε ολιστικά, να συνδέουμε το ατομικό με το κοινωνικό, να δούμε τις διασταυρώσεις της ανθρώπινης εμπειρίας, να σκεφτούμε τον εαυτό μας από κάποια απόσταση.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου έχουν έτσι την ευκαιρία να ασκηθούν σε μια μεθοδολογία που είναι αναγκαία προϋπόθεση της κριτικής σκέψης.

Η «κριτική σκέψη» έχει γίνει σύνθημα πολλών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Δε νοείται όμως κριτικά στοχαζόμενος άνθρωπος που δε μπορεί να χειριστεί με αποτελεσματικότητα το κοινωνικό του συμφραζόμενο. Αυτή είναι η αξία της διδασκαλίας της κοινωνιολογίας: προετοιμάζει σκεπτόμενους ανθρώπους.

Δείτε επίσης: 

Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου: Συνέπειες των πολέμων (βίντεο)

Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου: Βιομηχανική επανάσταση (βίντεο)

Οι έμφυλες ταυτότητες στην εκπαίδευση και η κατάργηση της θεματικής εβδομάδας

Εδώ θα βρείτε περισσότερο υλικό του Θεοδόση Γκελτή, υποψήφιος διδάκτορας κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας, εκπαιδευτικός

σχετικά άρθρα