Νεοδιόριστοι: Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη μισθοδοσία
Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Ανατολικής Αττικής, με την οποία ενημερώνει τους νεοδιόριστους πως:

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο σύστημα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διορισμού τους και να ξεκινήσει η μισθοδοσία τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Δ/νσης, σκαναρισμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.

4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ότι είναι ο νεοδιόριστος πρώτος δικαιούχος.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 105, αν είναι ο νεοδιόριστος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος. Σε περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου θα χρειασθεί το σχετικό αποδεικτικό.

6. Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης στοιχείων εκπαιδευτικού (Επισυνάπτεται).

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προκειμένου να προσμετρηθούν για τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου.

Το σχετικό έγγραφο Εδώ

σχετικά άρθρα