Υπηρεσιακές μεταβολές: Προτάσεις για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου
Προτάσεις του Νεκτάριου Κορδή, αιρετού μέλους του ΚΥΣΔΕ, εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Είναι προφανές ότι το νομοθετικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τις υπηρεσιακές μεταβολές χρειάζεται άμεσες και ριζικές αλλαγές! Το ΠΔ 50/1996 και το ΠΔ 100/1997 δημιουργήθηκαν πριν από 23 και 24 χρόνια σε μια άλλη εκπαιδευτική πραγματικότητα και σίγουρα χρειάζονται αναμόρφωση πάνω στα σημερινά εργασιακά δεδομένα!

Με αφορμή τη λειτουργία της επιτροπής, να τονίσω ότι και στο παρελθόν είχαν λειτουργήσει αντίστοιχες επιτροπές που δεν κατέληξαν σε νομοθετικά αποτελέσματα! Παρόλα αυτά υπάρχει μια ουσιαστική εμπειρία και επεξεργασία θέσεων που πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή τη φορά! Έφτασε η ώρα πλέον να δούμε όλες τις παραμέτρους των υπηρεσιακών μεταβολών, και να βγει ένας νόμος – πλαίσιο (αντίστοιχος του 1566/1985), που θα αφορά όλα τα θέματα της κινητικότητας των εκπαιδευτικών και όχι πολύ πιο μικροί νόμοι με μεμονωμένα αντικείμενα (π.χ. μονό μεταθέσεις – αποσπάσεις). Ο ένας νόμος βοηθά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας του τι ισχύει τελικά από όλη τη νομοθεσία που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η πολυνομία στην εκπαίδευση πολλές φορές δημιουργεί αξεπέραστες δυσκολίες και αδικεί αρκετούς εκπαιδευτικούς!

Επιβάλλεται συνεπώς, σε ένα συνολικό νομικό πλαίσιο να αναδειχτούν και κάποια σοβαρά ζητήματα όπως:

 • Από τη στιγμή που οι οργανικές ανήκουν στο Υπουργείο πρέπει να εξεταστεί το θέμα να ανοίξουν οι μεταθέσεις ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους με οργανική θέση και διάθεση ΠΥΣΔΕ για να μπορέσουν και ειδικότητες που θα είναι πάντα σε διάθεσή να τύχουν πιθανής μετάθεσης!

 • Λόγω των αυξημένων ποσοστών ανεργίας οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν 5 μονάδες συνυπηρέτησης ακόμη και όταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους οι σύζυγοί τους βρίσκονται σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη).

 • Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων να δίνεται η δυνατότητα αμοιβαίων αποσπάσεων.

 • Για τις ειδικές κατηγορίες λόγω ασθένειας, το πόρισμα του ΚΕΣΥ αναγνωρίζει σχεδόν όλες τις Ασθένειες για ένταξη σε Ειδική Κατηγορία! Είναι προφανές ότι η ένταξη όλων των ασθενειών, αποκλείει ουσιαστικά όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς από τη δυνατότητα μετάθεσης! Αυτό συμβαίνει γιατί οι ειδικές κατηγορίες – με το υφιστάμενο πλαίσιο- αφαιρούν οργανικά κενά μεταθέσεων! Στο σημείο αυτό απαιτείται μια σοβαρή και επιστημονική τεκμηρίωση για τις ασθένειες που θα εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων και αποσπάσεων!

 • Το ποσοστό αναπηρίας που χορηγεί το ΚΕΠΑ ή η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πρέπει να είναι βασικό κριτήριο για τις αποσπάσεις αλλά και για τις μεταθέσεις! Εκπαιδευτικοί με ποσοστά αναπηρίας άνω του 80% σήμερα δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης!

 • Η δραματική επιδείνωση του Δημογραφικού προβλήματος επιβάλει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και για τις τρίτεκνες οικογένειες εκπαιδευτικών!

 • Οι τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις πρέπει να γίνονται με ενιαία κριτήρια σε όλα τα ΠΥΣΔΕ.

 • Σχετικά με τις αναθέσεις στις ομαδοποιημένες ειδικότητες παρατηρείται το εξής: στις πρώτες αναθέσεις οι ομαδοποιημένες ειδικότητες αντιμετωπίζονται σαν διαφορετικές ειδικότητες – στις υπεραριθμίες όμως έχουν κοινή αντιμετώπιση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο ΠΕ04!

 • Μέχρι σήμερα επαναλαμβάνεται δυστυχώς το φαινόμενο σε περιοχές που ζητούσαν να αποσπαστούν –ανεπιτυχώς- μόνιμοι εκπαιδευτικοί, να προσλαμβάνονται μετά από λίγες μέρες αναπληρωτές/τριες της ειδικότητάς τους! Μελετώντας τις ενστάσεις διαπιστώνουμε ότι πολλά ζευγάρια εκπαιδευτικών μονίμων και αναπληρωτών υπηρετούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας! Είναι πολύ σημαντικό που στις αποσπάσεις της Β΄ φάσης του Σεπτεμβρίου ελήφθη μέριμνα για τη συνυπηρέτηση με εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν πρόσφατα ως αναπληρωτές/τριες! Πρέπει όμως, επιτέλους, το Υπουργείο να ενισχύσει –έμπρακτα- με αυξημένη μοριοδότηση και τη συνυπηρέτηση μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διάφορες γωνιές της χώρας και συντηρούν 2 και 3 σπίτια!

 • Κατά την άποψή μας επιβάλλεται η κατά προτεραιότητα απόσπαση ζευγαριών εκπαιδευτικών! Όταν αποσπώνται κατά προτεραιότητα όλες οι παρακάτω περιπτώσεις το ελάχιστο που επιβάλλεται να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες εκπαιδευτικών! Είναι αδύνατο οι εκπαιδευτικοί να συντηρούν 2 και 3 σπίτια μα τις αποδοχές τους να έχουν συρρικνωθεί σημαντικά!

 • Οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (Α’ 227), του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α’ 258), των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α’ 125). Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις N. 4325/2015.

γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996).

δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 ν.2386/1996).

ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).

στ) Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές. Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα 11 οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207τΑ΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31τΑ΄), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078τΒ΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας.

 1. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και σε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν και οι 2 εκπαιδευτικοί και φυσικά πρέπει να απαλειφθεί το κριτήριο της δεκαετίας για τη διαφορά εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων και η 25ετής υπηρεσία τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί θα «επιβραβεύονται» με το νέο ασφαλιστικό έχοντας 40 έτη ασφάλισης!

 2. Για τις μετατάξεις ζητάμε οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ισότιμα στην κινητικότητα όπως και οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέσα στα πλαίσια αυτά να εγκρίνεται η αποδέσμευσή τους που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει μετάταξη αλλά δυνατότητα να διεκδικήσουν τις θέσεις που προκηρύσσονται!

 3. Απαιτείται η άμεση κατάργηση του τιμωρητικού άρθρου 58 του Ν.4653/2020 Ο τριετής αποκλεισμός όσων εκπαιδευτικών παραιτούνται ή δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία είναι εξοντωτικός και άδικος!

 4. Με αφορμή το τραγικό γεγονός της απώλειας δύο συναδέλφων που σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στην επιστροφή τους από τον τόπο εργασίας τους,  το ΔΣ της ΟΛΜΕ πρόσφατα έθεσε μετ’ επιτάσεως το χρονίζον ζήτημα των απαράδεκτων εργασιακών συνθηκών που βιώνουν χιλιάδες συνάδελφοι/ισσες.

Πιο συγκεκριμένα η Ομοσπονδία ζητά:

 • Να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών που επιβάλλεται να γίνουν, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μετακινούμενων εκπαιδευτικών.

 • Να μην μετακινούνται οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πάνω από δύο σχολεία.

 • Οι καθηγητές που θα μετακινούνται σε δύο σχολεία να μην έχουν ωράριο και στα δύο σχολεία την ίδια μέρα, παρά μόνον εάν βρίσκονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα ή σε πολύ κοντινή απόσταση. Εφόσον εφαρμόζεται το τελευταίο, να δίνεται επαρκής χρόνος ώστε να μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια από το ένα σχολείο στο άλλο και να μην εργάζονται με το πιστόλι στον κρόταφο. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετακινούνται από ένα σχολείο σε άλλο την ίδια μέρα για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου πρέπει να ορίζεται από τη Διοίκηση ότι βρίσκονται εν υπηρεσία και εάν τυχόν τους συμβεί κάποιο ατύχημα, να χαρακτηρίζονται παθόντες/παθούσες εν υπηρεσία.

 • Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης του εκπαιδευτικού από το ένα σχολείο στο άλλο, δεδομένου ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Να προκύψει απαραίτητη πρωτοβουλία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ώστε να μην πληρώνουν οι εκπαιδευτικοί από την τσέπη τους τα έξοδα μετάβασης από σχολείο σε σχολείο όπως γίνεται σήμερα.

 • Σχετικά με τους/τις εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν μαθητές/-τριες σε πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές και σε μετακινήσεις που σχετίζονται με προγράμματα να ορίζεται από τη Διοίκηση ότι βρίσκονται σε 24ωρη υπηρεσία και καλύπτονται από αυτήν σε περίπτωση ατυχήματος. Η ίδια κάλυψη επιβάλλεται να υπάρχει και για τους μαθητές/-τριες  που συμμετέχουν.

 1. Για τους αναπληρωτές η ΟΛΜΕ το 2016 υπέβαλε στο Υπουργείο ένα συνολικό υπόμνημα που μεταξύ άλλων τονίζει:

 • Δημοσιοποίηση όλων των κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις αναπληρωτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν οι υπηρεσιακές μεταβολές πραγματοποιούνται έγκαιρα. Τα μόνα κενά που δε γίνεται να προβλεφθούν είναι όσα λειτουργικά προκύπτουν για έκτακτους λόγους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, που είναι ελάχιστα σε σχέση με τις θέσεις που καλύπτουν οι αναπληρωτές.

 • Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην α΄ φάση και για την ειδική και για την γενική αγωγή, με εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πιστώσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες φάσεις πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.

 • Να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας μετάθεσης τις πρώτες ημέρες των προσλήψεων καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας με σαφώς ορισμένα κριτήρια και έλεγχο από τα ΠΥΣΔΕ.

 • Να τηρηθεί το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι προσλήψεις για την ειδική αγωγή να προηγούνται εκείνων της γενικής.

 • Έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για τις προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με τη νομοθεσία, χωρίς να νομοθετεί και χωρίς να επιτρέπει αλλαγές εντός του σχολικού έτους.

 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πρόσληψης και προσκόμιση εγγράφων μόνο αν υπάρχουν αλλαγές.

 • Όχι στη δρομολόγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ν. 2525/1997 και 3848/2010). Εισαγωγική επιμόρφωση αμέσως μετά το διορισμό.

 • Όχι στην υποχρέωση προσκόμισης γνωματεύσεων από παθολόγους-ψυχιάτρους κάθε χρόνο.

 • Κοινοποίηση του συνόλου των κενών ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις. Πλήρης διαφάνεια (δημοσιοποιημένοι πίνακες κατάταξης με βάση τα μόρια και τα κοινωνικά κριτήρια) στις τοποθετήσεις με έγκριση του ΠΥΣΔΕ και όχι με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 • Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας.

 • Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε μήνα

 • Άμεση αποπληρωμή των υπερωριών στους συναδέλφους που έχουν προσληφθεί μέσω ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και σε όσους απασχολούνται στην εξατομικευμένη και εξειδικευμένη στήριξη.

 • Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις

 • Αναγνώριση των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων και προσμέτρηση στη μισθοδοσία, όπως και στους μόνιμους

 • Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.

 • 12μηνες συμβάσεις εργασίας μέχρι 31 Αυγούστου, κατάργηση της ωρομισθίας και του θεσμού των ΑΜΩ (αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου).

 • Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, φοιτητικές κλπ) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων. Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται γιατί:

 • Δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, η οποία για κάθε μέρα συνεπάγεται περικοπή στο μισό του ημερομισθίου, ενώ για τις τριήμερες και πάνω άδειες απαιτείται βεβαίωση από γιατρό του ΙΚΑ για να καλυφθεί το υπόλοιπο μισό του μισθού από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ. Για χρήση άνω των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας, παύει να προσμετράται η προϋπηρεσία, ενώ δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία να αμφισβητήσει και να λύσει την σύμβαση του αναπληρωτή, με αποτέλεσμα την απόλυσή του. Επιπρόσθετα, οι εγκυμονούσες  συναδέλφισσες δε δικαιούνται άδεια επαπειλούμενης κύησης, ούτε άδεια ανατροφής παρά μόνον άνευ αποδοχών.

 • Για το σύνολο των προβλεπόμενων κανονικών αδειών, ανάλογα με τον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε αφαιρείται μέρος από την αποζημίωση μη λήψης κανονικής άδειας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

 • Στις άδειες για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων μόνο στους αναπληρωτές υπάρχει ο περιορισμός το τέκνο να είναι μέχρι 16 ετών κάτι το οποίο αφήνει ακάλυπτους τους γονείς με παιδιά που φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

 • Στις άδειες αναπληρωτών (Φ.351.5/43/67822/Δ1, 05-05-2014) δεν περιέχεται το εδάφιο που αναφέρεται στη συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε δίκη, με αποτέλεσμα αν χρειαστεί ο αναπληρωτής να παραβρεθεί σε δίκη να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί την κανονική του άδεια, που είναι 7 ημέρες το χρόνο και όχι 10 όπως στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

 • Πλήρης υπολογισμός ενσήμων τις ημέρες απεργίας. Για τους ωρομίσθιους συναδέλφους ζητάμε και την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους τις ημέρες που απεργούν

 • Σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων των αναπληρωτών να καταργηθεί το ενδεχόμενο απόλυσης όπως προβλέπεται τώρα.

 • Όχι στις πολλαπλές μετακινήσεις των αναπληρωτών προκειμένου να καλύψουν το ωράριο.

 • Επαναλειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας από την έναρξη του σχολικού έτους και με προσλήψεις πλήρους απασχόλησης από τον ενιαίο πίνακα των αναπληρωτών.

 • Παροχή στους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς των ιδίων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν οι μόνιμοι. Η ΟΛΜΕ Διεκδικεί οι εκλεγμένοι αυτοί συνάδελφοι, καθώς και όλοι οι αναπληρωτές που εκλέγονται σε οποιοδήποτε όργανο του συνδικαλιστικού κινήματος, να έχουν πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπως και οι μόνιμοι. Για να εξασφαλιστεί αυτή η ισοτιμία στη συνδικαλιστική δράση και για τους αναπληρωτές, πρέπει όποιοι αναπληρωτές εκλέγονται σε ΔΣ Ομοσπονδίας να μην χάνουν ούτε μια ημέρα προϋπηρεσίας.  Σήμερα, με βάση τον τρόπο που καταρτίζονται οι πίνακες των αναπληρωτών, ο χρόνος της συνδικαλιστικής τους άδειας δεν προσμετράται ως προϋπηρεσία για την ένταξή τους στους πίνακες κι αυτό χρειάζεται να αλλάξει. Δηλαδή, ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας να εκλαμβάνεται ως προϋπηρεσία, εκπαιδευτική και κυρίως διδακτική, η οποία είναι και η μόνη που προσμετράται στον πίνακα αναπληρωτών. Όσο παραμένει η υπάρχουσα κατάσταση, αποτελεί τιμωρία για τον συνδικαλισμένο αναπληρωτή/τρια και τελικά παρακώλυση της συνδικαλιστικής του δράσης!

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το ζήτημα των αλλαγών στο καθεστώς των υπηρεσιακών μεταβολών αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς. Οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν για πολλά έτη την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού! Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών αποτελούν και συνθήκες μάθησης των μαθητών μας! Με δεδομένο ότι το 73% των μονίμων εκπαιδευτικών είναι πάνω από 50 ετών, τα εργασιακά ζητήματα πρέπει αν είναι κυρίαρχα στα αιτήματά μας! Οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας, με πολλά χρόνια υπηρεσίας και με μετακινήσεις μέχρι και σε 5 σχολεία, είναι αυτοί που απειλούνται περισσότερο από το «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης» (burnout) και θεωρείται βέβαιο ότι η αύξηση της μέσης ηλικίας των εκπαιδευτικών θα αυξήσει το ποσοστό όσων πάσχουν από burnout και άρα θα μειώσει την αποδοτικότητά τους, με προφανείς συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος! Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν άμεσα οι ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας! Το αίτημα για πλήρη σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια εργασίας, ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών, παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή.

Και κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό: Βρισκόμαστε στα τέλη Φλεβάρη και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την επιλογή των 116 Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και Φυσικά των Διευθυντών Σχολικών μονάδων! Για τους αμνήμονες να θυμίσουμε ότι η διαδικασία επιλογής συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού διακόπηκε με αφορμή τις εθνικές εκλογές και ορίστηκαν αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης μέχρι τις 31-8-2020! Ελπίζουμε να μην ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο και για τα παραπάνω στελέχη! Η τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο υπάρχει! Και φυσικά αναμένουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στα δημοσιεύματα που μιλούν για έξωση των αιρετών από τα Συμβούλια Επιλογής Στελεχών ή την παρουσία τους ως παρατηρητών! Το επόμενο διάστημα θα δείξει πολλά…

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Αρίστευσε στις πανελλαδικές και στοχεύει τη Νομική - Οι συμβουλές της στους υποψηφίους της νέας χρονιάς
Αρίστευσε στις πανελλαδικές και στοχεύει τη Νομική - Οι συμβουλές της στους υποψηφίους της νέας χρονιάς
Η ανοιχτή επιστολή υποψήφιας των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 στο alfavita.gr
Αρίστευσε στις πανελλαδικές και στοχεύει τη Νομική - Οι συμβουλές της στους υποψηφίους της νέας χρονιάς