Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας
Για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών του ΥΠΑΙΘ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ απόφαση με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών του ΥΠΑΙΘ όπως η ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης και την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Ποιες ανάγκες θα καλυφθούν σύμφωνα με το ΦΕΚ:

– την ανάγκη για το προσωπικό, που έχει διατεθεί στα Ιδιαίτερα Γραφεία της Υπουργού, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων, να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων γραφείων,

– την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

– την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας και κυρίως των διαδικασιών μετάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών, μετατάξεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

– την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης,

– την ανάγκη υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης υφιστάμενων και νέων κανονιστικών πλαισίων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και την προετοιμασία του νέου θεσμικού πλαισίου, ως προς τη λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,

– την έκδοση μεγάλου αριθμού κανονιστικών πράξεων για ζητήματα δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ,

– τον έλεγχο νομιμότητας επί εκλογών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με καταληκτικές ημερομηνίες,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Οι αλλαγές στο πλαίσιο εκδρομών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

– την διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ,

– την έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής,

– την έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των αποσπασμένων συντονιστών γραφείων, υπαλλήλων και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό,

– την καταβολή αποδοχών ιδιωτικών εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια ανατροφής και υπηρεσιακής εκπαίδευσης,

– τη συμμετοχή του Υ.ΠΑΙ.Θ ως φορέας υποδοχής στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας το έτος 2019,

– την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,

– την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση των αξιολογικών περιόδων 2016 έως 2018,

– την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

– την αναδιάρθρωση των δομών της Δια Βίου, την εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων, τη διεξαγωγή εξετάσεων ελληνομάθειας, την υποστήριξη των ΙΕΚ, ΣΔΕ και των ΚΔΒΜ,

– την ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας και την ένταξη νέων δήμων,

αποφασίζουμε:

την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών Υ.ΠΑΙ.Θ. και των Λοιπών και Αυτοτελών Μονάδων του που υπάγονται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Α’ εξάμηνο του έτους 2020

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν μόρια και έχουν ανοικτές αιτήσεις
 

Βρες μαθητές για ιδιαίτερα μέσω της νέας πλατφόρμας του teachersnet

σχετικά άρθρα

Λευκορωσία: Δεύτερος διαδηλωτής νεκρός
Λευκορωσία: Δεύτερος διαδηλωτής νεκρός
Οι αρχές της Λευκορωσίας ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη τον θάνατο νέου ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας εναντίον της...
Λευκορωσία: Δεύτερος διαδηλωτής νεκρός