Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων - Οριστικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων
Υποβολή αιτήσεων

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/13/42203/12.11.2019 για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

σχετικά άρθρα

Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου
Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου
Ανακοίνωση
Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου