Τα τρία σεμινάρια που είναι πρώτα στις επιλογές των εκπαιδευτικών το 2020
Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή: Τα πρώτα τρία σεμινάρια σε ζήτηση στην Ελλάδα από εκπαιδευτικούς για το 2020

Ήδη πριν το καλοκαίρι έχει αλλάξει η ισορροπία στις επιμορφώσεις που επιλέγουν οι νέοι απόφοιτοι των παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, οι αναπληρωτές καθώς και οι μόνιμοι! Αυτό προκύπτει από τη ζήτηση που έχει καθιερωθεί και επικεντρώνεται σε τρία επιμορφωτικά προγράμματα από δημόσια Πανεπιστήμια τα οποία συγκεντρώνουν τα βλέμματα των εκπαιδευτικών και παράλληλα από άποψη κόστους είναι προσιτά σε σχέση με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που μπορεί να κρατάει και 2 χρόνια

Τα κορυφαία σεμινάρια στην Ελλάδα σε Σχολική Ψυχολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

H Ειδική Αγωγή βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων καθώς δίνει τις περισσότερες προσλήψεις και θα δίνει για καιρό κατά τη γνώμη μας! Η απόσταση όμως μειώνεται κατά πολύ από το 2ο και 3ο σεμινάριο που έρχεται με φόρα και αφορά την Σχολική Ψυχολογία ή τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση . Τα σεμινάρια αυτά συμπληρώνουν μια "τριπλέτα" επιμόρφωσης που πραγματοποιούν σταδιακά οι εκπαιδευτικοί

Παρακάτω σας παρουσιάζω ποια είναι αυτά τα σεμινάρια συγκεκριμένα, που έχουν ανοικτές αιτήσεις τώρα και ξεκινούν τέλη Αυγούστου και είναι αποκλειστικά από δημόσιο Πανεπιστήμιο

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα εν λόγω σεμινάρια μοριοδοτούν με 2 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις!

α) μοριοδοτούν για προσλήψεις και διορισμούς
β) εντάσσουν στους πίνακες της ειδικής αγωγής
γ) Μοριοδοτεί το 9μηνο για στελέχη εκπαίδευσης
δ) Μοριοδοτούν ΤΕ και ΔΕ για προσλήψεις και διορισμούς

Το 9μηνο έχει ακριβή τίτλο Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση και το 7μηνο Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ξεκινούν στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (9 μηνών)

Καταπιάνονται με τις εξής θεματικές:

1. Ψυχοπαθολογία Βρέφους, Παιδιού και Εφήβου
2. Μέθοδοι Ανίχνευσης Αναπτυξιακών
Διαταραχών
3. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –
Υπερκινητικότητα και Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες
4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο
Σχολείο και την Οικογένεια
5. Σχολική Συμβουλευτική 
6. Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Διοίκηση
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
7. Πρακτικές Ενταξιακής Εκπαίδευσης
8. Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (9μηνών 440 ωρών) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
 

Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση ( 7μηνών)


- Άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.)
- Ανίχνευση – Διαφοροδιάγνωση
- Βασικές αρχές παρέμβασης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας
- Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές κινητικής λειτουργίας και μεικτές διαταραχές -
(λόγου και κίνησης)
- Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσλεξία 
- Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσγραφία και δυσαναγνωσία 

 ΔΕΠΥ 
- Διαταραχέςδιαγωγής(F91)–Mεικτήδιαταραχήδιαγωγήςκαισυναισθήματος
- Διαταραχές συναισθήματος: Διαταραχή άγχους αποχωρισμού 

 Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας: Εκλεκτική αλαλία
- Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας: Διαταραχή προσκόλλησης
- Διαταραχές της όρασης 
- Παθήσεις του ωτός

Παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήματα λόγου και ομιλίας, τις
συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, τη χαρισματικότητα και τη διαταραχή
ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
- Παρέμβαση στη νοητική καθυστέρηση καιτιςδιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 
[διαταραχές αυτιστικού φάσματος(ΔΑΦ)]
- Παρέμβαση στις αισθητηριακές αναπηρίες (όρασης και ακοής) καιτις κινητικές
αναπηρίες
- Ο ρόλος της οικογένειας καιτου συμπεριληπτικού ψηφιακούσχολείου
- Ο ρόλος των ειδικών επαγγελματιών και κατάρτιση και εφαρμογή Εξατομικευμένων
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων


Η χρήση των συμβόλων στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος
- Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στη
γενική τάξη
- Μοντέλα συνδιδασκαλίας, παράλληλη διδασκαλία και διδασκαλία σε σταθμούς: -
Τρόποι εφαρμογής
- Μοντέλα συνδιδασκαλίας, υποστηρικτική συνδιδασκαλία και ομαδική συνδιδασκαλία:
Τρόποι εφαρμογής
- Μελέτες περίπτωσης και αποτελέσματα ερευνών για τη συμπερίληψη μαθητών/τριών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.:Εμπόδια καιπροκλήσεις

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Βασικές αρχές
Διαφοροποίηση περιεχομένου: Παραδείγματα εφαρμογής
Διαφοροποίηση αποτελέσματος: Παραδείγματα εφαρμογής
Διαφοροποίηση της διαδικασίας: Παραδείγματα εφαρμογής

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση (7μηνών 420 ωρών) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Σχολική Ψυχολογία (7 μηνών - 420 ωρών)

Η σχολική Ψυχολογία και η επιμόρφωση σε αυτήν σε όλη την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι μία ανερχόμενη μοριοδοτούμενη επιμόρφωση που αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα είτε σε επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης είτε όχι. Αποκτά τεράστιο προβάδισμα στις επιμορφώσεις μετά την Ειδική Αγωγή λόγω της ανακοίνωσης για 3500 νέες προσλήψεις σχολικών ψυχολόγων στα σχολεία μέσω ΕΣΠΑ και της θεσμοθέτησης του συμβούλου σχολικής ζωής

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας. Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την περιγραφή του ρόλου και τις αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου, τις βασικές αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, τα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων καθώς και ζητήματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (ΔΕΠ-Υ, Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού). Επιπλέον, το πρόγραμμα εμπεριέχει εφαρμογές της συμβουλευτικής στο χώρο της εκπαίδευσης, την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και το ρόλο της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα, αναφέρεται στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, εκπαιδευτικών-γονέων, τη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα, καθώς και τη διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Η μεθοδολογία υλοποίησης είναι η απόσταση ηλεκτρονική μάθηση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (7 μηνών - 408 ωρών)

Το σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  με ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον κο Λοϊζο Σοφό αποτελεί μαζί με την Σχολική Ψυχολογία το πρώτο σε ζήτηση σεμινάριο μετά την Ειδική Αγωγή καθώς το προσφυγικό κύμα έχει διαμορφώσει ιδιαίτερες ανάγκες στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιστημονική στήριξη στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα σε ότι αφορά την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα  στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α)Σε όσους αναπληρωτές ή αδιόριστους θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών - προσλήψεων (νόμος Γαβρόγλου - προσοντολόγιο)

Β) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων

Γ) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού

Δ)Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών

Ε)Σε όσους θέλουν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ, τάξεις υποδοχής και δομές προσφύγων και να προσεγγίσουν μαθησιακά εις βάθος την ένταξη μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα, την ετερότητα στη σχολική μονάδα, την διαπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμικότητα, αναλύοντας και κατανοώντας τους βασικούς θεωρητικούς όρους  της κοινωνικής ψυχολογίας, όπως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις.

Ζ) Σε όσους θέλουν να ισχυροποιήσουν την προοπτική πρόσληψής τους και την επαγγελματικής τους προοπτική πέρα από την Ειδική Αγωγή ή και επιπρόσθετα με αυτήν!

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός: Τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα στο ΟΠΑ
Κορονοϊός: Τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα στο ΟΠΑ
Η Πρυτανεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενημερώνει με μήνυμά της προς τους φοιτητές ότι στο Ίδρυμα εντοπίστηκαν τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα...
Κορονοϊός: Τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα στο ΟΠΑ
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Το υπουργείο προκαλεί μιλώντας για... «πιθανά διδακτικά κενά στα μαθήματα»
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Το υπουργείο προκαλεί μιλώντας για... «πιθανά διδακτικά κενά στα μαθήματα»
Η εν λόγω διατύπωση «δεν είναι απλώς άστοχη και προκλητική, αποτελεί πολιτική επιλογή», καθώς, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ Αμαρουσίου «υποδηλώνει σαφώς, ότι,...
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Το υπουργείο προκαλεί μιλώντας για... «πιθανά διδακτικά κενά στα μαθήματα»
Γιάννης Σκαρίμπας: Η θαλερότητα της γραφής της γενιάς του ’30
Γιάννης Σκαρίμπας: Η θαλερότητα της γραφής της γενιάς του ’30
Ένα άγνωστο ποίημα με τίτλο "Ραχέλα / Καράβια δίχως θάλασσα που πλέμε στα σβυστά", βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας, με την ευκαιρία της...
Γιάννης Σκαρίμπας: Η θαλερότητα της γραφής της γενιάς του ’30