Πειραματική έρευνα  με θέμα τον υδροστρόβιλο [pics+vid]
Πειραματική εργασία μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αγ.Ι.Ρέντη

Στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας στη γ΄ τάξη γυμνασίου , μαθητές/τριες του 1ου γυμνασίου Αγ.Ι.Ρέντη , , με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού του μαθήματος Ντούση Ηρακλή , σχεδίασαν και οργάνωσαν πειραματική έρευνα με θέμα «Πώς επηρεάζει το ύψος της υδατόπτωσης , την τιμή της ισχύος (τάσης) που παράγεται σε «υδροηλεκτρική» γεννήτρια», με στόχο να αναγνωρίσουν και μελετήσουν τα περιβαλλοντικά οφέλη ενός Υδροηλεκτρικού Σταθμού

Πείραμα

Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους τα υδροηλεκτρικά έργα παρουσιάζουν σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, οι υδατοπτώσεις αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας κι έτσι δεν αντιμετωπίζουν ορατό κίνδυνο εξαντλήσεώς τους, όπως τα συμβατικά καύσιμα, ενώ για τον ίδιο λόγο, συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων στην ατμόσφαιρα.

Πείραμα
Πείραμα

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής του στροβίλου, έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το σύνολο των έργων και εξοπλισμού μέσω των οποίων γίνεται η μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας σε ηλεκτρική, ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ).

Πείραμα

Τα μέλη των μαθητική ομάδας , μελέτησαν μία σημαντική μεταβλητή, του ύψους της υδατόπτωσης , στην απόδοση μιας υδροηλεκτρικής γεννήτριας. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βήματα που ακολούθησαν για να προσδιορίσουν την μέγιστη απόδοση ( μέσω της μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης που παράγει) μιας υδροηλεκτρικής γεννήτριας .

 

σχετικά άρθρα