Το επταμελές διοικητικό συμβούλιο του ΙΕΠ (ΦΕΚ)
Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβέρνησης η απόφαση για τον διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΙΕΠ

Σύμφωνα με την απόφαση, συγκροτείται το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορίζονται τα μέλη του ως ακολούθως:

1) Αντωνίου Ιωάννης του Βασιλείου, εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ/ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος.

2) Μπαραλής Γεώργιος του Ηλία, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

3) Σοφιανοπούλου Χρυσούλα του Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ως μέλος.

4) Εμβαλωτής Αναστάσιος του Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος.

5) Γείτονα Ζωή του Χρήστου, εκπαιδευτικός ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως μέλος.

6) Μαρίνης Νικόλαος του Αναστασίου, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, ως μέλος.

7) Χαριτωνίδου Ανδρονίκη του Αναστασίου, Σύμβουλος Α’ του ΙΕΠ, ως μέλος.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. ορίζεται ο Γεώργιος Μπαραλής.

Γ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. είναι τριετής.

Δ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Διαβάστε εδώ τα βιογραφικά

σχετικά άρθρα

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Τι ορίζει ο νόμος για τα σεμινάρια
Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Τι ορίζει ο νόμος για τα σεμινάρια
Από μέρα σε μέρα η ανακοίνωση των διορισμών στην Ειδική Αγωγή - Παρακάτω ξανά θυμίζουμε τι ισχύει για τα σεμινάρια με βάση το νόμο
Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Τι ορίζει ο νόμος για τα σεμινάρια
Δημοκρατική Συνεργασία: Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική με βάση τις ισορροπίες και όχι τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης
Δημοκρατική Συνεργασία: Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική με βάση τις ισορροπίες και όχι τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης
Ανακοίνωση
Δημοκρατική Συνεργασία: Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική με βάση τις ισορροπίες και όχι τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης