Ν. Κεραμέως: Εντάσσουμε την επιχειρηματικότητα στα νέα σχολικά προγράμματα σπουδών
Τις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την καινοτομία στην εκπαίδευση ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο φόρουμ καινοτομίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Μεταξύ των πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται:

- Η ενίσχυση της καλλιέργειας ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων: Οι ψηφιακές δεξιότητες θα διδάσκουν στους μαθητές πώς να χειριστούν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η τεχνολογία, ενώ οι ήπιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ομαδική δουλειά, συνεργατικότητα, θα τους εφοδιάσουν με την απαραίτητη ευελιξία για τη διαχείριση ψηφιακών και άλλων εργαλείων που σήμερα ούτε μπορούμε να φανταστούμε, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

- Η προωθούμενη εισαγωγή νέων θεματικών στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να προωθήσουμε μια πιο πολύπλευρη και σφαιρική εκπαίδευση. Μάλιστα, στο πλαίσιο του σημερινού φόρουμ, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί μία από τις νέες θεματικές ενότητες που το Υπουργείο μας σκοπεύει να εντάξει στο νέο αυτό πρόγραμμα. 

- Η συστηματική καλλιέργεια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, η πρακτική άσκηση μαθητών και φοιτητών, η δια βίου μάθηση, καθώς και το ”upskilling” και ”reskilling” αν θέλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Ακολουθεί η ομιλία της Νίκης Κεραμέως:

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι σήμερα μαζί σας στο φόρουμ καινοτομίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ενός κόμβου δραστηριότητας για τη σύλληψη ιδεών και καινοτόμων συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν τη σημερινή εκδήλωση ένα φάρο ελπίδας για το μέλλον των Ελληνογερμανικών σχέσεων. Θα ήθελα να εστιάσω ιδιαιτέρως στο τρίπτυχο εκπαίδευσης- καινοτομίας- επιχειρηματικότητας.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις εκτυλίσσονται παγκοσμίως με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την πρόοδο και την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Παράλληλα όμως, αποτελούν και μια μεγάλη πρόκληση, καθώς η δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων, της αγοράς εργασίας καθώς και η διασύνδεση των δύο πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Μεταξύ των βασικών στόχων του Υπουργείου Παιδείας, είναι η γεφύρωση του χάσματος αυτού ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις δεξιότητες που καλλιεργεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην προσπάθεια αυτή, η συνεργασία των δύο χωρών μας στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Καινοτομία στην εκπαίδευση

Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο για την καινοτομία στην εκπαίδευση; Πολλά και διαφορετικά, θα αναφέρω μόνο κάποια ενδεικτικά:

-  Ενίσχυση της καλλιέργειας ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων: Οι ψηφιακές δεξιότητες θα διδάσκουν στους μαθητές πώς να χειριστούν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η τεχνολογία, ενώ οι ήπιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ομαδική δουλειά, συνεργατικότητα, θα τους εφοδιάσουν με την απαραίτητη ευελιξία για τη διαχείριση ψηφιακών και άλλων εργαλείων που σήμερα ούτε μπορούμε να φανταστούμε, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

-  Προωθούμενη εισαγωγή νέων θεματικών στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να προωθήσουμε μια πιο πολύπλευρη και σφαιρική εκπαίδευση. Μάλιστα, στο πλαίσιο του σημερινού φόρουμ, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί μία από τις νέες θεματικές ενότητες που το Υπουργείο μας σκοπεύει να εντάξει στο νέο αυτό πρόγραμμα. Ήδη βλέπουμε πολλούς από τους μαθητές και τους φοιτητές μας να διαπρέπουν σε διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με φρέσκες ιδέες που αφορούν τομείς όπως η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή εκπαίδευση και η ρομποτική, μεταξύ άλλων.

Καινοτομία στην επιχειρηματικότητα

Η καινοτομία κατέχει πρωταγωνιστικό πλέον ρόλο, όχι μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι η καινοτομία αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της να καταστεί “Ένωση της Καινοτομίας”.

-   Οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως το παρόν φόρουμ, αποτελούν βασικό πυλώνα της πορείας προς μια βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη ευρωπαϊκή κοινότητα και προς την πραγματοποίηση των στόχων που περιλαμβάνονται στην στρατηγική “Ευρώπη 2020”.

-   Ήδη σε Ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ανθεί πληθώρα πρωτοβουλιών που προωθεί τη διακρατική συνεργασία στο χώρο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπως είναι το Δίκτυο Enterprise Europe και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, στα οποία συμμετέχουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Γερμανία.

-  Στο European Innovation Scoreboard, η Γερμανία παραμένει σταθερά στην κορυφή ως μια ισχυρή χώρα στον χώρο της καινοτομίας. Η Ελλάδα, παρότι ανήκει στην κατηγορία μετρίων καινοτόμων, σημείωσε έντονα ανοδική τάση το τελευταίο διάστημα.

-  Τόσο η Ελλάδα όσο και η Γερμανία παρέχουν γόνιμο έδαφος για την ανάδειξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Η μεταξύ μας συνεργασία είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, καθώς η επιχειρηματικότητα και δη η νεοφυής και καινοτόμος ολοένα και διευρύνεται και στις δύο χώρες.

Η διασύνδεση των δύο, ως μοχλός ανάπτυξης

Δεν αρκεί όμως να έχουμε μονάχα ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα και μία καινοτόμο αγορά εργασίας: η τελική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αφορά στην διασύνδεση των δύο προκειμένου να μπορέσει η καινοτομία να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να συμβάλλει και η συστηματική καλλιέργεια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, η πρακτική άσκηση μαθητών και φοιτητών, η δια βίου μάθηση, καθώς και το ”upskilling” και ”reskilling” αν θέλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Κυρίες και κύριοι,

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας δημιουργούν μία εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία. Αν θέλουμε να είμαστε στο προσκήνιο της καινοτομίας και της ανάπτυξης, πρέπει να επενδύσουμε σε συνεργασίες που ξεπερνούν εθνικά σύνορα. Και σε αυτό ακριβώς στοχεύει και η σημερινή εκδήλωση. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Ο Βύρων»
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό
«Τώρα δεν χρειάζεται πανικός αλλά σχέδιο για να μην έχουμε δεύτερο κύμα, προσεκτική ανάλυση των δεδομένων και διεπιστημονική προσέγγιση της...
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό