Ενημερωτικό για άδειες άνευ αποδοχών, απόδοση δεύτερης ειδικότητας, απαλλαγή καθηκόντων, πρόσφυγες
Της Βιολέττας Πατέλη, Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                          

Παιδιά πρόσφυγες εκτός σχολείου ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων

Άνευ αποδοχών η λύση στην κρίση

Άδειες  ιδιωτικού έργου ΣΕΕ = βιομηχανία πρόσθετου αμειβόμενου έργου

Απαλλαγή καθηκόντων αυτονόητο δικαίωμα

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας

Το κύριο μέρος όλων των τελευταίων υπηρεσιακών συμβουλίων για τις πράξεις  με ημερομηνία 19/7/19 & 22/7/19  & 2/8/19  & 18/9/19   και 9/10/19  αφορούσαν

Πάνω από 110 αιτήματα για άδειες άνευ αποδοχών για το σχ. έτος 2019-2020

Είναι πλέον εμφανέστατο στο υπηρεσιακό συμβούλιο από τον μεγάλο αριθμό αλλά και την αιτιολογία που κατατίθεται από τους συναδέλφους ότι η εντεινόμενη οικονομική κρίση  οδηγεί ολοένα και περισσότερους συναδέλφους σε μετακίνηση το εξωτερικό των ιδίων και των οικογενειών τους με αποτέλεσμα να αιτούνται άδειας άνευ αποδοχών.

Αιτούνται αδειών άνευ όσοι αναμένουν την απόσπασή τους σε σχολεία του εξωτερικού,  κάποιοι για προβλήματα μελών των οικογενειών τους και άλλοι για προσωπικούς λόγους συνδεδεμένους με λόγους υγείας  που αφορούν συχνά  τον παρατεταμένο εργασιακό βίο και την επαγγελματική κόπωση που βιώνουν.  Ένα φαινόμενο που προφανώς θα επιδεινώνεται για όσους υπηρετούν πολλά χρόνια και το όριο συνταξιοδότησης  των 67 που νομοθετούν οι μνημονικές κυβερνήσεις παραμένει μακρινό.

Μετά και την αρχική μας τοποθέτηση για την υπεράσπιση του  κατοχυρωμένου δικαιώματος των συνάδελφων  ακόμη και στην περίπτωση που η εισήγηση του Δ/ντη εκπαίδευσης  είναι αρνητική, τα  αιτήματα ικανοποιούνται στο σύνολό τους με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το σύνολο του χρόνου των αδειών τα 5 σχολικά έτη. Επισυνάπτουμε  νομοθεσία στο τέλος του ενημερωτικού.

Απαλλαγή καθηκόντων στελεχών

Έχουμε στηρίξει θετικά κάθε αίτημα συναδέλφου καθώς το αίτημα απαλλαγής εμπεριέχει από μόνο του  προσωπικό λόγο- επιθυμία ο οποίος είναι απόλυτα σεβαστός. Τα αιτήματα αφορούν απαλλαγή καθηκόντων  διευθυντών, υποδιευθυντών  Δ/Σ και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊστάμενους  ΚΕΣΥ

15 εκπαιδευτικοί ζήτησαν απαλλαγή καθηκόντων                                                                 Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία 1 αίτημα προϊσταμένης νηπιαγωγού γιατί δεν αρκούσαν οι λόγοι που ανέφερε. Εμείς στηρίξαμε το αίτημα σύμφωνα με την αρχική λογική που θέσαμε.

1 συνάδελφος έκανε ανάκληση του αιτήματός του

Για τις άδειες ιδιωτικού έργου ΣΕΕ

Με την έναρξη του σχ. έτους ξεκινά  και η κατάθεση αδειών ιδιωτικού έργου σε ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ πανελλαδικά.

Βάσει και προηγούμενης ενημέρωσης  Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου =βιομηχανία πρόσθετου αμειβομένου έργου

Επανερχόμαστε καθώς:

Αφενός η  άδεια ιδιωτικού έργου όλων των εκπαιδευτικών είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους, είναι μια ανάγκη που  επιδείνωσαν οι μισθολογικές περικοπές όλων  των τελευταίων μηνμονιακών χρόνων σε όλο το μόνιμο προσωπικό και η αδιοριστία, οι  απλήρωτοι μήνες ανεργίας των αναπληρωτών, οι χαμηλοί τους μισθοί.

Αφετέρου

α) τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα των ΣΕΕ με αλληλοκάλυψη ωρών και ημερών ( στο παρελθόν έχουν εγκριθεί 6 έργα ετησίως)  

β) οι αυξημένες  αποδοχές που λαμβάνουν δεδομένου ότι το ΑΠΥΣΠΕ δεν τις ελέγχει  

γ) οι χρονικές και επιστημονικές δεσμεύσεις που τα έργα αυτά επιβάλουν στο στελεχικό δυναμικό των ΣΕΕ με τα ήδη αυξημένα καθήκοντα καθώς και η στόχευσή τους των έργων

Μας οδηγούν βάσει και προηγούμενης δέσμευσης μας να απέχουμε από τη διαδικασία . Ζητάμε να υπάρχει από τις αρμόδιες και υπεύθυνες διοικητικές υπηρεσίες άμεση παρέμβαση για να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που  θα καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική ενασχόληση των στελεχών εκπαίδευσης με έργο εκτός και εις βάρος των βασικών καθηκόντων τους. Επισημαίνουμε ότι ο Ν3528/2007 αρ.31 θέτει κάποιες προϋποθέσεις για τις άδειες ιδιωτικού έργου,  αλλά την κύρια  ευθύνη -υπερευθύνη για το πλαίσιο έχει το υπηρεσιακό με τη «σύμφωνη -αιτιολογημένη γνώμη» του.

 Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 1. Να επανεξεταστεί όλο το πλαίσιο που επιτρέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου στα στελέχη με ερώτημα-αίτημα  της περιφέρειας προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

  2. Να υπάρχει ο προβλεπόμενος οικονομικός έλεγχος και η οικονομική καταγραφή των ποσών που εισπράττονται από την άσκηση του ιδιωτικού έργου.

Από τις 22/7/19 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί ήδη 23 άδειες ιδιωτικού έργου.

12 από αυτές έλαβαν 3 Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ( δηλ. 4 έργα ο καθένας!). Έργα των οποίων οι ώρες συμπίπτουν!!

Προβληματική η θέση όλων των υπόλοιπων μελών του υπηρεσιακού να εγκρίνουν αφειδώς αμφισβητούμενες (ως προς τον  αυξημένο αριθμό ωρών που διαθέτουν, τα ποσά που λαμβάνουν και τη στόχευση)  άδειες ιδιωτικού έργου των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας

Σε 6 συνάδελφους αποδόθηκε 2η ειδικότητα

Σε ΠΕ 70 αποδόθηκε ΠΕ 91.02

Σε ΠΕ 70   αποδόθηκε ΤΕ 16

Σε ΠΕ06  αποδόθηκε ΤΕ 16

Σε ΠΕ 06 ΠΕ70

Το ΑΠΥΣΠΕ δε είναι το αρμόδιο όργανο για απόδοση ειδικότητας Ψυχολόγων ΠΕ 23 σε συναδέλφους καθώς δεν αφορά κλάδο εκπαίδευσης. Παραθέτουμε νομοθεσία στο τέλος του ενημερωτικού

Τα παιδιά πρόσφυγες εκτός σχολείου με ευθύνη του Υπουργείου

Τον Μάιο του 2019 μετά από αιτήσεις για αποσπάσεις 17 συναδέλφων για 9 θέσεις  Συντονιστών  προσφύγων στην Αττική,  καταρτίστηκε με μια έωλη αξιολογική διαδικασία (από την οποία απείχαμε ) πίνακας- εισήγηση της περιφερειακής Δ/νσης προς το Υπουργείο. Αναλυτικά στο Ενημερωτικό 2 .

Αντίστοιχη εισήγηση για τις ίδιες θέσεις  υπήρξε κι από το ΑΠΥΣΔΕ Αττικής. Παρόλα αυτά πέρα του ότι το Υπουργείο τοποθέτησε ΣΕΠ παρακάμπτοντας τον αξιολογικό πίνακα δεν  έχουν τοποθετηθεί ακόμη και σήμερα στα μέσα του Οκτώβρη ΣΕΠ σε δομές προσφύγων που φιλοξενεί δεκάδες παιδιά μαθητές (π.χ.  Δομή Σουνίου )

Συνέπεια των παραπάνω είναι να μην έχουν καταρτιστεί οι καταστάσεις  με τα στοιχεία ταυτότητας των παιδιών που θα πρέπει να φοιτήσουν για την πραγματοποίηση των εγγραφών των μαθητών, δεν μπορεί να υπάρξει εποπτεία και συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την ομαλή αποχώρηση και επιστροφή των μαθητών από και προς  τη δομή  φιλοξενίας όποτε κι αν δρομολογηθεί η μετακίνηση. 

Καταγγελτέα  και η εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας κου Βρούτση και η πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότη Μηταράκη ,που αποκλείει τους πρόσφυγες από τις διαδικασίες έκδοσης ΑΜΚΑ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τα απαραίτητα εμβόλια ώστε να βγάλουν ΑΔΥΜ.

Υπεύθυνο το Υπουργείο Παιδείας που  δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών από και προς τα σχολεία με αποτέλεσμα εκατοντάδες μαθητών να βρίσκονται ένα μήνα μετά την έναρξη του σχ. έτους εκτός σχολείου.

 

Νομοθεσία για απόδοση δεύτερης ειδικότητας

«Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν»

«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους».

« Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.»

 

Νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών

Το νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν.4351/2015  (ΦΕΚ 164 τ.Α’/04-12-2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α’/09-02-2007), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ.Α’/01-07-2011).  

Με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι:

α. Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρονται, όπως η θεραπεία δυσιάτων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού, εφόσον έχει εξαντλήσει το όριο των αναρρωτικών αδειών με αποδοχές που δικαιούται, ή των μελών της οικογενείας του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή η ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται το μήνα Ιούνιο, ώστε η ζητούμενη άδεια να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους.  Μόνο σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα είναι δυνατή η υποβολή σχετικών αιτήσεων των εκπαιδευτικών και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), για σχολικό και όχι για διδακτικό έτος και δεν μπορεί να παρατείνεται πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.

β. Χορηγείται στον εκπαιδευτικό, μετά από αίτηση του, άδεια χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, χρονικής διάρκειας μέχρι ενός (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

γ. Σε εκπαιδευτικό του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, χορηγείται, ύστερα από αίτησή του άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. 

Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Ανώτερου Περιφερειακού  Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

δ. Στον εκπαιδευτικό που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).  Αν ο εκπαιδευτικός δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία.

ε. Χορηγείται επίσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη στους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, για σχολικό και όχι για διδακτικό έτος.  Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

Βιολέττα Πατέλη

6976372500

[email protected]

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Εκπαίδευση, την Εργασία, την Πολιτική και την Κοινωνία στο alfavita.gr


Η Αναγνωρισμένη Επιμόρφωση - Εξειδίκευση 420 ωρών από τον ΑΣΕΠ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Όλα τα σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς ΕΔΩ: Σχολική Ψυχολογία, ΕΑΕ, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Παιδαγωγική κ.α.
 

Νέες Προσλήψεις Καθηγητών στα ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας): ΑΛΛΑΞΕ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

σχετικά άρθρα

Σάμος: Ο πυροσβέστης που βρήκε τα δύο παιδιά, “προσπάθησαν να φύγουν αλλά δεν πρόλαβαν”
Σάμος: Ο πυροσβέστης που βρήκε τα δύο παιδιά, “προσπάθησαν να φύγουν αλλά δεν πρόλαβαν”
Πατέρας του Άρη: ”Σε καμάρωνα αγόρι μου. Έβλεπα σε σένα τα δικά μου νιάτα. Ανέπνεες για την Κλαίρη και η Κλαίρη για σένα.
Σάμος: Ο πυροσβέστης που βρήκε τα δύο παιδιά, “προσπάθησαν να φύγουν αλλά δεν πρόλαβαν”