ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναλυτικά στοιχεία: Αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών την τρέχουσα σχολική χρονιά
Αναλυτικά στοιχεία: Αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών την τρέχουσα σχολική χρονιά
Το 72,68% των μονίμων εκπαιδευτικών είναι άνω των 50 ετών!
Αναλυτικά στοιχεία: Αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών την τρέχουσα σχολική χρονιά
Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
Απόδοση δεύτερης ειδικότητας
Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων