Ημερήσια διάταξη 45ης συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας
Ενημέρωση των Ντίνα Ρέππα/Άντα Παραφόρου σχετικά με τη συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας για τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών για συμπληρώσεις ωραρίου/αποσπάσεις

Ημερήσια διάταξη 45ης συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας (19/9/2019)

Την Πέμπτη 19-09-2019, θα πραγματοποιηθεί η 45η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της Α’ Αθήνας με τα παρακάτω θέματα:

  1. Προσδιορισμός λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ79 και ΠΕ86 για συμπλήρωση ωραρίου

  2. Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπ/κών

  3. Αμοιβαίες αποσπάσεις εκπ/κών

  4. Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

  5. Διάθεση εκπ/κών για παροχή διοικητικού έργου

  6. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση/Μακρυγιάννης

σχετικά άρθρα

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας