ΕΟΠΠΕΠ: Τροποποίηση απόφασης για την τήρηση μητρώων (ΦΕΚ)
Αναλυτικά η νέα διάταξη

Τροποποιείται με το ΦΕΚ B 3442 – 11.09.2019 η Απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ για τις προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του.

Στο ΦΕΚ επισημαίνεται:

Τροποποίηση της 336/12.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 1345/ 19-4-2019) απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24/30-1-2013)».

Α. Το άρθρο 7 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 7

Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα