Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ - Αποτελέσματα Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019
Ενημερωτικό σημείωμα των αιρετών Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Αποτελέσματα Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019 

Συνεδρίασε σήμερα το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) με δύο θέματα: 

Το πρώτο αφορούσε στις Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019 και το δεύτερο διόρθωση προϋπηρεσίας μέλους ΕΕΠ.

Θέμα 1ο: «Εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης μελών του Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.» 

Α. Κατάταξη σε ειδικές κατηγορίες 

Το Συμβούλιο αποφάσισε: 

  • Θετικά για την ένταξη έξι (6) μελών Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας τέκνου σύμφωνα με την περ. α΄,άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001. 
  • Θετικά για την ένταξη τριών (3) μελών Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης επειδή θεωρούνται πολύτεκνοι σύμφωνα με την περ. β,  άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001. 
  • Θετικά για την ένταξη πέντε (5) μελων Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας ή αναπηρίας ιδίου σύμφωνα με την περ. γ,  άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001 
  • Θετικά για την ένταξη ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας συζύγουσύμφωνα με την περ. γ,  άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001 

Β. Αμφισβητούμενες 

Το Συμβούλιο αποφάσισε: 

  • Tην απόρριψη  των αιτήσεων δύο (2) μελών Ε.Ε.Π. λόγω μη εμπρόθεσμης οριστικοποίησης από τους ενδιαφερόμενους. 
  • Τη μη ένταξη ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία και την ακύρωση της αίτησής της. 
  • Τη μη ένταξη δύο (2) μελών Ε.Ε.Π. στη διαδικασία μετάθεσης, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία και την ακύρωση της αίτησής τους. 
  • Τη μη ένταξη ενός (1) μέλους του Ε.Ε.Π σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας ιδίου. 

Γ. Επικύρωση των πινάκων οργανικών κενών για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ αναλυτικά κατά κλάδο

Ο πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ του σχ. έτους 2018-2019, διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 92686/Ε4/07-06-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και διαβιβάστηκε εκ νέου λόγω ανακοινοποιήσεων από τις ΠΔΕ, με το με αρ. πρωτ. 111659/Ε4/9-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, μετά την επανέναρξη της διαδικασίας μεταθέσεων ύστερα από τις εθνικές εκλογές. 

Αναλυτικά τα κενά

Δ. Μεταθέσεις μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ του σχολικού έτους 2018-2019 

 

Πίνακας

Αποτελέσματα Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019 

Ποσοστά Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2019 

Πίνακας

Θέμα 2ο: «Εξέταση αίτησης μέλους Ε.Ε.Π. για διόρθωση προηγούμενης απόφασης αναγνώρισης προϋπηρεσίας» Το Συμβούλιο αποφάσισε Θετικά, για την επανεξέταση – διόρθωση στο ορθό της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας ως δημόσιας εκπαιδευτικής μέλους ΕΕΠ. 

Ελπίζουμε σύντομα να υπογραφεί από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Κεραμέως η Απόφαση των Μεταθέσεων με τα ονόματα. 

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας 

 

σχετικά άρθρα