Προβληματισμός της ΠΟΣΔΕΠ για την υπαγωγή των ερευνητικών φορέων στο Υπ. Ανάπτυξης
Η Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας υπάγεται, πλέον, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Πάγια θέση της ΠΟΣΔΕΠ αποτελεί η συγκρότηση και ενίσχυση του Ενιαίου Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, που αποτελεί διεθνή πρακτική και ακολουθείται την τελευταία δεκαετία και στη χώρα μας.

Στη νέα κυβέρνηση ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αντίστοιχα μεταφέρονται εκεί από το Υπουργείο Παιδείας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και οι εποπτευόμενοι από αυτήν φορείς (Ερευνητικά Κέντρα κλπ).

Η αναδιάρθρωση αυτή μας προβληματίζει επειδή διασπά τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας και πιθανώς θα δυσχεράνει τη δρομολόγηση της χρηματοδότησης της έρευνας στα πανεπιστήμια, που αποτελούν τους κατεξοχήν χώρους καλλιέργειας της έρευνας και της νέας γνώσης.

Η ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει τις ανησυχίες της για τις επιπτώσεις από ενδεχόμενες επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και αναμένει τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Νηματούδης
Καθηγητής
Ο Γραμματέας
Γιώργος Λιτσαρδάκης
Καθηγητής

σχετικά άρθρα

Κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο που προχωρά στην αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων εντός και εκτός Ελλάδας
Κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο που προχωρά στην αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων εντός και εκτός Ελλάδας
Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Ωρομίσθιων και Ελαστικά Εργαζόμενων Εκπαιδευτικών Λέσβου
Κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο που προχωρά στην αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων εντός και εκτός Ελλάδας
Παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών Ωρομισθίων και Ελαστικά Εργαζόμενων Εκπαιδευτικών Λέσβου
Παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών Ωρομισθίων και Ελαστικά Εργαζόμενων Εκπαιδευτικών Λέσβου
Παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών Ωρομισθίων και Ελαστικά Εργαζόμενων Εκπαιδευτικών Λέσβου
Παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών Ωρομισθίων και Ελαστικά Εργαζόμενων Εκπαιδευτικών Λέσβου