Διορθωμένη ΥΑ για τα τμήματα ΑΕΙ που μπορούν να εισαχθούν απόφοιτοι των ΕΠΑΛ
Η νέα διορθωμένη απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στην Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/28.05.2019 αντικαθίστανται από τα λαθεμένα στα ορθά:

Α. Από τη σελίδα 21860 έως 21875 ως ακολούθως: «Άρθρο 1 Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄) όπως ισχύει. 1. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα