Αναφορά του προέδρου της ΔΟΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου των δασκάλων
Αναλυτικά η αναφορά

Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, Αθανάσιος Κικινής, αναφορικά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τους Εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η σύνοψη της αναφοράς, όπως αναρτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

"Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι, επί σειρά ετών, η ελληνική κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των μόνιμων λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά αντιθέτως προσλαμβάνει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς να τους παρέχει επαρκή κοινωνική προστασία.

Ισχυρίζεται επίσης ότι δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατάσταση αυτή συνεχίζεται επί σειρά ετών, ενώ η τελευταία διαδικασία πρόσληψης πραγματοποιήθηκε το 2008. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν επί του παρόντος δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για περισσότερα από 15 έτη.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση παραβιάζει την οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, καθώς και την οδηγία 91/533/ΕΟΚ σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!
ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!
Συνεχίζουμε για να κατοχυρωθεί νομοθετικά πως θα σταματήσουν οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, λόγω επαπειλούμενων κυήσεων!
ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!