Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν ως ΕΔΕΑΥ στο Νομό Φθιώτιδας για το 2018-19
ΔΠΕ Φθιώτιδας

 «Συγκρότηση Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε Φθιώτιδας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 περ. γ΄ του άρθρου 39 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/30-01-2013 ) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

1. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ.199/τ.Α/2-10-2008) με θέμα: «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

2. Το Ν. 2817/2000 ( ΦΕΚ. 78/ τ.Α/14-3-2000) με θέμα: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ΄ αριθμ. 17812/Γ6/07-02-2014 (ΦΕΚ 315/2014/ τ.Β΄) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών».

4. Το με αριθμ. πρωτ. 143859/Γ6/07-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής- Τμήμα Γ΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί
Για την παράσταση διαμαρτυρίας στη Γλυφάδα
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί