Τοποθετήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου (ονόματα)
Η θητεία ξεκινά από σήμερα και λήγει στις 31-07-2021

Με αποφάσεις που υπέγραψαν σήμερα οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕΚΕΣ. Η ανάληψη υπηρεσίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ήτοι έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

​Η θητεία των παραπάνω Συντονιστών λήγει την 31η Ιουλίου 2021.

Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ( ΦΕΚ 176 τ.Α’/16-12-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α’/12-06-2018).

Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.

Οι τοποθετούμενοι εκπαιδευτικοί διαγράφονται, μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, από τον οικείο πίνακα επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που τυχόν κατέχουν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Αττικής

2. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

3. Βορείου Αιγαίου

4. Δυτικής Ελλάδας

5. Δυτικής Μακεδονίας

6. Ηπείρου

7. Θεσσαλίας

8. Ιονίων Νήσων

9. Κεντρικής Μακεδονίας

10. Κρήτης

11. Νοτίου Αιγαίου

12. Πελοποννήσου

13. Στερεάς Ελλάδας

best of network

σχετικά άρθρα

ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην καταγγελία περί αδιαφανούς διαδικασίας - "Δυστυχώς ορισμένοι συνδικαλιστές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις...
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ