4 Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θέσεις εργασίας για ερευνητές

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Για µια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Για µια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Για µια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Για µια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες» 

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

σχετικά άρθρα