Πανελλαδικές: Τροποποίηση απόφασης γα τις διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές - Εξεταστικά Κέντρα
Δείτε αναλυτικά τι αλλάζει

Αλλάζει από τη φετινή χρονιά η επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Κώστας Γαβρόγλου.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τρεις αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, τον τρόπο επιλογής των κέντρων, καθώς και την κατανομή των υποψηφίων.

Έτσι, οι Πανελλαδικές διεξάγονται μετά τη λήξη των ενδοσχολικών εξετάσεων Β' Τετραμήνου σε εξεταστικά κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια. Με τη νέα απόφαση, ως Εξεταστικά Κέντρα μπορεί να ορίζοντα σχολικά συγκροτήματα, καθώς και άλλες δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ακόμη, ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων προκύπτει έπειτα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, κατόπιν εισήγησης του εκάστοτε Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Τέλος, αφού εγκριθεί η απόφαση που ορίζει τα Εξεταστικά Κέντρα, ο Περιφερειακός Διευθυντής καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής και όποιες άλλες αντικειμενικές συνθήκες επικρατούν.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας έγινε τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/Β’/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» Η παρ. 1 του άρθρου 1 της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/Β’/2016) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β’ Τετραμήνου σε εξεταστικά κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια. Όπου κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μετά την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-18.

 Τι όριζε η προηγούμενη απόφαση:

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου σε εξεταστικά κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια. Αν κρίνεται αναγκαίο για την αντικειμενική διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα στα οποία στεγάζονται Γενικά Λύκεια. Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής.

best of network

σχετικά άρθρα

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 159 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δυετεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταχθούν σε διοικητικές...

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Αναλυτικά η απόφαση - "Το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη...
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση