Σχετικά με τη διδασκαλία του Θεάτρου στην Δημόσια Εκπαίδευση
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης

Αγαπητοί συνάδελφοι,    

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης είναι το επίσημο όργανο που εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ91.02 (πρώην ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης). Αποστέλλουμε αυτή την επιστολή προς ενημέρωση για τη διδασκαλία του Θεάτρου στην Εκπαίδευση αλλά και για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με όσα αναφέρονται για τον κλάδο ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης από διάφορους κύκλους των τμημάτων Θεατρικών Σπουδών  και άλλους φορείς προσκείμενους.

Διδάσκουμε στην Δημόσια Εκπαίδευση από το 2001 (σύσταση κλάδου για την Δευτεροβάθμια με την ΚΥΑ: ΔΥ/13934/12-1-2001 και ΦΕΚ 204, τ.Β’, 2-3-2001 και για την Πρωτοβάθμια  με την ΚΥΑ 50200/Δ1, ΦΕΚ 1493, 4-5-2012) το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής και τα μαθήματα του Θεάτρου. 

Σύμφωνα με το ν.1158/1981 και το Π.Δ. 370/1983 «Περί Οργανώσεως, Διοικήσεως και  Λειτουργίας Καλλιτεχνικών Σχολών» η Ανώτερη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση ανήκει στην τρίτη βαθμίδα εκπαίδευσης, παρέχεται δε στις Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (κεφαλ.Α, άρθρο1). 

Η ισοτιμία του τίτλου σπουδών των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης πριν την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. με τον παραπάνω νόμο ορίζονταν σύμφωνα με το Ν.1158/1981 ο οποίος αναφέρει τα εξής : «Δια την ισοτιμίαν των απονεμηθέντων υπό των Κρατικών και αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, τίτλων σπουδών, προς τους απονεμηθησομένους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος, τίτλους, αποφαίνεται το υπό του άρθρου 74 παρ. 1 του νόμου 576/1977 Συμβούλιον Ισοτιμιών του ΚΑΤΕΕ Αθηνών».  Μετά την ίδρυση των ΤΕΙ η ισοτιμία δινόταν από το ΙΤΕ (Ε5/3191/23.7.90 Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 466/τ.Β΄/23.7.90) μέχρι το 2003 που έκλεισε το Ινστιτούτο. Από το 2003 ως το 2017 δημιουργήθηκε ένα κενό νόμου, όπου κατέστησε την αναξιοκρατία και την ανομία πράξη. Δημιουργήθηκε το εξής φαινόμενο, άνθρωποι που είχαν τελειώσει την ίδια σχολή την ίδια χρονιά δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα  μεταξύ τους, αφού κάποιοι από αυτούς δεν ενημερώθηκαν κι έτσι δεν πρόλαβαν να ισοτιμίσουν τα πτυχία τους με ΤΕΙ από το ΙΤΕ. Αναγνωρίζοντας το αυτό η Βουλή των Ελλήνων το 2017 ψήφισε νόμο, Ν.4481 άρθρο 79 τ.100, 2017  με τον οποίο παρέχει την ισοτιμία με ΤΕΙ σε όσους συναδέλφους ηθοποιούς δεν πρόλαβαν να την αποκτήσουν μέχρι το 2003 και το τονίζουμε το 2003 επειδή τότε τα ΤΕΙ καταργούνται και γίνονται ΑΤΕΙ. Δεύτερο κενό νόμου! Το δικαίωμα της ισοτιμίας με ΤΕΙ δεν δίνεται πλέον στους απόφοιτους Δραματικών Σχολών μετά το 2003 ούτε με τον νέο νόμο του 2017. Αυτοί πρέπει να εισαχθούν σε νέο νόμο και φυσικά είναι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας να αποκαταστήσει τα θέματα περί Καλλιτεχνικής Παιδείας στο πλαίσιο της δημοκρατικής ισονομίας των πολιτών της.

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις για τις Δραματικές Σχολές Δημόσιες και Ιδιωτικές γίνονται κατόπιν εξετάσεων από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού (οι υποψήφιοι περνούν και από δεύτερες εισαγωγικές εξετάσεις από επιτροπή που ορίζει η κάθε Ανώτερη Δραματική Σχολή) καθώς και οι τελικές εξετάσεις γίνονται με τον εξής τρόπο: εξετάσεις μέσα στο πλαίσιο της Δραματικής Σχολής από την επιτροπή των διδασκόντων και δεύτερες εξετάσεις από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και κρίνονται από την τελευταία αν είναι άξιοι κάτοχοι του Διπλώματος της Υποκριτικής. Εξετάσεις λοιπόν σε κρατική επιτροπή και κατά την εισαγωγή και κατά την αποφοίτηση.

Σε ότι αφορά τη γνώση παιδαγωγικών μαθημάτων οι Ηθοποιοί – εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ή στο ΕΚΠΑ, και το 96% εξ’ αυτών είναι ήδη κάτοχοι Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., του ΕΚΠΑ, ή καθηγητικών σχολών των πανεπιστημίων αφού χρόνια τώρα (βλ. νόμους και ΦΕΚ) αναγνωρίζεται από το κράτος και τα πανεπιστήμια ότι οι Σχολές Καλλιτεχνικής Παιδείας ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (νόμος 1158, τεύχος πρώτον, αρ.φεκ 127, 13 Μαΐου 1981).

Στο νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο άρθρο 29 παρ. 1 αρ. 29 και 30  αναφέρεται η σύσταση ενός νέου ενιαίου κλάδου ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής και για τους δύο εκπαιδευτικούς κλάδους που διδάσκουν από τη σύσταση τους, 2001, το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία, όμως παραμένει η διάκριση μεταξύ των δύο, αφού οι Θεατρολόγοι έχουν το διακριτικό ΠΕ91.01(πρώην ΠΕ32) και οι εκπαιδευτικοί Δραματικής Τέχνης ΠΕ91.02 (πρώην ΠΕ18.41) και έτσι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι μεν Θεατρολόγοι μπορούν να διδάξουν τα θεωρητικά μαθήματα όπως τα ορίζουν οι σπουδές τους και οι Δραματικής Τέχνης τα πρακτικά μαθήματα Θεάτρου όπως τα ορίζουν οι σπουδές τους.

Θα πρέπει κάποτε να μπει ένα τέλος στις προσβολές, στη δυσφήμιση και στην παραπληροφόρηση για τον κλάδο ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης. 

Αυτή η απαράδεκτη επίθεση στρέφεται ενάντια στο Θέατρο στην Εκπαίδευση! Τέτοιου είδους τακτικές δεν βοηθούν και δεν προάγουν τις κοινές διεκδικήσεις και των δύο κλάδων.  

Καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα τους συναδέλφους θεατρολόγους να συνταχθούν με τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης απέναντι στα κοινά προβλήματα προκειμένου να αγωνισθούμε από κοινού για να βρει το Θέατρο στην Εκπαίδευση τη θέση που του αξίζει τη στιγμή που σε άλλες χώρες τις Ευρώπης αυτό αποτελεί γεγονός από τη δεκαετία του ’50.

Καλούμε το ΥΠΠΕΘ να ενεργήσει άμεσα υπέρ των νόμιμων δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης. 
ΖΗΤΑΜΕ άμεσα νομοθετική ρύθμιση ποσόστωσης μεταξύ των δύο κλάδων ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. 

Καλούμε το ΥΠ.ΠΟ.Α. να πάρει θέση απέναντι στα προβλήματα των πτυχιούχων των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και να ικανοποιηθεί άμεσα το πάγιο αίτημα των φορέων των Ηθοποιών για Δημόσια και Δωρεάν Καλλιτεχνική Παιδεία με την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Δραματικής Τέχνης Πανεπιστημιακού επιπέδου την οποία χρόνια προσδοκά σύσσωμος ο καλλιτεχνικός και πνευματικός κόσμος της χώρας. 

Επισημαίνουμε ότι η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Δραματικής Τέχνης δεν είναι αίτημα για να «βολευτούν» οι Ηθοποιοί στην Εκπαίδευση (για να διδάξει κάποιος στη Δημόσια  Εκπαίδευση απαιτείται να έχει και παιδαγωγικές σπουδές, διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) αλλά είναι αυτονόητο δικαίωμα πολιτών να αναβαθμίσουν το καλλιτεχνικό και πνευματικό τους επίπεδο και να μην αναγκάζονται για μια τέτοια αιτία να μεταναστεύουν.

Συνάδελφοι, ελπίζουμε ότι οι θέσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης (ΣΕΔΡΑΤΕ) γίνονται απόλυτα κατανοητές και ότι θα σταθείτε στο πλευρό μας προκειμένου να στηρίξετε τον κλάδο μας.

Για το ΣΕΔΡΑΤΕ
             

Ο πρόεδρος  Φώτης Αρμένης     
Η γ. γραμματέας Ελισάβετ Σταυρίδου

best of network

σχετικά άρθρα

ΕΥΔΟΞΟΣ: Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων
ΕΥΔΟΞΟΣ: Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων
Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας έρχεται νέα παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους...
ΕΥΔΟΞΟΣ: Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων