ΑΕΝ: Ο φετινός αριθμός των εισαχθέντων – Η διαδικασία
Προσοχή! Λήγει 19 Μαΐου η κατάθεση των δικαιολογητικών - Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων

Σε 1.681 ανέρχεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων φέτος στις ΑΕΝ εκ των οποίω οι 926 θα είναι Πλοίαρχοι και οι 755 Μηχανικοί, αριθμός που καθορίστηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια σε αυτούς του υποψηφίους συμπεριλαμβάνονται και οι ειδικές κατηγορίες σ.σ τέκνα ή αδελφοί αναπήρων πολέμου πολυμελών οικογενειών ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς απόφοιτοι Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ.

Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής στις ΑΕΝ – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Προσοχή χρειάζεται από τους υποψηφίους καθώς αν θέλουν να εισαχθούν στις ΑΕΝ θα πρέπει να τις δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο και έπειτα με το αποδεικτικό της αίτησης να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε ΑΕΝ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών έχει ξεκινήσει από τις 19/04/2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 19/05/2022.

Η κατανομή των θέσεων πανελλαδικά

Οι πλοίαρχοι

Σύμφωνα με το σχετικό πινάκιο κατανομής θέσεων οι πλοίαρχοι που θα εισαχθούν το έτος 2022-2023 είναι:

•    Στη σχόλη Ασπροπύργου 146 
•    στην Ήπειρο 224 
•    στα Ιόνια Νησιά 69 
•    στην Κάλυμνο 38 
•    στην Κρήτη 83 
•    στην Κύμη 78 
•    στη Μακεδονία 191 
•    στις Οινούσσες 36 
•    στη Σύρο 33 και 
•    στην Ύδρα 28 

Οι μηχανικοί

Αντίστοιχα οι μηχανικοί που θα εισαχθούν το έτος 2022-2023 είναι:

•    στη σχολή Ασπροπύργου 192 
•    στην Κρήτη 153 
•    στη Μακεδονία 297 και 
•    στη Χίο 113 

Οι εισαχθέντες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σημειώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εισήχθησαν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού συνολικά 1.290 υποψήφιοι εκ των οποίων οι 861 ήταν πλοίαρχοι και οι 429 μηχανικοί. Μαζί με τις ειδικές κατηγορίες ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών ανήλθε σε 1.641.

Η επιλογή των υποψηφίων και η προϋπόθεση συμμετοχής

Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της Γενικής Κατηγορίας και των Ειδικών Κατηγοριών κατά ειδικότητα θα γίνει από το υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων το οποίο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων αλλά και τους σχετικούς πίνακες των επιλαχόντων κατά ειδικότητα στο υπουργείο Ναυτιλίας και στο αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.

Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όλων των κατηγοριών είναι οι υποψήφιοι να έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των ΑΕΝ Κατανομή θέσεων. 

Οι τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν από τους υποψηφίους της Γενικής Κατηγορίας μεταφέρονται στους υποψηφίους γενικής επιλογής ενώ σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων υποψηφίων προ ερχόμενων από τα Γενικά Λύκεια κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμπλήρωσης αυτών από υποψηφίους από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης κατηγορίας προερχομένων από Γενικά Λύκεια ΓΕΛ αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης κατηγορίας προερχομένων από Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΛ και αντιστρόφως.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών συμπληρώνονται από αντίστοιχους υποψήφιους της Γενικής Κατηγορίας.

Το 65% των εισακτέων προέρχεται από ημερήσια Γενικά Λύκεια 

Το 65% του συνολικού αριθμού των εισακτέων προέρχεται από ημερήσια Γενικά Λύκεια ΓΕΛ ενώ ένα ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους εσπερινών ΓΕΛ που έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές του σχολικού έτους 2021-2022. Επίσης ένα ποσοστό 35% θα προέρχεται από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΛ όλων των τομέων ενώ ποσοστό 1% καλύπτεται από υποψήφιους εσπερινών ΕΠΑΛ που έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές.

Διάρκεια φοίτησης 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις 11 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού περιλαμβάνει 6 διδακτικά εξάμηνα και 2 εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου που περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση σε πλοία.

Η διάρκεια πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι 12 μήνες.

Η φοίτηση στις ΑΕΝ είναι δωρεάν και δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε όλες τις Ακαδημίες εκτός των Ασπροπύργου Καλύμνου και Μακεδονίας ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται μόνο στις ΑΕΝ Κρήτης Ηπείρου Κύμης και Οινουσσών. Οι σπουδαστές από την εισαγωγή τους στις Σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών των ΑΕΝ όπως ισχύουν κάθε φορά.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης θεωρητική πρακτική και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες λαμβάνουν μετά το πτυχίο της Σχόλης και το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

Προσόντα υποψηφίων 

Κάθε υποψήφιος ή υποψήφια πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

•    Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων 

•    Να έχει την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας 

•    Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31 η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως γεννηθέντες από 01-01-1995 και μεταγενέστερα 

•    Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα σύμφωνα με ης διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα 

•    Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερα του εξαμήνου και υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2024: 12 μυστικά για την επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πιερρακακης κρητη
Πιερρακάκης στην Κρήτη: Μεγάλες δυνατότητες για το Ηράκλειο να εξελιχθεί σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό κόμβο για την Ανατολική Μεσόγειο
Πιερρακάκης: Η διασύνδεση των ερευνητικών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του νησιού θα ενισχύσει τα εξαιρετικά οικοσυστήματα καινοτομίας που διαθέτει...
Πιερρακάκης στην Κρήτη: Μεγάλες δυνατότητες για το Ηράκλειο να εξελιχθεί σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό κόμβο για την Ανατολική Μεσόγειο