Πανελλήνιες 2021: Το επίπεδο δυσκολίας και η εξεταστέα ύλη
Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων και η έκταση της εξεταστέας ύλης… Γράφει ο Δρ Αργύριος Δ. Ψαλίδας, MEd, Φυσικός - Εκπαιδευτικός

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων μειώθηκε ήδη. Ένα “κακό”,  αλλά δυστυχώς, αναγκαίο “κακό”. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο ρυθμός με τον οποίον εξελίσσονται τα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο των δια ζώσης

Συνεπώς η εξεταστέα ύλη έπρεπε να περικοπεί, διαφορετικά  ποιο θα ήταν το νόημα των προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας κάθε κεφαλαίου,  που περιλαμβάνονται στις οδηγίες διδασκαλίας κάθε μαθήματος;

Διαβάζω τον φόβο κάποιων συναδέλφων σχετικά με το βαθμό δυσκολίας των θυμάτων των επερχόμενων πανελλαδικών εξετάσεων 2021. Συμμερίζομαι τον φόβο αυτό. Η μικρότερης έκτασης εξεταστέα ύλη, σε συνδυασμό με τη βούληση των θεματοδοτών να προτείνουν “ανέκδοτα”, με την κυριολεξία του όρου, θέματα συνήθως αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας τους.

Εδώ είναι και η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Αποστολή του Οργανισμού είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και διαφάνειας των Εξετάσεων των Μαθητριών / Μαθητών του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων και για την παροχή σύμφωνης γνώμης προς την / τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ετησίως των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων που έχει ως αρμοδιότητα τον καθορισμό των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποτελείται εκτός από την / τον Πρόεδρο της Αρχής, την / τον εκάστοτε Γενική / Γενικό Διευθύντρια / Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την / τον εκάστοτε Διευθύντρια / Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξετάσεων, που συμμετέχουν αυτοδίκαια, και μια / έναν καθηγήτρια / Καθηγητή Πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών, μια / έναν Σχολικό Σύμβουλο ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού Κλάδου και Κατηγορίας, τέσσερις εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού Κλάδου και Κατηγορίας διδασκόντων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Η απόφαση ορισμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων είναι μη δημοσιευτέα.

Πόσο ανεξάρτητη όμως είναι αυτή η Αρχή;

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Την / Τον Πρόεδρο, η / ο οποία / οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα εξετάσεων και εν γένει του εκπαιδευτικού έργου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η / Ο Πρόεδρος ορίζεται από την / τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής επιτροπής.

β) Την / Τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π..

γ) Τέσσερις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β΄ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.

δ) Μια / Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.

ε) Μια / Έναν Σχολικό Σύμβουλο ανά Κλάδο κατ’ αντιστοιχία με τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα.

στ) Την / Τον εκάστοτε Γενική / Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ζ) Την / Τον εκάστοτε Διευθύντρια / Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξετάσεων.

Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από την / τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της / του προέδρου της Αρχής για τα μέλη των παραπάνω περιπτώσεων γ) και δ). Η / Ο πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να προτείνει αυτήν / αυτόν, που έχει καταταγεί πρώτη / πρώτος στον οικείο αξιολογικό πίνακα.

Ο “εναγκαλισμός” του Οργανισμού από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  είναι πασίδηλος. Έτσι, το επίπεδο της δυσκολίας των θεμάτων που θα επιλεγούν  και όχι φυσικά τα ίδια τα θέματα  μπορεί να είναι αντικείμενο ευρείας συζήτησης, στο εσωτερικό του οργανισμού, τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα για την φετινή χρονιά. Και μία πρόταση; 

Γιατί άραγε η απόφαση ορισμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων είναι μη δημοσιευτέα; Αν ήταν δημοσιευτέα, τότε ίσως το πρόβλημα να λυνόταν χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια.

 

 

 

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Ο ΟΟΣΑ προτείνει την άρση της μονιμότητας, το ΥΠΑΙΘ μεθοδεύει

Κεραμέως: Υπο συζήτηση οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια

Τέλος τα δωρεάν σχολικά βιβλία; Από την υπουργό της φωτοτυπίας στην υπουργό της κάμερας!

Πότε ανοίγουν Γυμνάσια, Δημοτικά, Νηπιαγωγεία - Η πιθανή ημερομηνία

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Αναπληρωτές: Να μην απολυθούν οι εκπαιδευτικοί με τρίμηνες συμβάσεις
Αναπληρωτές: Να μην απολυθούν οι εκπαιδευτικοί με τρίμηνες συμβάσεις
Να μην απολυθούν οι εκπαιδευτικοί με τρίμηνες συμβάσεις και να καταργηθεί ο θεσμός των τριμηνιτών αναπληρωτών ζητά ο σύλλογος Ρόζα Ιμβριώτη
Αναπληρωτές: Να μην απολυθούν οι εκπαιδευτικοί με τρίμηνες συμβάσεις
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις εισαγωγής για τη «Νοσηλευτική»
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις εισαγωγής για τη «Νοσηλευτική»
Πώς διαμορφώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που θέλουν να προσανατολιστούν στον κλάδο της υγείας και...
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις εισαγωγής για τη «Νοσηλευτική»