Οι εγκύκλιοι για την κατάθεση αιτήσεων των υποψηφίων στις Πανελλήνιες

Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016. Πατήστε πάνω στους ενεργούς συνδέσμους για να κατεβάσετε τα αρχεία, τιε εγκυκλίους αίτησης - δήλωσης με το Νέο Σύστημα και το Παλιό καθώς και υποδείγματα για Γενικά Ενιαία Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια!

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

 Έχουν ήδη σταλεί στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτήθηκαν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος, παλαιό ή νέο σύστημα).

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει  να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. 

Δείτε παρακάτω

Eγκύκλιος Αίτησης – Δήλωση ΓΕΛ με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και το σχετικό Υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης

Εγκύκλιος Αίτησης – Δήλωσης ΕΠΑΛ με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και σχετικό υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης 

Εγκύκλιος Αίτησης – Δήλωσης ΕΠΑΛ με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και σχετικό υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης

Εγκύκλιος Αίτησης – Δήλωση ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και σχετικά (4+1) Υποδείγματα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1– ΓΕΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ / ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟ Τελειόφοιτοι-απορριφθέντες που δεν επαναφοιτούν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2– ΓΕΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ/ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 – ΕΠΑΛ Β΄: ΑΙΤΗΣΗ – ΗΛΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Β΄ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΝ ΕΣΠΕΡΙΝΝ ΕΠΑΛ Β΄[ή μαθητή Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ-Β΄ (ΜΟΝΟ τελειόφοιτου-απορριφθέντα με επαρκή φοίτηση) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις Ημερησίων ΕΠΑΛ-Β΄] / ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 – ΕΠΑΛ Β: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Β΄ / ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (του Ν.3966/2011) (Υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα στο ΓΕΛ φοίτησης από όσους μαθητές της Γ΄ Ημερησίων ΓΕΛ επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις/ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) – ΜΟΝΟ Τελειόφοιτοι – απορριφθέντες που δεν επαναφοιτούν / ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Υπενθυμίζεται ότι υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 11 έως 29 Φεβ. 2016

 ΥΠΠΕΘ

best of network

σχετικά άρθρα