Η Πρωτοβάθμια Ηρακλείου στη 2η Διακρατική Συνάντηση MOSAIC
Συμμετοχή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στη 2η Διακρατική Συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MOSAIC για τους πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus “MOSAIC - Integration of migrants in the educational system (2019-2021)”, συμμετείχε με επιτυχία στη 2η διακρατική συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23 και 24 Μαρτίου 2021. Στην συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας της Μάλτας, ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Prisms από την Μάλτα, οι οποίοι είναι οι συντονιστές του Προγράμματος, και ο οργανισμός Geoclube από την Πορτογαλία.

Το Πρόγραμμα “MOSAIC- Integration of migrants in the educational system” αναφέρεται στη σημασία της ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη αποτελεσματική μάθηση. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η καταγραφή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων, τεχνικών και καλών πρακτικών που θα λειτουργεί ως οδηγός για τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη που διδάσκουν μαθητές πρόσφυγες ή μετανάστες ώστε να διευκολυνθούν στο έργο τους και να προσφέρουν αποτελεσματικά την υποστήριξη που χρειάζονται οι μαθητές τους.

2.png

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απεύθυνε η κ. Jane Farrugia Buhagiar υπεύθυνη εκπαίδευσης στον Τομέα Παιδείας Μεταναστών από το Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας της Μάλτας, η οποία αναφέρθηκε στην σημασία της εκπαίδευσης των προσφύγων / μεταναστών μαθητών, ως βασικό στοιχείο της μελλοντικής κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Μανόλης Μπελαδάκης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που πραγματεύεται ένα θέμα τόσο επίκαιρο, ευαίσθητο και καίριο για την παιδεία και την αποτελεσματική εκπαίδευση όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως καταγωγής. Ο κ. Μπελαδάκης αναφέρθηκε στον ρόλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστών μαθητών και προσφυγοπαίδων ως προς την μόρφωση και την εκπαίδευσή τους. Για το σκοπό αυτό, τόνισε ότι η Διεύθυνση συνεργάζεται με φορείς που ασχολούνται με Πρόσφυγες και Μετανάστες, όπως το κέντρο Μεταναστών του Δήμου Μαλεβιζίου και διάφορες άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Σημαντική, επίσης, είναι η στενή συνεργασία της υπηρεσίας τόσο με ειδικούς κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς και αλλά συντονιστές εκπαίδευσης για την καταλληλότερη εξυπηρέτηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών αυτών. Τέλος, ο κ. Μπελαδάκης επισήμανε στους εταίρους την πολύ καλή δουλειά των Ελλήνων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Τμήματα Υποδοχής προσφύγων και μεταναστών μαθητών και την αγαστή συνεργασία που έχουν με τη Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου  για την ολοκλήρωση των στόχων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Η Υπεύθυνη του Προγράμματος για την Ελλάδα, κ. Τζένη Ψαλτάκη, παρουσίασε τις δράσεις που έχει ήδη ολοκληρώσει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κατά την πρώτη χρονιά του Προγράμματος. Αναλυτικότερα, η κ. Ψαλτάκη, με αφηγηματική διάθεση, παρουσίασε μέσα από ένα διαδικτυακό βιβλίο (e-book) τη μαθησιακή πορεία  των προσφύγων και μεταναστών μαθητών. Σε αυτό το ψηφιακό βιβλίο υπήρχαν στοιχεία και καταγραφές της μαθησιακής πορείας των μαθητών εντός των Τμημάτων Υποδοχής, της προσπάθειας των εκπαιδευτικών για εκμάθηση βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των γενικότερων δράσεων των σχολικών μονάδων με στόχο την ενσωμάτωση αυτών των μαθητών ενόσω οι σχολικές μονάδες λειτουργούσαν διά ζώσης. Επιπροσθέτως, η κ. Ψαλτάκη αναφέρθηκε και στην τηλεκπαίδευση των συγκεκριμένων μαθητών τονίζοντας ότι, παρά τις όποιες ελάχιστες τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν μερικοί μαθητές, η συμμετοχή τους ήταν ενθουσιώδης και εποικοδομητική, κατά την ομολογία των εκπαιδευτικών των εν λόγω τμημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών παρουσιάζοντας τις οργανωμένες δραστηριότητες που αφορούν στα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων από τις χώρες προέλευσής του στην προσπάθεια του σχολικού περιβάλλοντος να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα για την πολιτιστική κληρονομιά όλων των μαθητών.

1.jpg

Η 2η διακρατική συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα για όλους τους συμμετέχοντες και απεδείχθη αρκετά παραγωγική ως προς τις παραγόμενες δράσεις. Συγκεκριμένα, οι χώρες εταίροι θα εργαστούν το προσεχές διάστημα σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες: την “Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση” για τους πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές, την “Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών” ως προς την προσέγγιση αυτών των μαθητών και την “Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον” που πιθανόν να προκύπτουν σε επίπεδο σχολικής τάξης. Οι δραστηριότητες και οι δράσεις που θα προκύψουν θα καταγραφούν αναλυτικά και θα αναρτηθούν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα είναι προσβάσιμη από τους εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, θα δημιουργηθεί ένας πρότυπος και ολοκληρωμένος οδηγός για όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων και μεταναστών μαθητών ώστε να διευκολυνθεί η συμπερίληψη και ενσωμάτωση των μαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, συμφωνήθηκε όλες οι παραγόμενες εισηγήσεις, δράσεις και δραστηριότητες να μεταφραστούν σε 9 επιπλέον γλώσσες, πέραν της Αγγλικής, συμπεριλαμβανομένων της Αραβικής, Πακιστανικής Ρουμανικής, Αλβανικής, κ.α.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ικανοποίηση από όλους τους εταίρους και ευχές εκατέρωθεν για καλή επιτυχία στον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η 3η συνάντηση, η οποία θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα διεξαχθεί διαδικτυακά, ορίστηκε για τον προσεχή Μάιο. Πρόκειται για μια διαδικτυακή επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, οι οποίοι διδάσκουν σε πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές.  Συνολικά θα συμμετέχουν 32 εκπαιδευτικοί σε ένα 6ήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω σε πρακτικές εφαρμογές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Ακόμα μια συνάντηση συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία τον επόμενο Σεπτέμβριο, όπου θα παρουσιαστούν επίσημα όλες οι δράσεις των μελών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τέλος, τον Νοέμβριο του  τρέχοντος έτους θα οργανωθεί μια πολλαπλασιαστική δράση με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Συμπερασματικά, η σύμπραξη και η συνεργασία χωρών της Ευρώπης μπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Αποδεικνύεται, λοιπόν, με τον καλύτερο τρόπο ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, έχοντας ευρωπαϊκό προσανατολισμό, προσπαθεί να προσεγγίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα της ενσωμάτωσης την μεταναστών μαθητών και προσφυγοπαίδων συμμετέχοντας ενεργά σε ένα πρωτοπόρο ευρωπαϊκό πρόγραμμα οποίο  θα αποτελέσει επίσημο οδηγό εκπαίδευσης για όλες της χώρες της Ευρώπης.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

απθ
«Βουλευτικές Εκλογές 2023: Πολιτικές και εκλογικές συνέχειες και ρήξεις»: Συνέδριο στο ΑΠΘ
Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2023 που σηματοδοτούν ενδεχομένως την αρχή ενός νέου κύκλου στον δρόμο...
«Βουλευτικές Εκλογές 2023: Πολιτικές και εκλογικές συνέχειες και ρήξεις»: Συνέδριο στο ΑΠΘ