Θες φοροαπαλλαγή, γίνε εφοπλιστής:

 

Η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, στον νέο επενδυτικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, φρόντισε να κατοχυρώσει όλες τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν ο. εφοπλιστές και οι ναυτιλιακές τους εταιρείες εδώ και δεκαετίες και να προσθέσει μερικές ακόμα απαλλάσσοντας τους ακόμα και από τη\ καταβολή των «ελάχιστων».
 
Μάλιστα οι κυβερνώντες φρόντισαν να περάσουν με τροπολογία επί του νομοσχεδίου τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Αρχικά υπήρχε ρύθμιση για έκτακτη εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του νόμοι 27/1975 (πρόκειται για τον περιβόητο νόμο που εξασφαλίζει πάνω από 60 φοροαπαλλαγές στο εφοπλιστικό κεφάλαιο), αλλά έπειτα από παρεμβάσεις τα»» εφοπλιστών απευθείας στο πρωθυπουργικό γραφείο και τις φήμες που ήθελαν τον υπουργό Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλη να είναι έτοιμος να υποβάλει την παραίτηση του, τα πάντα... διορθώθηκαν. Ετσι πέρασαν από την «πίσω πόρτα» τόσο οι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, όσο και μια σειρά από προνομιακές ρυθμίσεις που μειώνουν τους φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών των ξένων εφοπλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες ως επί το πλείστον διαχειρίζονται ελληνικά κεφάλαια.
 
Η προκλητική φορολογική ασυλία που εξασφάλισε η κυβέρνηση με την ψήφιση του επενδυτικού νόμου, έγινε λίγους μήνες μετά το νέο φορολογικό που είχαν εγκρίνει οι εταίροι της συγκυβέρνησης, το οποίο και αυτό με τη σειρά. του περιείχε πλειάδα ρυθμίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η διεύρυνση των φοροαπαλλαγών από το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
 
ΚΑΡΑΒΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
 
Ο νέος επενδυτικός νόμος (υπ' αριθμόν 4141, με τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις») κατατέθηκε στη Βουλή στις 28 Φεβρουαρίου 2013 και η σχετική τροπολογία (286/60), που αφορούσε τις φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, στις 15 Μαρτίου 2013. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 26 Μαρτίου 2013 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5 Απριλίου 2013.
 
Ας δούμε τι προβλέπει ο νόμος, συγκεκριμένα:
 
Στο άρθρο 45, που προέκυψε από την τροπολογία και ήρθε για να αλλάξει το άρθρο 43, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5, προβλέπεται ότι: «Για τις ημεδαπές ναυτικές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του νόμου 27/1975 και εκμεταλλεύονται ή διαχειρίζονται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά νια τα διανεμηθέντα κέρδη ή μερίσματα». Όσα δηλαδή και να είναι τα κέρδη του εφοπλιστή με όποιο τρόπο και αν έχουν αποκτηθεί απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φορολόγηση!
 
Στο ίδιο άρθρο και στην ίδια παράγραφο καθορίζεται επίσης ότι: «Η διανομή μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα 'Ελληνες φορολογικούς κατοίκους, από αλλοδαπή επιχείρηση που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήματα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.27/1975 στην Ελλάδα και ασχολείται αποκλειστικά με την ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία πλοίων κλπ. σε φυσικά πρόσωπα Έλληνες φορολογικούς κατοίκους, υπόκειται σε φόρο 10%.»
Όπως μάλιστα διευκρινίζεται, μετά την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου και επί του ποσού αυτού δεν θα επιβάλλεται καμία άλλη έκτακτη ή ειδική εισφορά. Ο συγκεκριμένος φόρος αυτός ισχύει μόνο για μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση 2012 (οικονομικό έτος 2013) και μετά.
 
Όπως μας ενημέρωσαν έμπειροι φοροτεχνικοί: «Η αναφορά σε φόρο μερίσματος 10% όσον αφορά τη διανομή κερδών σε 'Ελληνες μετόχους από αλλοδαπή εταιρεία το. ν.27/1975 (πλην αυτών που ασχολούνται με τη διαχείριση πλοίων) είναι αξιοσημείωτη, καθώς δεν είναι σαφές σε τι διαφέρει το εν λόγω μέρισμα από άλλα μερίσματα αλλοδαπών εταιρειών (πλην των πλοιοκτητριών). Η αναφορά αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ότι δίνει βάση στο να θεωρεί πλήρως απαλλασσόμενα από φόρο μερίσματα τέτοιων εταιρειών για χρήσεις προ του 2012, καθώς και στο ότι είναι πλήρως απαλλασσόμενα (προφανώς ως προερχόμενα από ναυτιλιακή δραστηριότητα) τα μερίσματα που διανέμονται από διαχειρίστριες εταιρείες που υπάγονται στο ν. 27/1975».
 
Επίσης, στο άρθρο 45 του νόμου, που όπως είπαμε προέκυψε από την τροπολογία και ήρθε για να αλλάξει το άρθρο 43, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1, προβλέπεται ότι: «Μειώνεται κατά 50% η ετήσια εισφορά επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπομένου σε ευρώ συναλλάγματος που επιβάλλεται στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του ν.27/1975 και ασχολούνται αποκλειστικά με την ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία, αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών». Πριν από τον συγκεκριμένο νόμο, οι συντελεστές ήταν 10% μέχρι 200.000 δολάρια, 8% μέχρι 400.000 δολάρια και 6% για πόσα πάνω από τα 600.000. Με τη νέα ρύθμιση οι συντελεστές περιορίζονται σε 5%, 4% και 3%.
 
Πρόκειται για ένα τεράστιο δώρο στις εφοπλιστικές επιχειρήσεις που μπορούν πλέον να μετακινούν συνάλλαγμα και να το μετατρέπουν σε ευρώ αφήνοντας στο ελληνικό κράτος ένα εξευτελιστικό αντίτιμο. Στην ίδια τροπολογία μάλιστα διευκρινίζεται ότι «η εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του ν.27/1975 και ασχολούνται και με τη διαχείριση πλοίων». Δηλαδή, μια σειρά εφοπλιστικές επιχειρήσεις που προστατεύονται από τον περιβόητο ν.27/1975 δεν πρόκειται να καταθέσουν στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε σεντ...
 
Στο άρθρο 36 και ειδικά στην παράγραφο 4, ο νόμος αναφερόμενος στις εταιρείες των εφοπλιστών προβλέπει ότι στο «περιουσιολόγιό τους δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και οι μετοχές σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 (Α' 317) και του ν. 27/1975 (Α 77)». Με άλλα λόγια, δεν λογίζονται σαν περιουσία και δεν φορολογούνται όλα τα κεφάλαια που έχουν οι εφοπλιστές τοποθετημένα σε τράπεζες, χρηματιστήρια και κρατικά ομόλογα!
 
ΦΟΡΟΑΣΥΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ, ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
 
Το νέο προκλητικό νομικό πλαίσιο, μέσω του επενδυτικού νόμου που εξασφαλίζει πλήρη φορολογική ασυλία στου εφοπλιστές, ήρθε να συμπληρώσει το νέο φορολογικό σύστημα που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία τον Ιανουάριο του 2013.1
 
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ειδικότερα στο άρθρο 27 σημειώνεται: «Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το εισόδημα που αποκτάται από εταίρους ή μετόχους Εταιρειών Χαρτοφυλακίου (Holding Companies) οι οποίες έχουν αποκλειστικά, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία, εφόσον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συμβεβλημένες με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ή η εκμετάλλευση ή διαχείριση των πλοίων τους γίνεται από ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α 77)».
 
Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Οι εφοπλιστές διασφαλίζουν την ανωνυμία τους μέσω των εταιρειών «holding», πίσω από τις οποίες κρύβονται εδώ και χρόνια, και πλέον θα μπορούν να κρύβονται και νόμιμα προκειμένου να μην πληρώνουν φόρους και να αυγατίζουν τους λογαριασμούς τους στο City του Λονδίνου και στην Ελβετία.
 
Το λογαριασμό εξάλλου θα τον πληρώσουν τα γνωστά υποζύγια. Στο ίδιο φορολογικό νομοσχέδιο, που απαλλάσσει τους εφοπλιστές, υπάρχει διάταξη που επιβάλλει φόρο 15% για τους αξιωματικούς των πλοίων και 10% για το κατώτερο πλήρωμα. Ουσιαστικά οι ναυτικοί που θαλασσοδέρνονται καλούνται να πληρώσουν το φόρο που χαρίζεται στα αφεντικά τους.
 
Με αυτούς και προηγούμενους νόμους δημιουργήθηκε το περιβόητο ελληνικό εφοπλιστικό θαύμα. Με τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και των συγκυβερνήσεών τους κατάφεραν να αποκομίσουν πάνω από 200 δισ. δολάρια κέρδη την τελευταία δεκαετία οι εφοπλιστές, χρήματα που περίπου ισούνται με το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2012!
 
Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που εδώ και δεκαετίες μπουκώνουν με φοροαπαλλαγές το εφοπλιστικό κεφάλαιο, είναι σήμερα οι συνέταιροι στη συγκυβέρνηση μαζί με την «υπεύθυνη Αριστερά» του Φ. Κουβέλη και εξακολουθούν να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη φοροασυλία, ενώ την ίδια ώρα προχωρούν σε νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, απολύσεις, επιβάλλουν φόρους και χαράτσια για τα σπίτια των εξαθλιωμέων εργαζομένων.
 
Όπως εύστοχα είχε γράψει ο δημοσιογράφος Νίκος Μπογιόπουλος πριν από ένα χρόνο στο Ριζοσπάστη: «Θες φοροαπαλλαγή; Γίνε εφοπλιστής!»
 
Πηγή: "Unfollow"

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Προβληματισμός για το άνοιγμα των σχολείων

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική με ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Άνοιγμα Γυμνασίων, Λυκείων με περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο
Πρόταση για άνοιγμα των Γυμνασίων, Λυκείων με ταυτόχρονα περιοριστικά μέτρα για το λιανεμπόριο
Να ανοίξουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνει ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αρκεί να ληφθούν περιοριστικά μέτρα για το...
Άνοιγμα Γυμνασίων, Λυκείων με περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα
«Μη πηγαίνουμε βόλτες στο Τατόι γιατί θα κατηγορηθούμε ως φιλοβασιλικοί» σημειώνει σκωπτικά σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος -...
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα