efka
Η κατανομή των θέσεων για τις 700 νέες προσλήψεις στο ΚΕΠΑ

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικό Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε την ένταξη 700 νέων ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε είκοσι έξι (26) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι αρχίζει την 1η Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 και λήγει στις 26 Μαΐου και ώρα 23:59.

Οι θέσεις εργασίας στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

 1. Καρδιολογίας - 45 θέσεις
 2. Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας - 8 θέσεις
 3. Νευρολογίας - 219 θέσεις
 4. Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας ή Ορθοπεδικής - 3 θέσεις
 5. Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης - 15 θέσεις
 6. Ουρολογίας - 3 θέσεις
 7. Οφθαλμολογίας - 10 θέσεις
 8. Γενική Ιατρικής / Οικογενειακής Ιατρικής ή Γενικής Ιατρικής - 22 θέσεις
 9. Γαστρεντερολογίας - 8 θέσεις
 10. Εσωτερικής Παθολογίας ή Παθολογίας - 42 θέσεις
 11. Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Μεταβολισμού ή Ενδοκρινολογίας - 12 θέσεις
 12. Παιδιατρικής - 60 θέσεις
 13. Ρευματολογίας - 28 θέσεις
 14. Χειρουργικής - 36 θέσεις
 15. Ωτορινολαρυγγολογίας - 3 θέσεις
 16. Ψυχιατρικής - 148 θέσεις
 17. Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου - 35 θέσεις
 18. Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας - 3 θέσεις

Πώς θα κάνετε αίτηση

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία (1) αίτηση για μία (1) θέση, αναφέροντας την ειδικότητά του ή τις ειδικότητές του κατά περίπτωση (σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπό του διπλή ειδικότητα, επιλέγει την ειδικότητα για την οποία θα ενταχθεί στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α.), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων του υποψηφίου και την πιστότητα των αναρτώμενων εγγράφων, όπως προσαρτάται στην παρούσα (Παράρτημα Α΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται σε ευκρινή ψηφιακά αρχεία:

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
 • Βιογραφικό Σημείωμα. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή αρχείων των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
 • Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας ή τίτλος ειδικότητας.
 • Απόφαση άδειας ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ιατρός είναι μέλος στην οποία να βεβαιώνεται η ιδιότητα του μέλους, ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της, τυχόν μεταβολές και τυχόν πειθαρχικές καταδίκες, που εκδόθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, που εκδόθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν εμπίπτει στα κωλύματα της παρ.3 του άρθρου 2 της υπ΄αρ.18551/07.03.2024 ΚΥΑ (Β΄1658) όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, στην περ. Γ της παρούσης (Ασυμβίβαστα-Κωλύματα).
 • Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, εφόσον υπάρχει.
 • Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχει.
 • Τίτλος ιατρικής εξειδίκευσης (προαιρετικό)
 • Για δημοσίους υπαλλήλους: βεβαίωση από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες: Αναλυτική Έκδοση Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης από την πλατφόρμα Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε.
 • Για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται τίτλος ελληνομάθειας τύπου Β2 ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής από την αρμόδια επιτροπή του ΚΕΣΥ.

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης- δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους όπως τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια, κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panselinos
Πανσέληνος – Ιούνιος 2024: Έρχεται το «Φεγγάρι της Φράουλας» και το θερινό ηλιοστάσιο
Tην Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, θα λάβει χώρα το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από την επόμενη ημέρα, δηλαδή από την Παρασκευή...
Πανσέληνος – Ιούνιος 2024: Έρχεται το «Φεγγάρι της Φράουλας» και το θερινό ηλιοστάσιο