Αυτές είναι οι αυξήσεις των συνταξιούχων από την Πρωτοχρονιά - Αναλυτικοί πίνακες για όλα τα Ταμεία
Οι ήδη συνταξιούχοι και η πλειοψηφία θα πάρουν αύξηση 3% στις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν στις 20 Δεκεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίδομα 200, 150 και 100 ευρώ σε όσους έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ.

Αυξήσεις τριών ταχυτήτων θα δοθούν στους συνταξιούχους από την 1η/1/2024, με πρώτους τους συνταξιούχους στους οποίους καταβάλλεται ήδη σύνταξη, οι οποίοι θα λάβουν αύξηση από 15 ως 71 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, δεύτερους τους συνταξιούχους που έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν αίτηση ως 31/12/2023 και αναμένουν να πληρωθούν, και τρίτους τους νέους συνταξιούχους που θα αποχωρήσουν μέσα στο 2024.

Οι ήδη συνταξιούχοι και η πλειοψηφία θα πάρουν αύξηση 3% στις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν στις 20 Δεκεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίδομα 200, 150 και 100 ευρώ σε όσους έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ.

Οι τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που θα πάρουν και διαφορετικές αυξήσεις το 2024 είναι οι εξής:

  1. Οι συνταξιούχοι στους οποίους καταβάλλεται ήδη σύνταξη, οι οποίοι θα πάρουν 3% αύξηση για το 2024, ενώ είχε προηγηθεί η αύξηση 7,75% για το 2023 στις αποδοχές τους (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 2,4 εκατ. συνταξιούχοι.
  2. Οι συνταξιούχοι με αίτηση από 1ης/1/2023 θα πάρουν την αύξηση του 3% στην εθνική και ανταποδοτική τους σύνταξη, ενώ επειδή αποχώρησαν το 2023 πήραν το 7,75%, στην εθνική σύνταξη και όχι στην ανταποδοτική, όπως οι παλαιότεροι (συνταξιούχοι ως το 2022). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 190.000 συνταξιοδοτηθέντες το 2023.
  3. Οι συνταξιούχοι που θα αποχωρήσουν με αίτηση εντός του 2024 θα πάρουν την αύξηση κατά 3% μόνον στο ποσό της εθνικής σύνταξης, ενώ η ανταποδοτική θα είναι αυξημένη σε σύγκριση με όσους βγαίνουν το 2023 με τα ίδια έτη ασφάλισης, γιατί ο συντάξιμος μισθός βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική θα έχει αυξηθεί με τους πληθωρισμούς των ετών 2002-2023. Η εκτίμηση είναι για 170.000 συνταξιούχους την επόμενη χρονιά.

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά που λαμβάνει τώρα 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη και 950 ευρώ ανταποδοτική από 1ης/1/2024 θα έχει αύξηση 3% και στα δύο ποσά και η μεν εθνική θα διαμορφωθεί στα 426,17 ευρώ, η δε ανταποδοτική στα 978,5 ευρώ. Το νέο σύνολο σύνταξης (εθνικής και ανταποδοτικής) θα είναι 1.404,67 ευρώ, από 1.363,76 ευρώ που λαμβάνει σήμερα. Η αύξηση που θα έχει με το 3% είναι 40,9 ευρώ το μήνα ή 491 ευρώ ετησίως.

*Παλαιός συνταξιούχος που λαμβάνει 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη, 1.150 ευρώ ανταποδοτική (σύνολο 1.563,76 ευρώ) και έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ θα έχει αύξηση 3% σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και κέρδος, αν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά. Η αύξηση θα υπολογιστεί στα 1.563,76 ευρώ και θα είναι 46,91 ευρώ. Η αύξηση είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά των 50 ευρώ και δεν προκύπτει κέρδος στην τσέπη, ωστόσο, επειδή η αύξηση θα συμψηφιστεί, η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 46,91 ευρώ και θα μείνει υπόλοιπο διαφοράς 3 ευρώ, το οποίο θα μηδενιστεί με την αύξηση του 2025.

Προσοχή: Ο εν λόγω συνταξιούχος θα πάρει 100 ευρώ έκτακτο επίδομα τον Δεκέμβριο επειδή η προσωπική διαφορά πριν την αύξηση είναι πάνω από 10 ευρώ και η σύνταξή του μαζί με την προσωπική διαφορά πριν το φόρο είναι κάτω από 1.600 ευρώ.

*Παλαιός συνταξιούχος που λαμβάνει 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη, 1.350 ευρώ ανταποδοτική (σύνολο 1.763 ευρώ) και έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ θα έχει αύξηση σύνταξης κατά 52,89 ευρώ. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά των 50 ευρώ και το κέρδος που θα έχει ο συνταξιούχος είναι ότι μηδενίζει τα 50 ευρώ της προσωπικής διαφοράς και του μένουν 2,89 ευρώ καθαρής αύξησης στην τσέπη.

syntaxeis

Αύξηση και επίδομα για 1,1 εκατ. συνταξιούχους

Διπλά κερδισμένοι με αύξηση και επίδομα θα είναι 1,1 εκατ. συνταξιούχοι με σύνταξη ως 700 ευρώ και με προσωπική διαφορά κάτω από 10 ευρώ ή μηδενική ή με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού σύνταξης.

Για 1 εκατ. συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ θα δοθεί αύξηση 3% και επίδομα Χριστουγέννων 150 ευρώ. Ετσι, ένας συνταξιούχος με αποδοχές 600 ευρώ θα λάβει συνολική ετήσια αύξηση 366 ευρώ (150 ευρώ από το επίδομα και 216 ευρώ από την αύξηση 3% για 12 μήνες).

Διπλό κέρδος προκύπτει και για περίπου 100.000 συνταξιούχους (από τους 742.772), που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, καθώς θα πάρουν επίδομα για την προσωπική διαφορά, την οποία στη συνέχεια θα μηδενίσουν με την αύξηση στη σύνταξη. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με μικτή σύνταξη 1.720 ευρώ και 1.520 ευρώ προ φόρου, ο οποίος λαμβάνει και προσωπική διαφορά 40 ευρώ, δικαιούται το επίδομα των 100 ευρώ, καθώς από σύνταξη και προσωπική διαφορά παίρνει 1.560 ευρώ προ φόρου. Η αύξηση 3% θα υπολογιστεί στα 1.720 ευρώ (στη μικτή σύνταξη) και είναι 51,6 ευρώ, που σημαίνει ότι ο συνταξιούχος μηδενίζει την προσωπική διαφορά, παίρνει καθαρή αύξηση 11 ευρώ, ενώ θα εισπράξει και το επίδομα των 100 ευρώ!

Τι αύξηση παίρνουν οι νέοι συνταξιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση έως 31/12/2023;

Οσοι θα καταστούν συνταξιούχοι υποβάλλοντας αίτηση συνταξιοδότησης ή οριστική -δεύτερη- παραίτηση, αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μέχρι 31/12/2023 εξομοιώνονται με τους ήδη συνταξιούχους, ακόμη και αν πληρωθούν την πρώτη σύνταξη το 2024. Ως εκ τούτου, δικαιούνται την αύξηση 3% από 1ης/1/2024 τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική τους σύνταξη. Η έναρξη καταβολής της σύνταξης ξεκινά από τον επόμενο μήνα μετά την υποβολή της αίτησης. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση τον Δεκέμβριο του 2023, η σύνταξή του θα αρχίσει να πληρώνεται από τον Ιανουάριο του 2024. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από το 2022 και δεν έχει βγει απόφαση, ο συνταξιούχος θα πάρει με την πρώτη πληρωμή την αύξηση 7,75% για το 2023 και το 3% για το 2024.

Οι αυξήσεις με παραδείγματα ανά Ταμείο

Στον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνονται τα ποσά σύνταξης κατά μέσο όρο όλων των κατηγοριών για όλα τα έτη ασφάλισης που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ. Στα ποσά αυτά υπολογίστηκε η αύξηση 3% για το 2024. Προσοχή: Ο μέσος όρος αντιπροσωπεύει το σύνολο και όχι κάθε σύνταξη χωριστά, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα είναι υψηλότερες για συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη πάνω από τον μέσο όρο κάθε Ταμείου και κάθε κατηγορίας.

Σύμφωνα με τον πίνακα:

*Η μέση σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ είναι στα 800 ευρώ και με την αύξηση του 2024 θα διαμορφωθεί στα 824 ευρώ. Η μέση αύξηση θα είναι 24 ευρώ το μήνα ή 288 ευρώ ετησίως.

*Η μέση σύνταξη αναπηρίας του ΙΚΑ για τους παλαιούς συνταξιούχους από τα 560 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 577 ευρώ. Η μέση αύξηση για το 2024 θα είναι 17 ευρώ το μήνα ή 204 ευρώ ετησίως.

*Η μέση σύνταξη γήρατος του Δημοσίου για τους παλαιούς συνταξιούχους από τα 1.024 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 1.055 ευρώ. Η μέση αύξηση για το 2024 θα είναι 31 ευρώ το μήνα ή 372 ευρώ ετησίως.

*Η μέση σύνταξη γήρατος νέων -μετά τις 13/5/2016- συνταξιούχων από Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών από τις 2.353 ευρώ θα διαμορφωθεί στις 2.424 ευρώ. Η μέση αύξηση για το 2024 θα είναι 71 ευρώ το μήνα ή 852 ευρώ ετησίως.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1ης/1/2024 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Ταμεία και κατηγορία σύνταξηςΣυνταξιούχοι πριν τις 13/5/2016 (παλαιοί)Συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 (νέοι)
Μέση σύνταξη 2023 (αύξηση 7,75%)Μέση σύνταξη από 1ης/1/2024 (αύξηση 3%)Μέση μηνιαία αύξησηΕτήσιο όφελοςΜέση σύνταξη 2023 (αύξηση 7,75%)Μέση σύνταξη από 1ης/1/2024 (αύξηση 3%)Μέση μηνιαία αύξησηΕτήσιο όφελος
ΙΚΑ
Γήρατος8008242428880282624288
Αναπηρίας5605771720458059717204
Θανάτου4814951416853354916192
ΔΗΜΟΣΙΟ
Γήρατος1.0241.055313721.3021.34139468
Αναπηρίας7347562226495798629348
Θανάτου5095241518073375522264
ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Γήρατος1.5131.558455402.3532.42471852
Αναπηρίας1.1851221364321.4471.49043516
Θανάτου8738992631282284725300
ΟΑΕΕ
Γήρατος1.2611.2993845688290826312
Αναπηρίας1.21212483643263965819228
Θανάτου7707932327654456016192
ΟΓΑ
Γήρατος4814951416852253816192
Αναπηρίας5085231518045647014168
Θανάτου19119767240842012144
ΕΤΑΑ
Γήρατος1.1731.208354201.1571.19235420
Αναπηρίας1.08811213339686088626312
Θανάτου7577802327669371421252
ΝΑΤ
Γήρατος1.1551.190354201.2481.28537444
Αναπηρίας5846021821667569520240
Θανάτου7517742327670372421252
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Γήρατος1.4301.473435161.4541.49844528
Αναπηρίας1.07811103238489291927324
Θανάτου8468712530081784225300

* Ποσά συντάξεων μικτά.

Ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν το επίδομα και ποιοι αύξηση (με 27 ως 40 χρόνια ασφάλισης)

Σύνταξη (εθνική +ανταποδοτική)Π. διαφοράΕπίδομα π. διαφοράςΣύνταξη 2024 με αύξηση 3%Υπόλοιπο π. διαφοράς
Δημοσίου
809159150833135
1.0511501001.083118
1.247591001.28422
1.303371001.3420
ΙΚΑ
796301508206
1.034221501.0650
1.262131001.3000
1.261111001.2990
ΑΤΕ
94611015097482
1.0301301001.06199
1.432361001.4750
1.6124701.6600
ΤΑΠ-ΟΤΕ
958221100987192
1.298801001.33741
1.116841001.14951
1.068851001.10053
ΟΑΕΕ
613190150631172
701203150722182
877272100903246
899265100926238
ΝΑΤ
938128150966100
1.1463001.1800
1.0432601.0740
1.128201.1620

Πηγή: Κώστας Κατίκος -  eleftherostypos.gr 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ekav
Νέα τραγωδία αργά το βράδυ: 18χρονος νεκρός και δυο τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα
Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 νεαρά άτομα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε...
Νέα τραγωδία αργά το βράδυ: 18χρονος νεκρός και δυο τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα
ΕΛΜΕ Πειραιά, κινητοποίηση, ΔΙΔΕ Πειραιά
Συγκέντρωση σήμερα στη 1 μμ στη ΔΔΕ Πειραιά για το νέο μπαράζ διώξεων εκπαιδευτικών
Σήμερα Παρασκευή στη 1 μμ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση εκπαιδευτικών στα γραφεία της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για τις...
Συγκέντρωση σήμερα στη 1 μμ στη ΔΔΕ Πειραιά για το νέο μπαράζ διώξεων εκπαιδευτικών
ΔΙΕΚ
Σπουδαστές Δημοσίων ΣΑΕΚ: Πώς να πάρετε το στεγαστικό επίδομα των 1.500 ή 2.000 ευρώ - Οδηγός
Ενας χρήσιμος οδηγός για όλους τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές, με 22 ερωταπαντήσεις και σαφείς οδηγίες για να λάβουν το επίδομα εφόσον είναι...
Σπουδαστές Δημοσίων ΣΑΕΚ: Πώς να πάρετε το στεγαστικό επίδομα των 1.500 ή 2.000 ευρώ - Οδηγός