Σύνταξη: Ποιοι μπορούν να βγουν φέτος ακόμα και από 55 ετών
Οι 12 διατάξεις για άμεση συνταξιοδότηση

Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα του Κώστα Κατίκου στον Ελεύθερο Τύπο, σύνταξη με όρια ηλικίας ακόμη και από 55 ετών για το Δημόσιο και από 58,5 ετών για ΙΚΑ και άλλα ταμεία, προβλέπουν 12 ευνοϊκές διατάξεις για τους παλαιούς ασφαλισμένους με «ένσημα» πριν από το 1993.

Οι εν λόγω ασφαλιστικές διατάξεις κρύβουν ευκαιρίες για άμεση συνταξιοδότηση τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι, εφόσον αποφασίσουν να ασκήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με αίτηση ως το τέλος του 2023.

Οι 12 διατάξεις για άμεση συνταξιοδότηση είναι οι εξής:

1.Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο με όρια ηλικίας 58 ή και 56 ετών.

2.Μειωμένη σύνταξη για μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012, με όρια ηλικίας από 58,5 ετών.

3.Πλήρης σύνταξη γυναικών με «βαρέα» στο ΙΚΑ στα 55, 56 και 57με 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα και από αυτές 1.000 στα τελευταία 17 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

4.Σύνταξη για μητέρες με ανήλικο από το Δημόσιο με 25ετία ως το 2010.

5.Σύνταξη με ανήλικο από το Δημόσιο για γονείς (μητέρες και πατέρες) που συμπλήρωσαν 25 έτη υπηρεσίας το 2011.

6.Σύνταξη με ανήλικο από το Δημόσιο για γονείς που έχουν την 25ετία το 2012.

7.Σύνταξη για τρίτεκνους γονείς από το Δημόσιο με 21 ή 23 έτη ως το 2012.

8.Πλήρης ή μειωμένη σύνταξη για μητέρες με ανήλικο και 25ετία ως το 2012 σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

9.Πλήρης σύνταξη από το Δημόσιο με διατάξεις «35ετίας» και όρια ηλικίας 59 ως 61,6 ετών.

10.Πλήρηςσύνταξη ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης ή και με διαδοχική ασφάλιση στα 60-62.

11.Πλήρης και μειωμένη σύνταξη για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ με «βαρέα» σε ηλικίες 60-62 ετών.

12.Πλήρης σύνταξη με 35ετία σε ειδικά ταμεία για ασφαλισμένους με ένσημα πριν το 1983, με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών.

Σε όλες τις κατηγορίες βασική προϋπόθεση είναι η έναρξη ασφάλισης να έχει γίνει πριν την 1/1/1993.

Η έξοδος στη σύνταξη κρύβει και αυξήσεις, καθώς οι μισθοί βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η σύνταξη θα έχουν προσαύξηση 9,6% από τον πληθωρισμό του 2022.

Για παράδειγμα:

*Ασφαλισμένος ΙΚΑ που αποχωρεί με 36 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 1.445 ευρώ, (αναπροσαρμοσμένες με πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 575,25 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 989,01 ευρώ μικτά και 929,67 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

*Ασφαλισμένος ΙΚΑ που αποχωρεί με 38 έτη και με συντάξιμες αποδοχές 1.445 ευρώ, (αναπροσαρμοσμένες με  πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 648,95 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.062,71 ευρώ μικτά και 998,95 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

*Ασφαλισμένος ΙΚΑ που αποχωρεί με 40 έτη και με συντάξιμες αποδοχές 2.765 ευρώ, (αναπροσαρμοσμένες με πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 1.382,78 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική. Στο σύνολο θα έχει 1.796,54 ευρώ μικτά και 1.587,42 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

Σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ

Για τη σύνταξη μητέρων ΙΚΑ με ασφάλιση πριν το 1993, τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται ως εξής:

1.Ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν το 55ο έτος από 19/8/2015 ως 2016 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο ,αποχωρούν οποτεδήποτε (και εντός του 2023). Οσες συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2017 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 59,5 ετών. Οσες. έγιναν 55 το 2018 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο αποχωρούν με το όριο ηλικίας των 61 ετών που το συμπληρώνουν το 2024.

Προσοχή: Σε όλες τις περιπτώσεις (με ηλικία 55 ως το 2018) οι γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

2.Ασφαλισμένες πριν το 1993 που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2011 αντί για το 2010 αποχωρούν για σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει αφού συμπληρώσουν το 57ο έτος. Οσες έκλεισαν τα 57 πριν το 2018 βγαίνουν οποτεδήποτε (και εντός του 2023). Οσες συμπλήρωσαν το 57ο έτος το 2018 πιάνουν φέτος το νέο όριο ηλικίας που είναι το 62ο έτος. Οσες συμπλήρωσαν τα 57 το 2019 έχουν όριο ηλικίας 63 έτη και 3 μήνες που σημαίνει ότι θα μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη από το 2025.

Προσοχή: Και για αυτή την κατηγορία μητέρων (με ηλικία 57 ετών ως και το 2019) ισχύει οποτεδήποτε η έξοδος με μειωμένη σύνταξη καθώς έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη.

3.Ασφαλισμένες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2012 αντί για το 2010, ή το 2010 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσουν τα 60. Οι περισσότερες βγαίνουν στα 67 και συμφέρει η μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας που καθορίζεται μετά την ηλικία των 55 ετών. Μια ασφαλισμένη για παράδειγμα που έκλεισε τα 55 της το 2017 μπορεί να πάρει άμεσα μειωμένη σύνταξη καθώς συμπλήρωσε το νέο όριο ηλικίας που είναι 59 ετών και 5 μήνες.

Τι ισχύει για τη σύνταξη ΙΚΑ με 10.500 «ένσημα»; Ποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2023;

Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) στο ΙΚΑ γεννημένοι μεταξύ 1960 και 1962 που είχαν με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και ως 11.100 ημέρες ασφάλισης συνολικά μέχρι τη συνταξιοδότηση οι οποίοι συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 58 και 59 ετών ως το 2020 αποχωρούν φέτος με τα νέα όρια ηλικίας που είναι από 60 ως 61 ετών και 3μήνες.

Οι 10.500 ημέρες ως το 2012 μπορούν να συμπληρωθούν και με εξαγορές πλασματικού χρόνου (ως 4 ή 5 έτη), ενώ στη θεμελίωση συμβάλλει και η διαδοχική ασφάλιση σε ταμείο είτε μισθωτών είτε ελευθέρων επαγγελματιών.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με «βαρέα»

Οι ασφαλισμένοι με βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2023 με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη είναι:

1.Ασφαλισμένοι/-ες με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και το 2012 που συμπλήρωσαν ηλικίες ως 54,5 ετών για τη μειωμένη και 56,6 ετών για πλήρη σύνταξη.

2.Ασφαλισμένοι/-ες με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2013 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 9 μήνες για τη μειωμένη και 60 ετών και 9 μήνες για πλήρη σύνταξη.

3.Ασφαλισμένοι/-ες με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα ως το 2014 με απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μήνες για τη μειωμένη και 61 ετών και 6 μήνες για πλήρη σύνταξη.

4.Ασφαλισμένοι/-ες με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα από 1/1/2015 και μετά με απαιτούμενη ηλικία 60 ετών για τη μειωμένη και 62 ετών για πλήρη σύνταξη.

5.Γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ με βαρέα ένσημα και συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 εκ των οποίων οι 3.600 με καθεστώς βαρέων και εξ αυτών οι 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 17 προ της συνταξιοδότησης έτη, αποχωρούν με αμετάβλητα όρια ηλικίας 55, 56 και 57 ετών. Το 2023 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη όσες είναι γεννημένες το 1968, το 1967 και το 1966.

πινακες
πινακες
πινακεσ

 

πίνακεσ

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

teachers
Η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας γνωμοδοτεί... πριν το Ι.Ε.Π. ...για το Ι.Ε.Π.
Ας μας ενημερώσει ο  Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μπαμπαρούτσης σε ποιο όνειρό του είδε την έγκριση του παραπάνω προγράμματος για το σχολικό...
Η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας γνωμοδοτεί... πριν το Ι.Ε.Π. ...για το Ι.Ε.Π.
κεφαλονια
Κεφαλονιά- Σεισμός: Η εκτίμηση Τσελέντη και Παπαδόπουλου για την πολύ έντονη μικροσεισμική δράση
«Η σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου αλλά εντάθηκε σήμερα» τόνισε ο σεισμολόγος και Διευθυντής Ερευνών του...
Κεφαλονιά- Σεισμός: Η εκτίμηση Τσελέντη και Παπαδόπουλου για την πολύ έντονη μικροσεισμική δράση
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 6.jpg
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Πρόκληση σε βαθμολογητές φαντάσματα!
Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το έγγραφο που καλεί όσους εκπαιδευτικούς έχουν διδάξει μία ολόκληρη σχολική χρονιά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα...
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Πρόκληση σε βαθμολογητές φαντάσματα!