ενοικια-σπιτια-κατοικιες
George Vitsaras / SOOC
Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ολοένα και πιο κοντά φαίνεται ότι βρίσκεται η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του προγράμματος «Σπίτι μου», το οποίο αφορά 10.000 χαμηλότοκα δάνεια σε νέους ηλικία 25-39 ετών.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του μήνα Μαρτίου στην σχετική πλατφόρμα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ το ύψος του δανείου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, και οι δικαιούχοι θα έχουν περιθώριο 60 ημερών, για να βρουν το ακίνητο.

Διαδικασία

1) Αίτηση με σειρά δικαιολογητικών για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τράπεζες θα ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα.

2) Κατόπιν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σημαντική λεπτομέρεια είναι πως η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

3) Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 60 ημερών, οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου, που όπως αναφέρθηκε νωρίτερα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Επίσης πρέπει να αναφέρει το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς και κατόπιν να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο

4) Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να γίνουν όλα τα παραπάνω, η οικονομική προέγκριση αναστέλλεται. Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε, σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει τη συγκεκριμένη αίτηση στο πρόγραμμα.

5) Στη συνέχεια, η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση.

6) Η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και προχωράει σε έγκριση της σύμβασης, εκτός και αν:

  • ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος ή
  • το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευτεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή
  • τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

7) Η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου, που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης πραγματοποιείται εντός έξι μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες, αν η αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν με υπαιτιότητα του αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι :

  • πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας 
  • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για μόνο γονέα ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (χηρεία, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης, ανικανότητα του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας, υιοθεσία από ένα μόνο γονέα κ.ά.).
  • εκκαθαριστικό ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους για την επιβεβαίωση του προσδιορισμού των εισοδημάτων. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.
  • δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και πιστοποιητικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) του τελευταίου έτους για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους.
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 22-9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα