golearn-engl_970-250
Ο Δημήτρης Πανόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Rebrain Greece -μία πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- μιλά στο alfavita.gr για το πιλοτικό πρόγραμμα που προβλέπει τη δημιουργία 500 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα για άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό

Συνέντευξη στη Χρύσα Βαϊνανίδη

Μια ευρεία διεπιστημονική και διαφορεακή ομάδα, αποτελούμενη από φορείς υψηλής τεχνογνωσίας, επιστήμονες και ερευνητές συστάθηκε τον Απρίλιο του 2019 στο υπουργείο Εργασίας με στόχο να ληφθούν μέτρα και πρωτοβουλίες ενάντια στη διαρροή νέων και ταλαντούχων επιστημόνων στο εξωτερικό αλλά και να δημιουργεί ένα περιβάλλον επιστροφής όσων έχουν φύγει από την Ελλάδα.

«Το εγχείρημα είναι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από το ίδιο το κράτος σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, επιστήμονες και ερευνητές, υπουργεία, οργανισμούς, δήμους και περιφέρειες. Είναι ένα εγχείρημα κρατικής εμβέλειας, δεν είναι μεμονωμένο, ούτε περιορισμένο» εξηγεί στο alfavita.gr ο επιχειρησιακός συντονιστής του  Rebrain Greece Δημήτρης Πανόπουλος, προσθέτοντας πως η πρωτοβουλία αυτή είναι «διεπιστημονική και διαφορεακή και όχι έργο μιας μόνο κυβέρνησης».

Η ομάδα RebrainGreece αποτελείται από 20 και πλέον φορείς υψηλής τεχνογνωσίας με 40 επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητές. Η ομάδα συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία από πέντε εθνικές βάσεις δεδομένων, την ΕΛΣΤΑΤ, την ΓΕΜΗ, τον ΟΑΕΔ, την ΕΡΓΑΝΗ και τον ΕΦΚΑ, αλλά και από δύο ευρωπαϊκές, τη Eurostat και την Μονάδα ESCO της Κομισιόν (της μονάδας που ασχολείται με το σύστημα ταξινόμησης επαγγελμάτων και δεξιοτήτων), ενώ αξιοποιεί στοιχεία από ακαδημαϊκές έρευνες και μελέτες.

«Η αξιοποίηση των στοιχείων που αντλούμε από τις βάσεις δεδομένων και την ελληνική αγορά εργασίας δεν γίνεται με μια γενική χρήση. Αντίθετα γίνεται με στόχο να υλοποιηθούν συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για ανέργους και εργαζόμενους».

«Ελλάδα ξανά»

Για το brain drain, η δράση «Ελλάδα Ξανά» είναι μια από τις οκτώ δράσεις που έχει συγκροτήσει η ομάδα του Rebrain Greece για την ελληνική αγορά εργασίας.

Πρόκειται για ένα «πιλοτικό πρόγραμμα επαναπατρισμού» που προβλέπει τη δημιουργία 500 θέσεων εργασίας για άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό. Αφορά εργαζόμενους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ηλικίας 28-40 ετών με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, προσφέροντας ελάχιστη μηνιαία αμοιβή 3.000 ευρώ μεικτά και διάρκεια εργασίας για τουλάχιστον δύο έτη. Τον πρώτο χρόνο, το υπουργείο Εργασίας θα επιδοτεί το 70% του μισθού. Τον επόμενο χρόνο, το κόστος αναλαμβάνει αποκλειστικά η επιχείρηση.

Γιατί κάποιος που ζει στο εξωτερικό και παίρνει έναν πολύ καλό μισθό να επιλέξει να γυρίσει στην Ελλάδα; «Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας, είτε δια του υλικού, είτε δια του ανθρώπινου παράγοντα» απαντά ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Όπως εξηγεί, το πρώτο βήμα ήταν να υπολογίσουν πόσα χρήματα, καθαρά, μένουν στα χέρια των ανθρώπων που δουλεύουν στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων, όπως το κόστος ενοικίου και το κόστος διαβίωσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Κάναμε μια πρώτη έρευνα σε συνεργασία με σειρά αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων δημόσιων και ιδιωτικών καθώς αναλύσαμε και μεγάλες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων από σημαντικούς οργανισμούς, όπως το EUROFOUND, TO CEDEFOP, η EIT κλπ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι άνθρωποι που είναι 28-40 έχουν τελειώσει το μεταπτυχιακό τους ή το διδακτορικό τους, έχουν τουλάχιστον 2-3 έτη εργασίας και αυτή τη στιγμή κατέχουν θέσεις middle management.
 
Με τη βοήθεια τεσσάρων ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και των στοιχείων που συλλέξαμε για τις χώρες που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση Ελλήνων -συνυπολογίζοντας παράγοντες όπως ο καθαρός μισθός τους, το κόστος διαμονής και διαβίωσης- υπολογίσαμε ότι ο μισθός των 3.000 ευρώ αποτελεί ένα πολύ ελκυστικό μισθό και ένα πολύ καλό κίνητρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα» απαντά ο συντονιστής του Rebrain Greece. «Βάσει αυτών των στοιχείων, το επίπεδο μισθού που θέσαμε λοιπόν είναι εύστοχο» συμπληρώνει.

Μπορούν όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν το κόστος πληρωμής;

«Θα πρέπει να είναι σαφές πως θα εξετάζεται η βιωσιμότητα σε κάθε επιχείρηση που δηλώνει συμμετοχή στο πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλιστούν οι νέες θέσεις εργασίας. Δεν θα λέμε στους ενδιαφερόμενους ’’ελάτε στην Ελλάδα να εργαστείτε και βλέπουμε’’. Τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας» διευκρινίζει και προσθέτει πως «αρχικά στοχεύουμε στις μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (20 άτομα και πάνω). Οι θέσεις εργασίας θα δημιουργούνται έτσι κι αλλιώς ανάλογα με την τάξη μεγέθους της επιχείρησης. Αλλά στόχος μας είναι η διασπορά του προγράμματος σε όσον το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις», αναφέρει.

Ήδη το Rebrain Greece έχει δημιουργήσει μια ομάδα τεχνική ομάδα έργου που έχει αναλάβει να κάνει την υποστήριξη των ανθρώπων που επιστρέφουν εδώ αλλά και των εταιριών που θα τους προσλάβουν.

Αυτό το διάστημα βρίσκεται υπό κατασκευή μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργήσει ως το πρώτο πραγματικό μητρώο επιχειρήσεων και εργαζόμενων του εξωτερικού που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν ειδικότητες που χρειάζονται και οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν τα βιογραφικά τους. Σύμφωνα με το Δημήτρη Πανόπουλο «όσοι επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά και οι επιχειρήσεις που θα τους δεχθούν, θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του Rebrain Greece και θα τύχουν κι άλλων πλεονεκτημάτων που τα συζητάμε αυτή την περίοδο».

Αρκεί μια πιλοτική δράση για την επιστροφή εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα;

«Η δράση προφανώς είναι πιλοτική, δεν θα λυθούν όλα από μια δράση του υπουργείου Εργασίας. Είναι όμως η πρώτη φορά που η ελληνική πολιτεία διεκδικεί με συντεταγμένο και επιστημονικό τρόπο την επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό. Για αυτό μιλάμε για καινοτόμο εγχείρημα» αναφέρει.

«Χρειάζονται συντονισμένες κινήσεις. Οι δράσεις είναι πολλές. Είμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, με το Greek Diaspora. Θα ακολουθήσουν καμπάνιες ενημέρωσης με τη συνδρομή των ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, κινηθήκαμε και προς άλλα υπουργεία και τον πρωθυπουργό για να ληφθούν πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κερδίσαμε τις εξαγγελίες για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, για τη μείωση των εισφορών εργοδοτών και μισθωτών.

Παράλληλα προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και μεταρρυθμίσεις, όπως η δημιουργία ενός ατομικού ψηφιακού λογαριασμού δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, του λεγόμενου LifeLong LearningAccount, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πώς θα λειτουργεί ένας τέτοιος λογαριασμός; Για παράδειγμα, είσαι αναλύτρια δεδομένων, είσαι εργαζόμενη ή άνεργη και παρακολουθείς ένα σχετικό σεμινάριο. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα μπορείς να λαμβάνεις μόρια, τα οποία θα προστίθενται στον «ατομικό λογαριασμό» σου. Το ίδιο θα συμβαίνει και με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις, τα μόρια των οποίων θα οδηγούν σε «ψηφιακά πιστοποιητικά» (digital budges). Ουσιαστικά ο λογαριασμός αυτός θα αποτυπώνει την επαγγελματική σου διαδρομή (carrier path) και θα σε βοηθά, αν είσαι άνεργη να βρεις εργασία ή αν έχεις ήδη εργασία να αναζητήσεις μια άλλη καλύτερη» εξηγεί ο συντονιστής του Rebrain Greece.

«Μιλάμε, λοιπόν για ένα ολόκληρο οικοσύστημα και όχι για μεμονωμένες δράσεις. Με όλες αυτές τι πρωτοβουλίες θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σταδιακά ένα περιβάλλον επιστροφής των Ελλήνων του εξωτερικού στη χώρα μας και να δημιουργήσουμε ένα νέο περιβάλλον τεχνογνωσίας με ανθρώπους που έχουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Έτσι λειτουργείς αποτρεπτικά και για εκείνους που σκέφτονται να φύγουν γιατί δημιουργείς μια ευρύτερη συνθήκη ανάπτυξης και αύξησης των μισθών» καταλήγει ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Διαβάστε αναλυτικά για το πρόγραμμα Rebrain Greece εδώ 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Voucher 200 ευρώ: Με 6 μόνο βήματα παίρνεις τα καλύτερα tablet και Laptop

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

mpampis anagnostopoulos
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Όχι» σε ελαφρυντικά λέει η εισαγγελέας - «Ειδεχθή και σκληρά τα εγκλήματα»
Να μη χορηγηθούν ελαφρυντικά στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο προτείνει η εισαγγελέας - «Θεωρώ υπερβολή να λέμε τα εγκλήματα που τέλεσε μια "παραφωνία" στη...
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Όχι» σε ελαφρυντικά λέει η εισαγγελέας - «Ειδεχθή και σκληρά τα εγκλήματα»
kinitopoiisi
Εξετάσεις PISA: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη - Τι απαντούν για την αγωγή Κεραμέως
Στους δρόμους εκπαιδευτικοί στη Θεσσαλονίκη ενάντια στις εξετάσεις PISA - Τι απαντούν για την αγωγή Κεραμέως
Εξετάσεις PISA: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη - Τι απαντούν για την αγωγή Κεραμέως
Ελληνική PISA: Συγκέντρωση εκπαιδευτικών αύριο στο Πρωτοδικείο για την αγωγή Κεραμέως
ΣΕΠΕ Αριστοτέλης: Συγκέντρωση Τρίτη 17/5, στις 12:30 στο πρωτοδικείο, Ευελπίδων 14, κτίριο 5, αίθ. 1/Κάτω τα χέρια από την απεργία μας/ Να κηρύξουν...
Ελληνική PISA: Συγκέντρωση εκπαιδευτικών αύριο στο Πρωτοδικείο για την αγωγή Κεραμέως