Τίτλοι τέλους για το συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου της ΕΡΤ
​Γυρίζει τις πλάτες της στο μέλλον…

• Σε κατάργηση οδηγείται το συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου - ΣΚΕ της ΕΡΤ, σύμφωνα με χθεσινή επιστολή προς τα μέλη του οργάνου, του νέου προϊστάμενου του ΚΕΕΠ της ΕΡΤ.

• Το τρέχον συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου της ΕΡΤ είχε ιδρυθεί με πρωτοβουλία του Διονύση Τσακνή, πρώην πρόεδρου της ΕΡΤ, με απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ, στις 5 Νοέμβρη 2015.

• Σημειώνεται, ότι στην τελευταία 30ή ολομέλεια του συμβουλίου κοινωνικού ελέγχου της ΕΡΤ, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιούνη, το ΣΚΕ είχε αποφασίσει να συνεδριάσει και πάλι στις 24 Ιουλίου.

• Προηγουμένως είχε καθαιρεθεί ο ιδρυτής του ΣΚΕ - προϊστάμενος του ΚΕΕΠ, Περικλής Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος.

Σε ευχαριστήρια επιστολή προς τα μέλη, του νέου του προϊστάμενου του ΚΕΕΠ της ΕΡΤ, σημειώνεται μεταξύ άλλων, τα εξής:

•  "Η ολομέλεια που ολοκληρώθηκε στις 30/6/2018, συμπλήρωσε 30 μήνες θητείας, ενώ το προβλεπόμενο ήταν 12 μήνες. Σας ενημερώνουμε, ότι η ολομέλεια θα γίνει στα τέλη του Σεπτέμβρη, καθώς χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την αναδιοργάνωση του θεσμού σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια".

• Το συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου της ΕΡΤ, είναι ανεξάρτητο συλλογικό όργανο ελέγχου και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το διοικητικό της συμβούλιο, με στόχο τη βελτίωσή της.

• Σημειώνεται ακόμη, ότι μέχρι τώρα δέκα βουλευτές από τα περισσότερα κόμματα, έχουν πάρει μέρος σε ολομέλειες του ΣΚΕ, με πρωτοβουλία των μελών του.

• Τέλος σημειώνεται, ότι το ΣΚΕ Αττικής έχει πραγματοποιήσει 30 ολομέλειες τρίωρης διάρκειας, συγκρότησε 5 θεματικές επιτροπές, το 80% των μελών του έχει πάρει μέρος σε περισσότερες από 3 ολομέλειες και ο μέσος όρος συμμετοχής ανέρχεται στα 30 μέλη.

• Τα μέλη του ΣΚΕ, διέθεσαν 300 περίπου ώρες προσωπικού χρόνου για συμμετοχή σε συσκέψεις - συνεδριάσεις, εθελοντικά και χωρίς καμία αμοιβή ή όφελος.

• Το συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου της ΕΡΤ, έχει καταθέσει στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ, τα πορίσματα 5 επιτροπών του.

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΝΕ465Θ1Ε-2ΘΩ?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΒΔ465Θ1Ε-Ε2Ζ?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΝ1465Θ1Ε-ΕΚΝ?inline=true

Η επιστολή σε μορφή pdf

σχετικά άρθρα