Thumbnail
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την είσοδο στα ΑΕΙ της Κύπρου

Μέχρι τις 18 Ιουλίου 2014 γίνονται οι αιτήσεις για τα Πανεπιστήμια Κύπρου

 
Η είσοδος στα ΑΕΙ της Κύπρου γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και ΟΧΙ με τα μόρια όπως στην Ελλάδα.
 
Παρακάτω μπορείτε να πάρετε απαντήσεις για όλα όσα σας ενδιαφέρει να μάθετε
1. Πως μπορώ να εισαχθώ σε προπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;
 
    Μέσω Παγκύπριων Εξετάσεων - για Κύπριους: επιτυχία στις Παγκύπριες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από το ΥΠΠ συνήθως τέλη Ιουνίου. Μετά από σχετική ανακοίνωση του Π.Κ. θα πρέπει οι επιτυχόντες να υποβάλλουν έντυπο για αποδοχή /κράτηση θέσης στο Π.Κ.
    Μέσω Πανελλήνιων Εξετάσεων - για Ελλαδίτες: επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και υποβολή αίτησης εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αρχές Ιουλίου μετά από σχετική ανακοίνωση.
    Για Τουρκοκύπριους υποψήφιους- υποβολή αίτησης και με απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης στην Υ.Σ.Φ.Μ. μετά από σχετική ανακοίνωση.
    Μέσω Διεθνών Εξετάσεων - για Κύπριους με διπλή υπηκοότητα, Κύπριους που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι), επαναπατρισθέντες Κύπριους, Κύπριους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου, Έλληνες της Διασποράς και ξένους υπήκοους: επιτυχία στις εξετάσεις Ι.G.C.E./G.C.E. ή Ι.Β. ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις,απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου διαμένουν και να μπορούν να αρχίσουν τη φοίτησή τους το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καθώς και καλή γνώση της Ελληνικής ή της Τουρκικής γλώσσας. Η αίτηση εισδοχής υποβάλλεται στην Υ.Σ.Φ.Μ. κάθε Απρίλιο μετά από σχετική ανακοίνωση.
 
Σημείωση: Υποψήφιοι που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, μπορούν να διεκδικήσουν θέση και με βάση τις εξετάσεις για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθμοι. Εξυπακούεται, επίσης ότι οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν, για μια συγκεκριμένη χρονιά, μόνο σε μια από τις δύο διαδικασίες.
 
    Μέσω της διαδικασίας Ειδικών Κριτηρίων : Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις το τρέχον έτος, νοουμένου ότι είναι έτοιμοι να φοιτήσουν. Επίσης δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι στρατιώτες που παρακάθισαν σε εξετάσεις μέχρι δυο προηγούμενες χρονιές, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο στρατού. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη από το 80% της βαθμολογίας που πήρε ο τελευταίος υποψήφιος που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, νοουμένου ότι έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και έχουν εξασφαλίσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Επίσης θα πρέπει να πληρούν μία από τις κατηγορίες των Ειδικών Κριτηρίων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τις πρώτες ημέρες Ιουλίου μετά από σχετική ανακοίνωση.
 
    Εισδοχή για κάτοχους διακρίσεων στον Αθλητισμό: Οι κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό βεβαιώνονται με τον ΚΟΑ μέσω του Συμβουλίου Αθλητισμού. Προϋποθέσεις για εισδοχή διακριθέντων φοιτητών.
 
 
 2. Υπάρχουν δίδακτρα για τα προπτυχιακά προγράμματα;
 
Tα δίδακτρα για κάθε Κύπριο φοιτητή ή φοιτητή που προέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ ανέρχονται σε €1.709 ανά εξάμηνο και καταβάλλονται από την Kυπριακή Δημοκρατία.
 
Tα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της ΕΕ ανέρχονται στα €3.417 ανά εξάμηνο.
 
 3. Ποια είναι τα κριτήρια μετεγγραφής από άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;
 
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
 
    Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να προέρχεται από ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.
 
    Ο υποψήφιος για μετεγγραφή δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης. Εξαιρούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Α' κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων, στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν.
 
    Για μετεγγραφή απαιτείται μέσος όρος βαθμολογία «6/10» στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης. Νοείται ότι ο υποψήφιος θα έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες.
 
    Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης το οικείο Τμήμα μπορεί να λάβει υπόψη ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια.
 
    Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.
 
    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή είναι κάθε Μάιο και Οκτώβριο, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
 
 
4. Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής για Δεύτερο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;
 
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
 
    Ο υποψήφιος πρέπει να προέρχεται από ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.
 
    Απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας «6 /10».
 
    Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης το οικείο Τμήμα μπορεί να λάβει υπόψη ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια.
 
    Τις θέσεις μπορούν να διεκδικήσουν και υποψήφιοι πτυχιούχοι, οι οποίοι ευρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους. Θα πρέπει όμως να επισυνάψουν επιστολή από τον Πρόεδρο του Τμήματος που να πιστοποιεί ότι αναμένεται να αποφοιτήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο.
 
    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή είναι κάθε Μάιο και Οκτώβριο, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
 
 
5. Σε περίπτωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω μετεγγραφής από άλλο πανεπιστήμιο ή για απόκτηση δεύτερου πτυχίου, πόσα μαθήματα θα μου αναγνωριστούν και πόσο χρόνο θα έχω για να τελειώσω τις υποχρεώσεις του πτυχίου μου;
 
    Φοιτητής που μετεγγράφεται σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή δεύτερο πτυχίο μπορεί να πιστωθεί μέχρι 120 π.μ. συν τα μαθήματα που απαιτούνται για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Νοείται ότι ο μέγιστος συνολικός χρόνος διάρκειας σπουδών μετεγγραφόμενων φοιτητών, σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπου έχει φοιτήσει, είναι δώδεκα εξάμηνα εκ των οποίων τα τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα είναι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εξωτερική μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο Πανεπιστήμιο προέλευσής του.
 
    Αν ορισμένα από τα προς αναγνώριση μαθήματα του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα υποδοχής διδάσκονται από άλλο Τμήμα, τότε το Τμήμα υποδοχής θα ζητήσει τη γνώμη του Τμήματος που διδάσκει το μάθημα, το οποίο έχει την αποκλειστική ευθύνη αναγνώρισης των μαθημάτων αυτών. Το Τμήμα υποδοχής καθορίζει τον αριθμό μαθημάτων που θα πιστωθούν. Αναγνώριση μονάδων μπορεί να πάρει κάποιος φοιτητής που προέρχεται από μετεγγραφή, 2ο Πτυχίο και εισαγωγικές εξετάσεις. Το Κέντρο Γλωσσών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις απαλλαγές και πιστώσεις από μαθήματα ξένης γλώσσας.
 
    Στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών που μετεγγράφονται σε προπτυχιακό πρόγραμμα ή δεύτερο πτυχίο, αναγράφονται τα αντίστοιχα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων αυτών. Για αναγνώριση μαθημάτων επιλογής, τα οποία δεν προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα αναγράφεται η δήλωση «Μάθημα Επιλογής» και οι πιστωτικές μονάδες που θα πιστωθούν στο φοιτητή. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που αναγνωρίζεται στο φοιτητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 πιστωτικές μονάδες.
 
    Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι υποχρεωτική και συνεχής.
 
 
6. Είμαι σε Ιδιωτικό Λύκειο και θα ήθελα να εισαχθώ στο Π.Κ., μπορώ με τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE ή IB;
 
Δικαίωμα εισδοχής στο Π.Κ. έχουν μόνο οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες:
Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα, Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι), επαναπατρισθέντες Κύπριοι, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου, Έλληνες της Διασποράς και ξένοι υπήκοοι. Η αίτηση υποβάλλεται στην ΥΣΦΜ μετά από σχετική ανακοίνωση, μέσω της διαδικασίας διεθνών εξετάσεων (GCEs ή ΙΒ) που διεξάγεται κάθε Απρίλιο.
 
7. Πως μπορώ να εγγραφώ σε μαθήματα που μου υπέδειξε το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ/Ε.Τ.Ε.Κ. και τα οποία προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για αντιστοιχία του πτυχίου μου;
 
    Οι αιτήσεις υποβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου για το Εαρινό Εξάμηνο.
 
    Στις αιτήσεις επισυνάπτεται η επιστολή από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ ή Ε.Τ.Ε.Κ, στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθεί ο φοιτητής αντιστοιχίας.
 
    Οι φοιτητές αντιστοιχίας καταβάλλουν δίδακτρα €76.00 (Ευρώ) ανά Πιστωτική Μονάδα(ECTS) (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων).
 
    Κατά την διάρκεια των εγγραφών ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής ή προκαταβολής από το λογιστήριο.
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
 
1.Ποιες είναι οι κατηγορίες που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι;
 
Κατηγορίες Ειδικών Κριτηρίων
 
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για εξασφάλιση θέσης υποψηφίων κατόχων διακρίσεων στον Αθλητισμό;
 
Προϋποθέσεις για εισδοχή διακριθέντων αθλητών
 
 
ΚΥΠΡΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
 
1. Μετά τα αποτελέσματα την Α΄ κατανομής τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω για να κρατήσω την θέση μου στο Πανεπιστήμιο;
 
Όσοι εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπληρώνουν ειδικό έντυπο εγγραφής φοιτητή και το υποβάλλουν, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά και σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 
2. Πως γίνεται η κράτηση θέσης των στρατιωτών;
 
Για την κράτηση της θέσης τους, οι στρατιώτες συμπληρώνουν το έντυπο εγγραφής φοιτητή αναφέροντας σε ποιο Ακαδημαϊκό έτος πρόκειται να εγγραφούν στα μαθήματα.
 
3. Ποιοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Β' Κατανομή;
 
Όσοι παρακάθισαν τις Παγκύπριες Εξετάσεις το τρέχον έτος και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν. Οι αρρένες οι οποίοι έχουν τελειώσει την στρατιωτική τους θητεία και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 
4. Όσοι εξασφάλισαν ήδη θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Α΄ κατανομή μπορούν να λάβουν μέρος στη Β' Κατανομή;
 
Ναι, όμως αν εξασφαλίσουν θέση με τη Β' Κατανομή τότε χάνεται αυτόματα η προηγούμενη θέση που είχαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
5. Οι άρρενες που παρακάθισαν Παγκύπριες εξετάσεις το τρέχον έτος μπορούν να λάβουν μέρος στη Β΄ κατανομή;
 
Όχι, εκτός εάν είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο το τρέχον έτος επισυνάπτοντας αντίγραφο απολυτηρίου από το Στρατό.
 
6. Πότε θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι στην Β΄κατανομή και τι πρέπει να προσκομίσουν;
 
Η Β΄ κατανομή θα γίνει με βάση τις επιλογές του Μηχανογραφικού Δελτίου Συμμετοχής του Υπουργείου Παιδείας που υπέβαλαν οι υποψήφιοι τον Μάρτιο κάθε έτους. Οι αιτήσεις συνήθως υποβάλλονται την 2η εβδομάδα Ιουλίου στην Πανεπιστημιούπολη (σχετική ανακοίνωση θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ). Πρέπει να προσκομίσουν το δελτίο βαθμολογίας των Παγκύπριων Εξετάσεων του τρέχοντος έτους του Υπουργείου Παιδείας και οι άρρενες πρέπει να επισυνάψουν και αντίγραφο απολυτηρίου από την Εθνική Φρουρά
 
7. Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Β΄κατανομής;
 
Συνήθως τέλη Ιουλίου (σχετική ανακοίνωση θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ).
 
8. Όσοι εξασφάλισαν θέση με Ειδικά Κριτήρια μπορούν να λάβουν μέρος στη Β' Κατανομή, και αν εξασφαλίσουν θέση, χάνεται αυτόματα η θέση με τα Ειδικά Κριτήρια;
 
Ναι μπορούν να λάβουν μέρος στη Β΄κατανομή αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν και τις δύο θέσεις. Θα κληθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να δηλώσουν ποια θέση θέλουν να κρατήσουν.
 
9. Όσοι εξασφάλισαν θέση σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας μπορούν να λάβουν μέρος στη Β' Κατανομή;
 
Ναι, μπορούν να λάβουν μέρος στη Β΄κατανομή αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν και τις δύο θέσεις. Θα κληθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να δηλώσουν ποια θέση θέλουν να κρατήσουν. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν επιτρέπει σε προπτυχιακούς φοιτητές του να είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα σε άλλο κρατικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
 
10. Όσοι εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ μπορούν να λάβουν μέρος στη Β' Κατανομή;
 
Ναι, μπορούν να λάβουν μέρος στη Β΄κατανομή αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν και τις δύο θέσεις. Θα κληθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να δηλώσουν ποια θέση θέλουν να κρατήσουν. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν επιτρέπει σε προπτυχιακούς φοιτητές του να είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα σε άλλο κρατικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
 
11. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει σε συμπληρωματική Γ΄Κατανομή αν παραμείνουν κενές θέσεις μετά και την Β' Κατανομή;
 
Ναι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνήθως αποφασίζει να προχωρήσει σε Γ΄Κατανομή θέσεων αφού γίνουν οι εγγραφές στα μαθήματα των νεοεισερχομένων φοιτητών οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στην Α΄ και Β΄ κατανομή. Η Γ΄κατανομή γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση συμμετοχής που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στη Β΄ Κατανομή, εκτός εάν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Β΄Κατανομής, δηλώσουν γραπτώς ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην Γ΄Κατανομή. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μέσα Σεπτεμβρίου.
 
12. Οι στρατιώτες οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Ελλάδα πότε θα επιλέξουν ποια θέση επιθυμούν να κρατήσουν;
 
Οι Στρατιώτες οι οποίοι εξασφάλισαν και κράτησαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Α' Κατανομή του τρέχοντος έτους και ταυτόχρονα εξασφάλισαν θέση σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ΔΕΝ χρειάζεται τώρα να επιλέξουν ποια από τις δύο θέσεις επιθυμούν. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα τους αποστείλει σχετική επιστολή μερικούς μήνες πριν απολυθούν για να επιβεβαιώσουν τη θέση τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
13. Οι φοιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Ελλάδα πότε θα επιλέξουν ποια θέση επιθυμούν να κρατήσουν;
 
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι εξασφάλισαν θέση και στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη γραπτή δήλωση διευκρινίζοντας ποια από τις δυο θέσεις επιθυμούν να κρατήσουν. Ο κανονισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν επιτρέπει σε προπτυχιακούς φοιτητές του να είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα σε άλλο κρατικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, επομένως το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε σχετικούς ελέγχους.
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
 
1. Τι πρέπει να γνωρίζω για τις εγγραφές στα μαθήματα;
 
    Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξαμήνου
    Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του.
    Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 38π.μ. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από 240 π.μ., όπως ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα των Τμημάτων.
 
Οδηγίες Εγγραφής σε Μαθήματα μέσω του συστήματος BannerWeb
2. Τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω για να εγγραφώ στα μαθήματα εξαμήνου;
 
    Ενημέρωση για το πρόγραμμα των εγγραφών, από την ανακοίνωση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ
    Συνάντηση με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο
    Επιλογή Μαθημάτων από το Πρόγραμμα Διδασκαλίας
    Εγγραφή στα μαθήματα μέσω του συστήματος BannerWeb
 
3. Τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει ένας Ελλαδίτης φοιτητής για να εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο;
 
 
    Όσοι εξασφαλίσουν θέση πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής φοιτητή επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά πριν την έναρξη εξαμήνου
    Θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα εγγραφών από την ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ
    Με την προέλευση τους θα πρέπει να ενημερωθούν από το Τμήμα τους για τα μαθήματα εγγραφής και στην συνέχεια να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω του διαδυκτίου
    Σε περίπτωση καθυστέρησης της προέλευσης τους τότε θα μπορούν να εγγραφούν στα μαθήματα με το έντυπο εγγραφής στα γραφεία της ΥΣΦΜ
 
4. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο σύστημα BannerWeb για τις εγγραφές στα μαθήματα;
 
 
    Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό μέσω της ιστοσελίδας http://www.ucy.ac.cy/register . Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός παρέχει πρόσβαση στο σύστημα BannerWeb, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail), αλλά και σε άλλα συστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κάτοχος του λογαριασμού.
    Για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού μέσω της πιο πάνω
    ιστοσελίδας, οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να καταχωρίσουν τα πιο κάτω στοιχεία:
 
    Αριθμό Ταυτότητας
    Τμήμα στο οποίο έχουν εξασφαλίσει θέση (Επιλογή από λίστα Τμημάτων)
    Όνομα, επώνυμο και τον αρχικό χαρακτήρα του μεσαίου ονόματος τους.
    Το όνομα, το επώνυμο και ο αρχικός χαρακτήρας του μεσαίου ονόματος θα πρέπει να καταχωρηθούν στα αγγλικά, ακριβώς όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
5. Σε περίπτωση που φοιτητές θέλει να αφαιρέσει ένα μάθημα και να εγγραφεί σε άλλο τι πρέπει να γνωρίζει;
 
 
    Ο φοιτητής μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μάθημα τη δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων και την τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει.
    Αποχώρηση από μάθημα μετά την τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση.
    Ο φοιτητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα.
 
 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ:
 
1. Είναι υποχρεωτική η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο;
 
Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι συνεχής και υποχρεωτική.
 
2. Πόσα εξάμηνα έχει ένα Ακαδημαϊκό έτος;
 
Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και σε εαρινό εξάμηνο. Συμπληρωματικά προγράμματα σπουδών προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου.
 
3. Πώς μπορώ να βελτιώσω το βαθμό μου σε κάποιο μάθημα;
 
Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Σε περίπτωση που ο πιο πρόσφατος βαθμός είναι κάτω από 5, τότε ως βαθμός λογίζεται το 5.
 
4. Μπορώ να ζητήσω διευκρινίσεις για την τελική μου βαθμολογία;
 
Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από το διδάσκοντα σε θέματα τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεν αποδεχτεί να συζητήσει με το φοιτητή, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεσολάβηση του Προέδρου για να του δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις.
 
5. Μπορώ να αντικαταστήσω ένα μάθημα με κάποιο άλλο;
 
Φοιτητής μπορεί να αντικαταστήσει μόνο μάθημα επιλογής στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό μικρότερο από 5. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει.
 
6. Σε περίπτωση που δεν μπορώ να παρευρεθώ στην τελική εξέταση τι επιπτώσεις θα έχω;
 
Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι είναι εγγραμμένοι στα μαθήματα θα πρέπει να παρουσιαστούν στις τελικές τους εξετάσεις. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος αποτελείται και από την τελική εξέταση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί έκτακτο σοβαρό πρόβλημα τότε θα πρέπει να ενημερωθεί έγκαιρα ο διδάσκοντας και το Τμήμα του φοιτητή. Εναπόκειται στον διδάσκοντα και στο Τμήμα εάν θα παρθεί κάποια εναλλακτική ημέρα εξέτασης.
 
7. Σε περίπτωση κάποιας αναπηρίας τι είδους υποστήριξη έχω για τις τελικές εξετάσεις;
 
Στους φοιτητές με αναπηρίες αποφασίζονται οι πιο κάτω διευκολύνσεις ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και μετά από προσωπική συνάντηση του φοιτητή με την Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης:
 
 
    Προφορική εξέταση (αν υπάρχει δυνατότητα)
    Παράταση χρόνου στις εξετάσεις.
    Επεξήγηση Εξεταστικού δοκιμίου
    Επιεικεία στα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη
    Οι εξετάσεις να χωρίζονται σε 2 μέρη, να γίνονται σε ξεχωριστές ημέρες.
    Ηλεκτρονική μορφή κειμένων και μορφή Braile
    Μεγεθύνσεις Εξεταστικού δοκιμίου και σημειώσεων
    Μεταγραφέα στις εξετάσεις
    Άλλες διευκολύνσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, ανάλογα με την περίπτωση
 
 
8. Μπορεί ο φοιτητής να έχει πρόσβαση στο γραπτό των τελικών του εξετάσεων;
 
Τα κείμενα των εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμούν το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με παρουσία του διδάσκοντος.
 
9. Σε περίπτωση που πρέπει να παρουσιαστώ στο στρατόπεδο και θα ήθελα απαλλαγή από την στρατιωτική άσκηση για τις τελικές εξετάσεις και για τις ενδιάμεσες εξετάσεις, τι πρέπει να κάνω;
 
Για τις τελικές εξετάσεις:
 
 
    Όσοι φοιτητές έχουν κληθεί για να παρουσιαστούν στην Εθνική Φρουρά κατά την τελική εξεταστική περίοδο, πρέπει να παραλάβουν σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, παρουσιάζοντας αντίγραφο του ΦΑΠ.
 
    Την εν λόγω βεβαίωση, μαζί με όλα τα πιστοποιητικά (πρόγραμμα εγγραφής μαθημάτων και πρόγραμμα εξετάσεων) θα πρέπει να την υποβάλει ο φοιτητής στη Μονάδα του, τουλάχιστον 15 μέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασής του. Το Υπουργείο Άμυνας, δεν αποδέχεται εκπρόθεσμες αιτήσεις.
 
 
Για τις ενδιάμεσες εξετάσεις:
 
 
    Όσοι φοιτητές έχουν κληθεί για να παρουσιαστούν στην Εθνική Φρουρά και έχουν ενδιάμεση εξέταση, θα πρέπει να αποταθούν στο
    Τμήμα τους για περεταίρω ενημέρωση. Εναπόκειται στο Τμήμα εάν θα τους δοθεί σχετική βεβαίωση.
 
 
10. Πώς υπολογίζεται ο τελικός Σταθμικός Μέσος Όρος;
 
Για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογήθηκαν με βαθμό 5 και άνω (διότι μόνο σε αυτά μπορούν να απονεμηθούν οι σχετικές πιστώσεις). Για τον υπολογισμό λογίζονται όλα τα μαθήματα που ο φοιτητής έχει
επιτύχει, έστω και αν έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από ότι απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών του.
 
11. Πώς μπορώ να πάρω απαλλαγή από μάθημα ξένης Γλώσσας;
 
 
    Απαλλαγή ξένης γλώσσας παραχωρείται μόνο για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην οποία πρέπει να συμπληρώσει ο φοιτητής 2 ή 3 επίπεδα ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που φοιτά. Απαλλαγή γλώσσας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
 
    Τα Τμήματα τα οποία έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μόνο 2 επίπεδα υποχρεωτικής γλώσσας, ο φοιτητής παίρνει απαλλαγή ή αναγνώριση μόνο μέχρι το 2ο επίπεδο της υποχρεωτικής γλώσσας ανεξαρτήτως αν έχει τη δυνατότητα απαλλαγής και από το 3ο
    επίπεδο.
 
12. Πόσα μαθήματα ξένης Γλώσσας μπορώ να παρακολουθήσω;
 
Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο έως τρία μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας από το Κέντρο Γλωσσών. Υπόψη ότι μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής εκτός εάν ο φοιτητής έχει περάσει και το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση στην οποία θα του υπολογίζονται και τα 2 επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
 
13. Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορώ να παρακολουθήσω;
 
Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία έως πέντε μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από δύο ή τρεις διαφορετικές Σχολές. Για όσα Τμήματα απαιτούν να έχουν τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής, αυτά πρέπει να επιλέγονται από δύο τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές και όσα έχουν τέσσερα και άνω από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές. Η οικεία Σχολή μπορεί να είναι μία από τις Σχολές. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού και το Κέντρο Γλωσσών θα θεωρούνται ότι ανήκουν σε δικές τους ανεξάρτητες Σχολές. Ο αριθμός των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.
 
14. Μπορώ να κάνω εσωτερική αλλαγή πτυχίου;
 
 
    Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να υποβάλει αίτηση για αλλαγή του προγράμματος σπουδών του από το δεύτερο εξάμηνο και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του.
    Αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει μόνο μια φορά και νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις.
    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή είναι κάθε Μάιο και Οκτώβριο, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
    Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, η συνολική διάρκεια σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.
 
15.Πώς μπορώ να πάρω αναστολή ή διακοπή φοίτησης;
 
Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει αναστολή φοίτησης μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων πλήρως τεκμηριωμένη με δικαιολογητικά στο Τμήμα του. Η αίτηση για διακοπή φοίτησης υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι.
 
Αναστολή φοίτησης:
 
    Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του για ένα ή δύο εξάμηνα φοίτησης τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο χρόνο φοίτησης του. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο εξάμηνα. Η αίτηση για Αναστολή Φοίτησης υποβάλλεται άρτια τεκμηριωμένη στο Συμβούλιο του Τμήματος πριν την έναρξη της αιτούμενης περιόδου και μετά για έγκριση στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων.
 
    Εκπρόθεσμες και αναδρομικές αναστολές δεν επιτρέπονται.
 
 
Προσωρινή διακοπή φοίτησης:
 
    Φοιτητής μπορεί να αιτηθεί προσωρινή διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι.Το αίτημα θα πρέπει να σταλεί στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για να εξεταστεί από αρμόδια Επιτροπή.
    Το αίτημα μπορεί να παραπεμφθεί και στο Ιατροσυμβούλιο.
    Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι 2 εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται.
    Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει προσωρινή διακοπή φοίτησης δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.
 
16. Μπορώ να πάρω διακοπή φοίτησης λόγω μητρότητας/πατρότητας;
 
    Άδεια μητρότητας ή πατρότητας μπορεί να αιτηθεί φοιτητής μέχρι ένα χρόνο για μητέρες και ένα εξάμηνο για πατέρες και δε θα προσμετρείται στα έξι χρόνια φοίτησης. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο Τμήμα μαζί με το ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού.
 
 
17. Πότε κάποιος φοιτητής διαγράφεται;
 
Φοιτητής διαγράφεται απο το μητρωο φοιτητών για τους εξής λόγους:
 
    Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δώδεκα εξάμηνα φοίτησης και δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του
    Φοιτητής διαγράφεται από το μητρώο φοιτητών όταν δεν δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στο μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (42 πμ), για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτόν εξάμηνα.
    Εαν ο φοιτητής δεν έχει κάνει εγγραφή σε μαθήματα
    Εαν ο φοιτητής δεν έχει παρουσιαστεί στα μαθήματα, για ένα εξάμηνο για τους πρωτοετείς και δυο συνεχόμενα εξάμηνα για τους φοιτητές άλλων ετών, και έχει πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα τα μαθήματα
    Εαν ο φοιτητής δεν παρουσιαστεί μετά από Αναστολή φοίτησης και
    Εαν ο φοιτητής κάνει αποχώρηση από όλα τα μαθήματα.
 
 
 
 
 
 
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη "τύρβη";

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 12 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 12/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα