ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η κατανομή για 817 μόνιμες προσλήψεις

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε τον πίνακα θέσεων ΕΔΩ

Οι ειδικότητες για τις 817 προσλήψεις: 

 • ΠΕ Ακτινοφυσικών ΕΙΔ. ΠΕ Ακτινοφυσικών 
 • ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • ΠΕ Βιολόγων ΕΙΔ. ΠΕ Βιολόγων 
 • ΠΕ Βιοχημικών  ΕΙΔ. ΠΕ Βιοχημικών 
 • ΠΕ Γεωτεχνικών ΕΙΔ. ΠΕ Κτηνιάτρων
 • ΠΕ Διαιτολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Διαιτολογίας 
 • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 • ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 • ΠΕ Ιατρών ΕΙΔ. ΠΕ Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας Περιβάλλοντος 
 • ΠΕ Κοινοτικής Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
 • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
 • ΠΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΠΕ Λογοθεραπείας 
 • ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
 • ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 • ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
 • ΠΕ Μηχανικών  ΕΙΔ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 • ΠΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσηλευτικής 
 • ΠΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE - HARDWARE)
 • ΠΕ Στατιστικών ΕΙΔ. ΠΕ Στατιστικών 
 • ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ
 • ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Φαρμακοποιών
 • ΠΕ Χημικών ΕΙΔ. ΠΕ Χημικών 
 • ΠΕ Ψυχολόγων ΕΙΔ.ΠΕ Ψυχολόγων 
 • ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 
 • ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας 
 • ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων) ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων)
 • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  ΕΙΔ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
 • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΕΙΔ. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
 • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
 • ΤΕ Εργοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Εργοθεραπείας 
 • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
 • ΤΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Λογοθεραπείας
 • ΤΕ Μαιευτικής ΕΙΔ. ΤΕ Μαιευτικής 
 • ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 • ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρονικών
 • ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (διάφορες ειδικότητες)
 • ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ.ΤΕ Νοσηλευτικής 
 • ΤΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE)
 • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 
 • ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας 
 • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 

Πώς θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω προκήρυξη θα μοριδοτείται και η ειδική εμπειρία των υποψηφίων, καθώς στόχος του υπουργείο είναι να δοθεί προτεραιότητα σε όσους υπηρέτησαν στα νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Αποτελεί εξάλλου δέσμευση της κυβέρνησης, ήδη από το 2020 και το 2021, η μονιμοποίηση όσων στήριξαν το ΕΣΥ. 

Το σύστημα μοριοδότησης στηρίζεται σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια και έχει ως εξής:

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών - Βαθμός x 60
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα - 100 μόρια
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών - 400 μόρια
 • Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός από την προκήρυξη - 180 μόρια
 • Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) - 90 μόρια
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης έως και 84 μήνες - 7 μόρια ανά μήνα
 • Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης - 20 μόρια ανά μήνα από 25/02/2020 έως και 29/12/2023
 • Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες στις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΑΕΜΥ Α.Ε. - 10 μόρια ανά μήνα από 25/02/2020 έως και 29/12/2023

Επιπλέον, στα ακαδημαϊκά κριτήρια, μοριοδοτείται και η γνώση της ξένης γλώσσας και μάλιστα μπορεί να εκτοξεύσει τους υποψηφίους παρέχοντας τους +90 ολόκληρα μόρια. Αναλυτικά:

 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας - 90 μόρια
 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας - 60 μόρια
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας - 40 μόρια

Τυπικό προσόν η γλώσσα (Δείτε πώς θα προλάβετε να την πάρετε) και η Πιστοποίηση Η/Υ

Στα ακαδημαϊκά κριτήρια για τους ΑΕΙ- ΤΕΙ μοριοδοτείται και η άριστη γνώση ξένης γλώσσας με 90 μόρια.

Ο μόνος τρόπος να την πάρετε άμεσα ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και ΧΩΡΙΣ ΕΚΘΕΣΗ (μόνο Reading - LISTENING) είναι αυτή η πιο εύκολη στην Ελλάδα Πιστοποίηση Αγγλικών που προωθεί η goLearn.

Για τους απόφοιτους Δ.Ε. θα χρειαστεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Για την προκήρυξη των 2.500 θέσεων στο δημόσιο τυπικό προσόν θα είναι η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ που μπορείτε να πάρετε εδώ

ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ (ΧΩΡΙΣ προφορικά και ΧΩΡΙΣ έκθεση

Πάρτε εύκολα τα Αγγλικά ακόμα και αν έχετε μηδενικό επίπεδο - Άμεσα στα χέρια σας από τον υπολογιστή του σπιτιού σας το Proficiency

Τι πρέπει να κάνετε εάν είστε απόφοιτος μόνο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Θα πρέπει να προετοιμαστείτε και να πάρετε την Πιστοποίηση Υπολογιστών που προωθεί η goLearn για να μην κοπείτε από την Προκήρυξη

Πρόκειται για την Πιστοποίηση Υπολογιστών της PQR - Innovink όπου θα την δείτε στα ΠΑΓΙΑ ΜΕΡΗ

Εύκολα, πολύ άμεσα αποφύγετε τον ΚΟΦΤΗ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ΕΔΩ

Νέος γραπτός Διαγωνισμός επίκειται τον Ιούνιο για όλα τα πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ για τα δικαστήρια της χώρας

Αναμένεται άμεσα νέος γραπτός διαγωνισμός τον Ιούνιο για δικαστικούς γραμματείς σε όλη την Χώρα (όλα τα πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ).

Δείτε εδώ λεπτομέρειες και ποια ειναι η ύλη

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ στο Δημόσιο ΑΕΙ, ΤΕΙ και ίσως με απολυτήριο Λυκείου με ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε 2 μήνες από τώρα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Tα εξεταζόμενα μαθήματα και όλη Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

kriti
Χανιά: Ο Κρητικός που σκότωσε Γερμανό αλεξιπτωτιστή με μια πέτρα και ο θρυλικός πίνακας στον Γαλατά
Δεν έγινε ποτέ ξανά στην Ευρώπη ένας άοπλος ή άθλια εξοπλισμένος λαός, να πολεμήσει άρτια εξοπλισμένους και εκπαιδευμένους στρατιώτες…
Χανιά: Ο Κρητικός που σκότωσε Γερμανό αλεξιπτωτιστή με μια πέτρα και ο θρυλικός πίνακας στον Γαλατά
sxol_eksoterikou.jpg
Γκουδούλας : Στον... «αέρα» σχολικό συγκρότημα 900 ελληνόπουλων στο Μόναχο
H υπόθεση αυτή αφορά κοντά  στους 900 μαθητές- Ελληνόπουλα - Τι δήλωσε ο καθηγητής – ερευνητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Θωμάς Γκουδούλας
Γκουδούλας : Στον... «αέρα» σχολικό συγκρότημα 900 ελληνόπουλων στο Μόναχο
μπούλινγκ
ΔΠΕ Αν. Αττικής: Εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού
Πρόσκληση σε Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού από τη Δ.Π.Ε. Αν....
ΔΠΕ Αν. Αττικής: Εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού