Γραπτός ΑΣΕΠ: Πώς θα κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του β' σταδίου
Unsplash
Πλήρωση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο από επιλαχόντες της Προκήρυξης 12Κ/2021

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει, συνολικά δεκατριών (13) θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ειδικότερα έντεκα (11) θέσεων κλάδου-ειδικότητας ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ και δύο (2) θέσεων κλάδου-ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης 12Κ/2021 (ΦΕΚ 65/2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδιατυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψηφίους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης των κλάδων-ειδικοτήτων: α) ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ.θέσης 513) της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις νέες θέσεις (κωδ. θέσεων 301 έως 305) και β) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσης 521) της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις νέες θέσεις (κωδ. θέσεων 306 και 307), με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων από τις 20 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 έως και τις 4 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (28.01.2022) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας καλούνται οι υποψήφιοι του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τον κωδ. θέσης 513 (στον οποίο πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνου/τέκνου πολυτέκνου και τριτέκνου/τέκνου τριτέκνου) που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, εφόσον διέθεταν τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 28.01.2022, να το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ως άνω ηλεκτρονικής τους αίτησης και παράλληλα εντός της ίδιας προθεσμίας, να κάνουν επίκληση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, για την απόδειξη της ιδιότητας, δικαιολογητικών από το Μητρώο τους.

Επισημαίνεται ότι, η επιλογή των προσληπέων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων των εν λόγω κλάδων-ειδικοτήτων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στους πίνακες κατάταξης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης. 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ το 1ο Τεστ προσομοίωσης για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων με υψηλές αμοιβές; Όλοι μπορούν!

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: ΑΛΛΑΞΕ Η ΥΛΗ - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

μαθητές
«Κάνουν τα παιδιά μας μπαλάκι του πινγκ-πονγκ!»: Στα όριά τους οι γονείς για την κατανομή σε Γυμνάσια και Λύκεια
Περίεργα ανακατέματα μαθητών στα γυμνάσια και τα λύκεια: Ανακατανομή ή μεθόδευση για μετακομίσεις και «ξαφνικό θάνατο»
«Κάνουν τα παιδιά μας μπαλάκι του πινγκ-πονγκ!»: Στα όριά τους οι γονείς για την κατανομή σε Γυμνάσια και Λύκεια