ασεπ εκπαιδευτικών
Τα 140 πτυχία Πανεπιστήμιου με τα οποία μπορείτε να συμμετάσχετε στην 3Κ/2023 προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ και το proson.gr, παρουσιάζει αναλυτικά τα 140 πτυχία ΑΕΙ με τα οποία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. 

Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ, προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 29 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους Γενικούς και Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων σε όλη την Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι 29 μόνιμες θέσεις εργασίας κατανέμονται στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας και Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αραπίτσης Ναούσης, στον Αχέροντα Γλυκής, Βέροιας, στον Ενιπέα Φαρσάλων, στη Β' Ζώνη Μεσσάρας, στο Μικρό Μοναστήρι και στον τοπικό οργανισμό Μποϊδά - Μαύρης.

Στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το proson.gr παρουσιάζει σήμερα όλα τα πτυχία ΑΕΙ που γίνονται δεκτά στην προκήρυξη. Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα του proson.gr για να ενημερωθείτε και για τα πτυχία ΤΕΙ που μπορούν να συμμετάσχουν. 

Τα 140 πτυχία ΑΕΙ

Δείτε αναλυτικά τα 140 πτυχία ΑΕΙ που συμμετέχουν ανά κλάδο και κωδικό στην προκήρυξη 32Κ/2023 του ΑΣΕΠ:

ΠΕ Διοικητικού Υπάλληλου Γραφείου (κωδ. 101)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή
 2. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατευθύνσεις: Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή
 3. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 4. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 5. Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή
 6. Βαλκανικών Σπουδών ή
 7. Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 8. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή
 9. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή
 10. Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή
 11. Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή
 12. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή
 13. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 14. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
 15. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 16. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
 17. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
 18. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 19. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 20. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή
 21. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή
 22. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή
 23. Διοίκησης Τεχνολογίας ή
 24. Διοίκησης Τουρισμού ή
 25. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
 26. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή
 27. Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή
 28. Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή
 29. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή
 30. Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
 31. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 32. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
 33. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
 34. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή
 35. Κοινωνικής Διοίκησης ή
 36. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης ή β) Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή
 37. Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
 38. Κοινωνιολογίας ή
 39. Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 40. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 41. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 42. Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 43. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
 44. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 45. Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή
 46. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 47. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 48. Νομικής ή
 49. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή
 50. Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ή
 51. Οικονομικής Επιστήμης ή
 52. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή
 53. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 54. Οικονομικών Επιστημών ή
 55. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή
 56. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή
 57. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 58. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή
 59. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 60. Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 61. Πολιτικής Επιστήμης ή
 62. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
 63. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή
 64. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
 65. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή
 66. Πολιτικών Επιστημών ή
 67. Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή
 68. Στατιστικής ή
 69. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 70. Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 71. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 72. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 73. Τουρισμού ή
 74. Τουριστικών Σπουδών ή
 75. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
 76. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.

ΠΕ Διοικητικού Διοικητικού - Λογιστικού (κωδ. 102)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 2. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή
 3. Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή
 4. Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή
 5. Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή
 6. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 7. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 8. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή
 9. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 10. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
 11. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 12. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 13. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή
 14. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή
 15. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή
 16. Διοίκησης Τουρισμού ή
 17. Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
 18. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 19. Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 20. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 21. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 22. Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 23. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
 24. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 25. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 26. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 27. Οικονομικής Επιστήμης ή
 28. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή
 29. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 30. Οικονομικών Επιστημών ή
 31. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή
 32. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή
 33. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 34. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή
 35. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 36. Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 37. Στατιστικής ή
 38. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 39. Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 40. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 41. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 42. Τουρισμού ή
 43. Τουριστικών Σπουδών ή
 44. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΠΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών(κωδ. 103)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 2. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 4. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ

ΠΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 104)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 2. Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
 3. Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
 4. Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 5. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (κωδ. 105)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

ΠΕ Γεωπόνων - ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι) (κωδ. 106)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή
 2. Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή
 3. Γεωπονίας με κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

ΠΕ Γεωπόνων - ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι) (κωδ. 107) 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Φυτικής Παραγωγής ή
 2. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή
 3. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή
 4. Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή
 5. Γεωπονίας με κατευθύνσεις: Φυτοπροστασίας είτε Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου είτε Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ή
 6. Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή
 7. Αγροτικής Ανάπτυξης με κατευθύνσεις: Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής είτε Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

Πώς θα κάνετε αίτηση - Η προθεσμία

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, καλούνται, σύμφωνα με το proson, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠαποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 7 Αυγούστου και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ

Πώς θα φτιάξετε ΕΓΚΥΡΑ και ΟΡΘΑ το Μητρώο - Τι ισχύει για την προϋπηρεσία

Για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχετε ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΕΠ ώστε να μπορείτε να κάνετε αίτηση, ενώ αν έχετε κάνει ήδη, οφείλετε να το επικαιροποιήσετε.

Η διαδικασία είναι σχετικά περίπλοκη καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεταφορτώσουν στο πληροφοριακό σύστημα κρίσιμα έγγραφα που τους παρέχουν έξτρα μοριοδότηση.

Το Proson.gr αναλαμβάνει για εσάς να σας ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΥΡΑ και ΟΡΘΑ ώστε να μην έχετε κανέναν πρόβλημα με το διορισμό σας, καθώς αναλαμβάνει για εκατοντάδες υποψήφιους το Μητρώο ΑΣΕΠ, αλλά και τις αιτήσεις στις προκηρύξεις τους.

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΡΘΑ ΜΕ ΤΟ PROSON.GR ΕΔΩ

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Tα εξεταζόμενα μαθήματα και όλη Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πλοίο, λιμάνι, αυτοκίνητα, τουρισμός, νησιά
Αναπληρωτές: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση στον τόπο μόνιμης διαμονής τους για τις εορτές του Πάσχα
Η έκπτωση παρέχεται με τον μοναδικό κωδικό που έχουν λάβει οι δικαιούχοι από τον χρόνο πρόσληψής τους, εφόσον δεν έχουν ήδη εξαντλήσει τις δέκα (10)...
Αναπληρωτές: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση στον τόπο μόνιμης διαμονής τους για τις εορτές του Πάσχα