Παραλία Αγίας Μαρίνας
Πόσο διαρκεί η ετήσια άδεια- Πώς θα υπολογίσετε πόσες ημέρες δικαιούστε

H ετήσια άδεια του κάθε εργαζόμενου, ειδικότερα του καλοκαιριού χορηγείται σε πλήρη συνεννόηση τόσο με τον εργοδότη του, αλλά και ένα δίμηνο νωρίτερα, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

Συγκεκριμένα έστω οι μισοί απασχολούμενοι μίας επιχείρησης καλούνται να πάρουν την άδεια τους μεταξύ του χρονικού διαστήματος της 1ης Μαΐου με 30 Σεπτεμβρίου για το εκάστοτε έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους οι οποίοι είναι γονείς ή προστάτες παιδιών έως 16 ετών και παιδιά άνω των 16 ετών με αναπηρία, είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη το αίτημα αδείας του εργαζόμενου τους αλλά και τις εκάστοτε ανάγκες τους.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου του 61 του Ν. 4808/2021, πραγματοποιήθηκε επαναφορά της δυνατότητας μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Συγκεκριμένα σε περίπτωση που παρέλθει και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους η αξία της άδειας μετατρέπεται σε χρηματικό ποσό, με τελικό αποτέλεσμα η ετήσια άδεια να μετατρέπεται σε χρηματική.

Στην προκειμένη η ετήσια άδεια για το έτος 2022 θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι και τα τέλη Μαρτίου του έτους 2023.

Η διάρκεια της ετήσιας άδειας

Η χορήγηση της ετήσιας άδειας με βάση τις αποδοχές των εργαζομένων υπολογίζεται και βάση το κάθε ημερολογιακό έτος.

Ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία χρόνου ετήσιας άδειας από την έναρξη της απασχόλησής του σύμφωνα με το εβδομαδιαίο σύστημα εργασίας του (πενθήμερο ή εξαήμερο), χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσει συγκεκριμένο διάστημα προϋπηρεσίας στον εργοδότη του.

  • Αναλυτικότερα, κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που προσελήφθη ο εργαζόμενος ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου αναλογία των ημερών αδείας που δικαιούται, σύμφωνα με τους μήνες απασχόλησής του. Κάθε εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούται από την έναρξη της εργασίας του μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου να λάβει το ποσοστό της αδείας του. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται στη βάση των 20 εργασίμων ημερών ετήσιας άδειας για όσους εργάζονται πενθήμερο και των 24 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται εξαήμερο.
  • Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, αφού ο εργαζόμενος συμπληρώσει δωδεκάμηνη εργασία, δικαιούται άδεια 21 ημερών (πενθήμερη εργασία) και 25 ημερών (εξαήμερη εργασία).
  • Για το τρίτο και τα επόμενα εργασιακά έτη ο εργαζόμενος δικαιούται από την 1ηΙανουαρίου κάθε έτους την κανονική ετήσια άδειά του με αποδοχές, δηλαδή 22 ημέρες (πενθήμερη εργασία) και 26 ημέρες (εξαήμερη εργασία).

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια 25 εργασίμων ημερών (πενθήμερη εργασία) και 30 εργασίμων ημερών (εξαήμερη εργασία).

Μόλις ένας εργαζόμενος συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα αδείας, δηλαδή στις 26 ημέρες (πενθήμερη εργασία) και 31 μέρες (εξαήμερη εργασία).

Στις ημέρες της ετήσιας άδειας υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές, οι επίσημες αργίες, οι κατ’ έθιμον αργίες, οι ημέρες ασθένειας και οι ειδικές άδειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις εάν συμπέσουν με αυτήν (πχ άδεια γάμου, άδεια γέννησης τέκνου, άδεια μητρότητας)

Πως χορηγείται η ετήσια άδεια ; 

Ο βασικός κανόνας για τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται η ετήσια άδεια, είναι το σύνολο των ημερών που δικαιούται ο εργαζόμενος με βάση την προϋπηρεσία του. Στην περίπτωση που ισχύουν και ευνοϊκότεροι όροι τόσο για την ετήσια άδεια αλλά και το επίδομα αδείας, υπερισχύουν εκείνοι.

Το πλήθος των στοιχείων που αφορούν την χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων καταχωρούνται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε εργοδότη, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συγκεκριμένα μέσω υποβολής Εντύπου Ε11.

Στο Έντυπο Ε11 καταχωρούνται κάθε Ιανουάριο τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωριθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.

Η κατανομή της άδειας

Η κατανομή του χρόνου αδείας του εργαζόμενου επιτρέπεται εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους.

Αρχικά η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των 6 εργασίμων ημερών σε εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία και 5 εργασίμων ημερών σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία ή των 12 εργασίμων ημερών, εφόσον αφορά ανηλίκους που εργάζονται νόμιμα.

Μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη. η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες σε 6ημερη εβδομαδιαία εργασία και 10 εργάσιμες ημέρες, σε 5ημερη, ή 12 εργάσιμες ημέρες, εφόσον αφορά ανηλίκους που εργάζονται νόμιμα.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση αυτή του εργαζόμενου, καθώς και η απόφαση του εργοδότη, αν και δεν απαιτούν πλέον έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, ωστόσο διατηρούνται στην επιχείρηση επί 5 έτη και οφείλουν να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Το Επίδομα Αδείας

Κατά την διάρκεια της άδειας του ο εργαζόμενους δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες και θα έπαιρνε αν τυχόν εργαζόταν σε κανονική ροή πλήρους απασχόλησης. 

Στις εν λόγω αποδοχές συμπεριλαμβάνονται όλα τα μηνιαία επιδόματα σε χρήμα, είδος ή προσαυξήσεις. Ακόμη επίδομα αδείας δικαιούται κάθε εργαζόμενος, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών αδείας με ανώτατο όριο 1/2 του μισθού του, τόσο για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομήσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Από την άλλη ο κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις αποδοχές από το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο, στην αρχή της άδειας. 
Ωστόσο στην περίπτωση εκείνη που ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

Υπολογίστε με ένα «κλικ» την άδεια του καλοκαιριού σας 

Η online εφαρμογή της σελίδας του ΚΕΠΕΑ σας δίνει την δυνατότητα υπολογισμού της άδειας σας μόνο με ένα κλικ τόσο για την πλήρη απασχόληση αλλά και την εργασία εκ περιτροπής.

  • Υπολογίστε την άδεια σας για πλήρη απασχόληση ΕΔΩ και για την άδεια με εργασία εκ περιτροπής ΕΔΩ.

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ το 1ο Τεστ προσομοίωσης για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων με υψηλές αμοιβές; Όλοι μπορούν!

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: ΑΛΛΑΞΕ Η ΥΛΗ - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

peripoliko-nixta-1021x576.jpg
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 15χρονο διακινητή – Μετέφερε 9 μετανάστες
Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν δύο οικογένειες προσφύγων από τη Συρία και το Ιράκ που είχαν εισέλθει παράνομα τα προηγούμενα 24ωρα στην...
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 15χρονο διακινητή – Μετέφερε 9 μετανάστες
iky-flag.jpg_501x267_q75_subsampling-2.jpg
ΙΚΥ: Πρόγραμμα επιβράβευσης διάκρισης φοιτητών/τριών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς έτους 2024
Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριων που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς...
ΙΚΥ: Πρόγραμμα επιβράβευσης διάκρισης φοιτητών/τριών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς έτους 2024