pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση μίας θέσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) προκηρύσσει, μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ, μία (1) θέση καθηγητή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του KΩΘ διδακτικού έτους 2020-2021.

Αναλυτικότερα η θέση που προκηρύσσεται είναι, μία (1) θέση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που θα καλύψει την εξής ειδικότητα:

  • ΤΕ Καθηγητή Φλάουτου

Η δαπάνη μισθοδοσίας της μίας (1) θέσης που θα πληρωθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΩΘ, το οποίο εποπτεύεται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πέρα από τα τυπικά απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται λεπτομερώς στην προκήρυξη, θα πρέπει να έχουν:

  • Δίπλωμα φλάουτου αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής, ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
  • ΚΑΙ Πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή πενταετής τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Επικουρικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνυποβάλουν κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που κρίνουν πρόσφορο.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

1) Επιπλέον τίτλοι σπουδών πέραν των βασικών. Σε αυτούς συγκαταλέγονται πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης ΑΕΙ της ημεδαπής με την αντίστοιχη ειδίκευση ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, καθώς επίσης λοιπά σχετικά πιστοποιητικά σπουδών.

2) Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα πλέον της πενταετίας. Ως διδακτική προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο τομέα ή στα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

3) Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας και παιδαγωγικών προσόντων. Σε αυτά συγκαταλέγονται συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία σε ρεσιτάλ ή συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, βραβεία και διακρίσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις - παρουσιάσεις, σεμινάρια, συγγραφική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις (βιβλία, άρθρα, μελέτες, σχόλια), παρακολούθηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διαδικασία επιλογής

1. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με διαγωνισμό.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από πρόταση του Διευθυντή, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της.

3. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την παρουσία ακροατηρίου και θα αποτελείται:

  1. Από ακρόαση προγράμματος διάρκειας περίπου 20΄, που θα περιλαμβάνει έργα επιλογής του υποψηφίου από τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές εποχές,
  2. Υποδειγματική διδασκαλία διάρκειας έως 30΄ και
  3. Συνέντευξη.

Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να διακόψει την ακρόαση ή την υποδειγματική διδασκαλία σε όποιο χρονικό σημείο κρίνει ότι έχει διαμορφώσει πλήρη γνώμη. Η υποδειγματική διδασκαλία θα γίνει σε εθελοντές σπουδαστές που θα ορίσει το ΚΩΘ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί είκοσι (20) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία της ατομικής τους εξέτασης, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Η ενημέρωση θεωρείται έγκυρη εάν έχει αποσταλεί τουλάχιστον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών και της αναστολής λειτουργίας του ΚΩΘ, οι αιτήσεις μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που προαναφέρονται θα κατατεθούν έως και 15 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Φράγκων 15
54625 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής που φέρει ο φάκελος, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

2) Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ: [email protected] Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη.

Αναλυτικά η προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

1000 ευρώ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε 80000 ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις διορισμών σε Παιδεία, ΕΛΣΤΑΤ, ΔΕΔΔΗΕ - Πώς κάνετε αίτηση

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Το Proson.gr σου δημιουργεί ΔΩΡΕΑΝ το μητρώο στον ΑΣΕΠ και με μόνο 30 ευρώ σου κάνει την αίτηση

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Νίκος Ανδρουλάκης
Σήμερα βλέπει την ΠΟΣΔΕΠ και τη Σύνοδο Πρυτάνεων ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θα συναντηθεί σήμερα με την ΠΟΑΣΔΕΠ και το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων
Σήμερα βλέπει την ΠΟΣΔΕΠ και τη Σύνοδο Πρυτάνεων ο Νίκος Ανδρουλάκης
ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η διαδικασία τροποποιήσεων συμβολαίων ακινήτων
Σε περιπτώσεις επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων, του ονόματος ή του αριθμού ακινήτου, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση...
ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η διαδικασία τροποποιήσεων συμβολαίων ακινήτων