Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Προσλήψεις πέντε ατόμων χωρίς πτυχίο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη.

Οι συμβάσεις που θα συνάψουν οι επιτυχόντες με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας θα έχουν συνολική διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Λυκόσουρας (Δ. Μεγαλόπολης), στο Κάστρο και τα Μνημεία Καρύταινας (Δ. Μεγαλόπολης), στον Αρχαιολογικό Χώρο και τα Μνημεία Δημητσάνας (Δ. Γορτυνίας) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας (Δ. Τρίπολης).

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:

  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - 3 θέσεις
  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Αναλυτικά η προκήρυξη

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Έρχονται 7.000 προσλήψεις εντός του 2024

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Άλλαξε η ύλη - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα